Haku

Jorma Rusanen - lähes 40 vuotta lautakuntatyötä ja riidanratkaisua

Jorma Rusanen, olit jäsenenä lautakunnassa vuosikymmeniä. Miten koit lautakuntatyön merkityksen ja muuttuiko työ vuosien saatossa?

- Suomeenkin aikaansaatu riidanratkaisun lautakuntajärjestelmä on nerokas ratkaisu. Verrattuna tuomioistuintiehen asiat voidaan ratkaista suosituksina laadukkaasti, nopeasti ja pienin kustannuksin. Suosituksia myös lähes aina noudatetaan, joten riita-asia ei jää pitkäksi aikaa märkimään.

 - Olen myös sitä mieltä, että lautakunnan ratkaisujen laatu on parempi kuin olisi tuomioistuimissa. FINE:n lautakuntien jäsenet ovat asiantuntijoita ja pääsevät ratkomaan runsaasti käsiteltäviä juttuja. Asiat kyetään valmistelemaan huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Tuomioistuimissa tilanne on toinen. Resursseja ja asiantuntemusta ei siellä aina ole puhumattakaan siitä, että tuomioistuimissa kuluttaja-asiakas joutuu käyttämään kalliita asianajajia tai lupalakimiehiä, joilla ei yleensä ole kunnon tietämystä vaikkapa vakuutusasioista, joista vakuutuslautakunta ilmaiseksi antaa ratkaisusuosituksen. Näiden lakimiesten tiedon tason usein huomaa myös lautakunnassa silloin kun vakuutusyhtiön päätökseen tyytymätön on erehtynyt käyttämään asiamiestä, vaikka asiamiestä ei lautakuntien asioissa tarvita.

- Vakuutuslautakunnan toisen jaoston jäsenyys oli myös omalta kannaltani antoisa. Jaoston ilmapiiri oli näinä kaikkina vuosikymmeninä stimuloiva. Minulla oli koko ajan tunne, että kollegan taustasta riippumatta yritimme kaikki päästä niin oikeaan lopputulokseen kuin jutun faktojen perusteella oli päästävissä. Keskusteluissa koko ajan oppi itsekin jotain uutta.

Jäikö jokin teema tai yksittäinen asia erityisesti mieleen tai kulkiko sellainen mukana vuosien saatossa?

- Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön myötä hyvä vakuutustapa on jäsenyysvuosieni aikana kehittynyt huomattavasti. Muistan monia pienempiä vakuutusyhtiöitä, joiden ammattietiikka ja asiantuntemus oli kyseenalaista. Nämäkin ovat tulleet ruotuun. Häirikköinä muistan myös eräät tänne tulleet ulkomaalaistaustaiset yhtiöt, joiden vakuutusehdot ja asioiden käsittely vähitellen on saatu paremmin suomalaiseen malliin. Nyt kuitenkin olen ollut huomaavinani, että isommissakin yhtiöissä on ollut organisaatiouudistuksia ja työntekijöiden vaihtuvuutta, joiden myötä yhtiöiden ratkaisupäätösten laatu on ollut vaihtelevaa. Toivottavasti yhtiöt tähän paneutuisivat.

Minkälaisia evästyksiä tai erityisiä terveisiä antaisit tulevien vuosien riidanratkaisutyöhön?

- Saanen myös kiittää. Tulin vuonna 1984 jäseneksi Kuluttajien vakuutustoimiston lautakuntaan, jota Irene Luukkonen luotsasi. Irene on tehnyt urotyön finanssialan riidanratkaisun kehittämisessä ja FINE:n perustamisessa. Jäsenyyteni aikaiset puheenjohtajat Kirsti Rissasesta, Lena Sisula-Tulokkaasta Olli Norrokseen edustavat ihailtavaa ammattitaitoa. Toivon, että yliopistoista jatkossakin löytyy lahjakkaita tohtoreita, jotka myös osaavat ja haluavat soveltaa tietojaan lautakuntien vetäjinä. Kiitän myös oman jaostoni viimeisimmän vuosikymmenen aikaisia jaostopäälliköitä ja esittelijöitä Emilia Hanén-Parkkosta ja Kaisa Lainetta. Toivon, että FINE jatkaa samaan malliin ammattitaitoisen ja työhönsä vakavasti suhtautuvan väen palkkaamisessa riittävän hyvin työehdoin. Aiemmmista jäsenkollegoistani nostaisin muita unohtamatta esille Seppo Eskurin, jonka panos jaoston ratkaisutoiminnassa ja erityisesti hyvän vakuutustavan kehittämisessä alan sisäisenä vaikuttajana oli huikea.

 

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!