Haku

Kuka hoitaa talousasioitasi, jos et itse siihen kykene?

Ikääntyneiden ja muistisairaiden kasvun myötä ovat edunvalvontaan liittyvät pankki- ja vakuutusasiat nousseet esiin myös FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnassa. Tuore opas: Täysi-ikäisten edunvalvonta kokoaa tietoa ja ohjaa asioiden ennakointiin.

Uunituore julkaisu kokoaa tietoa edunvalvonnasta ja siitä miten ennakoimalla ja tekemällä edunvalvontavaltuutuksen voi itse suunnitella omien talousasioidensa hoitoa siltä varalta, ettei ole enää siihen kykenevä.

Oppaassa on mukana käytännön esimerkkejä sekä perustietoa edunvalvonnan alkamisesta ja päättymisestä sekä pankki- ja vakuutusasioiden hoidosta edunvalvonnan aikana.

”Pulmallisia ovat esimerkiksi tilanteet pankkiasioissa, kun henkilö on terveytensä vuoksi jo lähellä edunvalvonnan tarvetta. Kuka kantaa riskin asioiden hoidosta mahdollisesti aiheutuvista ongelmista”, johtaja Erik Sirén FINEstä sanoo.

”Myös edunvalvojan oikeus käyttää valvottavan henkilön verkkopankkitunnuksia on ollut pinnalla FINEssä. Vakuutusten osalta huomiota olisi hyvä kiinnittää siihen, ettei henkilövakuutuksia irtisanota ilman huolellista harkintaa, sillä uuden vakuutuksen saaminen ei ole välttämättä mahdollista”, Sirén jatkaa.

Ennakoi ajoissa

Edunvalvonta on laissa säädetty järjestelmä, joka suojaa sellaisten henkilöiden etua, jotka eivät itse syystä tai toisesta ole kykeneviä huolehtimaan asioistaan. Edunvalvonnassa on yleensä kyse valvottavien henkilöiden taloudellisten asioiden hoidosta.

Laissa määriteltyä edunvalvontajärjestelmää voi täydentää edunvalvontavaltuutuksella, joka on yksityisoikeudellisen valtuutuksen erityismuoto. Edunvalvontavaltuutusta ei pidä sekoittaa edunvalvontaan eli holhoukseen.

Edunvalvontavaltuutuksen suurin etu holhoustoimilain edunvalvontaan nähden on se, että edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse suunnitella ja päättää miten hänen asioitaan hoidetaan sitten, kun hän itse ei enää siihen kykene, esimerkiksi heikentyneen terveytensä vuoksi. Edunvalvontavaltuutus tehdään etukäteen, silloin kun henkilö on vielä toimintakykyinen. Tällainen järjestely on usein asianmukaisempaa ja kevyempää sekä henkilölle itselleen että hänen lähiomaisilleen.

Edunvalvontavaltuutuksen voi laatia niin, että valtuutettu käytännössä huolehtii valtuutuksen antajan taloudellisista asioista yleisesti, tai se voidaan rajata koskemaan vain tiettyjä asioita. Tärkeää on, että valtuutuksesta käy riittävän selvästi ilmi, mitä toimia valtuutettu voi tehdä henkilön (päämiehen) puolesta.

Edunvalvontavaltuutus tehdään aina kirjallisesti ja sen laadinnassa on hyvä käyttää apuna oikeusaputoimistoa tai asianajajaa. Valtuutus tulee voimaan maistraatin vahvistuksen jälkeen.

Lue julkaisu tästä. Julkaisun ovat tehneet Sasu Heino, Tuomas Korkeamäki (vakuutusasiat) ja Erik Siren FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta.

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia