Haku

Uutiset ja tiedotteet

  Oppaat

   Lääkevahinkojaostossa yhdistyvät oikeustiede ja syvä lääketiede

   Jaostopäällikkö pitää monia lankoja käsissään

   Jaostopäällikkö Oona Sternhufvud vastaa FINEssä Vakuutuslautakunnan V jaoston eli lääkevahinkovakuutusjaoston toiminnasta. Hän koordinoi jaoston työskentelyä sekä hallinnoi ja ohjaa oman juridisen vastuualueensa asioiden käsittelyä. Jaostopäällikkönä Oona toimii V jaoston sihteerinä ja pääasiallisena esittelijänä.

   Jaostopäällikön työhön kuuluu olennaisena osana asiantuntijatuki ja tiivis yhteistyö FINEn asiantuntijatiimin kanssa toimiston muissakin riita- ja neuvonta-asioissa. Oona toimii myös ratkaisijana FINEn toimistoriita-asioissa sekä osallistuu toimiston työnjakotehtäviin. Käytännössä hän käy läpi saapuneita asiakasyhteydenottoja ja päättää niiden ensiasteen jatkokäsittelystä. Oman jaostonsa lisäksi Oona toimii esittelijänä myös Vakuutuslautakunnan I jaostolla ja Sijoituslautakunnassa.

   Minkälaisia asioita lääkevahinkojaostolla on käsittelyssä?

   Lääkevahinkoasioista suuri osa on lääketieteellistä asiantuntemusta vaativia. Oikeustieteellisen asiantuntemuksen lisäksi V jaostolla on erittäin laaja-alaista ja syvää lääketieteen alan osaamista ja kokemusta. Käytännössä vireille tulevat riita-asiat ohjautuvatkin aina lautakuntamenettelyyn.

   Viimeisten puolentoista vuoden aikana suurin osa V jaostolla käsitellyistä asioista on liittynyt koronarokotteisiin. Tapausten joukossa on ollut Biontech-Pfizerin, Modernan ja AstraZenecan rokotteisiin liittyviä asioita. Useimmiten kyse on ollut syy-yhteysarvioinnista. Lisäksi lautakunta on käsitellyt muutamia asioita, joissa on ollut kyse korvattavan vahingon määrästä. Myös rajoitusehtojen ja lain tulkintaa koskevia kysymyksiä on ratkaistu.

   Minkälainen vakuutus lääkevahinkovakuutus on ja mitä siitä korvataan?

   Lääkevahinkovakuutus on vapaaehtoinen vakuutusjärjestelmä, jonka tarkoituksena on korvata lievää vakavammat lääkkeiden aiheuttamat, yllättävät ja käyttöaiheeseen nähden kohtuuttomat henkilövahingot. Lääkealan toimijat ovat muodostaneet Lääkevahinkokorvausosuuskunnan, joka toimii lääkevahinkovakuutuksen vakuutuksenottajana. Vakuutuksenantaja on Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö. Lääkevahinkovakuutus on lääkkeiden käyttäjien turvaksi luotu järjestelmä ja vakuutettuja ovat kaikki lääkkeiden käyttäjät Suomessa. Kyseessä on tuottamuksesta riippumaton korvausjärjestelmä.

   Korvattavuuden lähtökohtaisena edellytyksenä on, että käytetyn lääkkeen ja vahingon välillä on todennäköinen syy-yhteys. Jos syy-yhteys on vain mahdollinen eli oireiluun on monta mahdollista syytä, eikä lääkkeen käyttö ole muita syitä todennäköisempi, ei vahinko ole lääkevahinkovakuutuksesta korvattava.

   Minkälaisia korvauksia lääkevahingoista maksetaan?

   Korvauksia maksetaan vahingonkorvauslain mukaisessa laajuudessa. Lääkevahingon kärsinyt voi saada korvausta paitsi lääkevahingosta aiheutuneista kuluista ja ansionmenetyksestä, myös tilapäisestä haitasta sekä pysyvästä haitasta.

   Minkälaisia rajoituksia lääkevahinkovakuutukseen sisältyy?

   Vakuutuksiin sisältyy käytännössä aina erilaisia vakuutuksenantajan vastuuta rajoittavia ehtoja. Lääkevahinkoa ei esimerkiksi korvata, jos se on seurausta välttämättömästä riskin ottamisesta hoidettaessa sellaista sairautta tai vammaa, joka hoitamattomana olisi hengenvaarallinen tai saattaisi aiheuttaa vaikean ruumiinvamman. Myös, jos lääkevahinko olisi kohtuudella pitänyt sietää lääkkeen käytön haittavaikutuksena, korvausta ei suoriteta. Sellaista vahinkoa, joka on aiheutunut virheestä lääkkeen määräämisessä tai antamisessa, ei pidetä lääkevahinkona.

   Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

   Palaute julkaisusta

   Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

   Kiitos!

   Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

   Muuta evästeasetuksia