Haku

Paljon kysymyksiä tilausansoista, vakuutusten irtisanomisesta ja maksujen korotuksista

FINE antoi neuvontaa ja ratkaisusuosituksia 9 100 finanssiasiaan liittyvässä tapauksessa vuoden 2016 aikana. Pinnalla oli perinteisiä kysymyksiä muun muassa korvausten määristä ja korvausmenettelystä, mutta esiin nousi uusiakin asioita, kuten tilausansat ja erilaiset rahanpesuun liittyvät kysymykset.

Suurin osa FINEen tulleista kysymyksistä liittyi vakuutusasioihin, joiden osuus kaikista yhteydenotoista oli noin 77 %. Pankkiasioiden osuus oli 21 % ja arvopaperiasioiden 2 %.

Vakuutusasioissa pinnalle nousivat erityisesti sairauskuluvakuutusten irtisanominen sekä vakuutusmaksujen korottamiseen liittyvät kysymykset. Eniten yhteydenottoja tuli koti- ja kiinteistövakuutuksista, lähinnä vesi- ja vuotovahingoista, maksujen korotuksista sekä korvausten määrään ja vakuutuksen kattavuuteen liittyvistä kysymyksistä.

”Asiakkaat ovat aiempaa huolellisempia hintojen osalta ja käyvät läpi tarkkaan eri yhtiöiden verkkosivuilla olevia tietoja esimerkiksi omistamiensa moottoriajoneuvojen vakuutusten hinnoista ja bonuksista, sekä vertaavat niitä toteutuneisiin maksuihin. Tuntuukin toisinaan siltä, että me FINEssä metsästämme aikaisempia vuosia enemmän asiakkailta kateissa olevia bonuksia”, toimitusjohtaja Irene Luukkonen sanoo.

Pankkiasioiden kysytyimpien listan kärjessä olivat edelleen varastetun maksukortin oikeudettomaan käyttöön sekä tilinkäyttöön ja maksamiseen liittyvät ongelmat ja kysymykset. Arvopaperiasioiden suhteen kulunut vuosi oli edellisen vuoden tapaan rauhallinen, eikä yhteydenottoja tullut kovinkaan paljon.

”Pankkiasioissa nousivat uusina asioina esiin muun muassa tilausansoihin, rahanpesuun ja terrorismin ehkäisyyn sekä verkkomaksamiseen liittyvät kysymykset, jotka hämmensivät asiakkaita ja aiheuttivat epätietoisuutta miten toimia”, johtaja Erik Sirén sanoo.

Top 3 -kysymykset vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasioissa 2016

Vakuutusasiat (77 %)

1.Koti- ja kiinteistövakuutus

  • Korvauspiirin määrittely, korvauksen määrä ja korvausmenettely. Kosteus- ja vesivahingot, rakennusvirheet ja katoamista koskevien rajoitusehtojen soveltaminen.

2.Auto- ja liikennevakuutus

  • Vahinkoasioita, joista noin puolet koski henkilövahinkoja ja puolet esinevahinkoja. Maksuihin ja bonuksiin liittyvät kysymykset.

3.Yksityistapaturmavakuutus

  • Syy-yhteyskysymykset ja tapaturman yhteydessä ilmenneet kulumat, rappeumat tai sairaudet, jotka eivät vastoin kuluttajan odotuksia oikeuta korvauksiin.

 

Pankkiasiat (21 %)

1). Maksukortit

  • Maksukortin käyttöön liittyvät kysymykset, kun kortti on anastettu kortinhaltijalta. Tilausansat ja korttien hinnoittelu.

2). Päävelan hoitaminen

  • Lainojen hinnoittelu, asuntolainojen marginaalien korottaminen eri tilanteissa ja lainan hoitoon liittyvät kysymykset yllättävissä elämäntilanteissa.

3). Asiakkaan tunnistaminen

  • Pankkien kysymykset asiakkailta rahanpesun ja terrorismin ehkäisyyn liittyvissä kysymyksissä.

 

Arvopaperiasiat (2 %)

1). Arvo-osuustilit

  • Säilytys, raportointi ja hankintahintatietojen katoaminen.

2). Arvopaperien välitys

  • Kaupankäyntijärjestelmän toimintaan ja mahdolliseen korvausvastuuseen liittyvät kysymykset.

3). Sijoitusneuvonta

  • Kaupankäyntijärjestelmän toimintaan ja mahdolliseen korvausvastuuseen liittyvät kysymykset.

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!