Haku

Ratkaisusuositusten noudattaminen osoittaa luottamusta finanssialan hyviä toimintatapoja kohtaan

FINEn historian aikana ratkaisusuositusten noudattamisaste on ollut erittäin korkea, 98–100 %. Vuonna 2022 ratkaisujen noudattamisprosentti oli 96 %, sekin erittäin hyvä. Palveluntarjoajat noudattivat ratkaisusuosituksia kahta lääkevahinkoasiaa koskenutta vakuutustapausta ja viittä pankkitunnusten väärinkäyttöä koskenutta tapausta lukuun ottamatta.

FINEn toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisen kannalta finanssialan toimijoiden sitoutumisella ratkaisusuositusten noudattamiseen on olennainen merkitys.

FINEn keskeisenä tehtävänä on toimia tuomioistuinprosessille vaihtoehtoisena, menettelyltään kevyempänä ja asiakkaille maksuttomana matalan kynnyksen riippumattomana riidanratkaisijana. Tehokkaalla riidanratkaisulla voidaan osaltaan edistää yleistä luottamusta finanssialan hyviä toi-mintatapoja kohtaan ja parantaa asiakaskokemusta ongelmallisissa tilanteissa. Menettelyn luonteen vuoksi FINEn ja sen lautakuntien ratkaisut ovat suositusluoteisia.

FINEn asema ensilinjan riidanratkaisijana merkitsee käytännössä sitä, että FINE joutuu usein ensimmäisenä ottamaan kantaa uusiin periaatteellisesti hyvinkin merkittäviin ja laajakantoisiin finanssipalveluja ja tuotteita koskeviin kysymyksiin. Vakiintunutta oikeuskäytäntöä ei näissä tilanteissa ole vielä olemassa.

Noudattamatta jätetyissä tapauksissa oli kyse juuri edellä mainituista uudenlaisista lain ja sopimusehtojen tulkintaa koskevista periaatekysymyksistä. Tavanomaisemmissa sopimus- ja tulkintariidoissa palveluntarjoajat noudattivat ratkaisusuosituksia totutun esimerkilliseen tapaan. Finanssialan toiminnan vastuullisen kehittämisen ja asiakkaansuojan toteutumisen näkökulmasta on tärkeää huolehtia siitä, että ratkaisujen noudattamisaste säilyy jatkossakin totutulla korkealla tasolla.

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia