Haku

Arvopaperiasiat ovat suhdenneherkkiä asioita

FINEssä käsiteltävistä asioista arvopaperiasiat ovat ehdottomasti suhdanneherkimpiä. Myös julkisuudessa esiin nostetut asiat vaikuttavat siihen, millaisia arvopapereihin liittyviä kysymyksiä asiakkaat FINEltä tiedustelevat. Kun markkinoilla menee hyvin, korostuvat yhteydenotoissa kaupankäyntiin liittyvät seikat. Kun kurssit laskevat, tulee eniten yhteydenottoja täydenvaltakirjan omaisuudenhoitoon liittyvistä asioista. Entäpä mitä muutosta tuo MiFID II-sääntely?

Hyvä esimerkki asioiden suhdanneherkkyydestä löytyy finanssikriisin jälkeisestä ajasta 2008-2010, jolloin tiedusteluja ja valituksia tuli vuosittain yli 400 kappaletta ja vuonna 2009 ennätysmäiset 534 kappaletta. Tilanne on tämän jälkeen kuitenkin selvästi rauhoittunut.

Vuoden 2017 aikana yhteydenottojen ja valitusten määrä noussee hieman yli 350 kappaleen, mikä on selvästi enemmän kuin edeltävien vuosien noin reilu 200 yhteydenottoa ja valitusta.

Tilanne ei kuitenkaan ole niin dramaattinen, kuin miltä se ensin saattaa vaikuttaa. Vuoden 2017 aikana julkisuutta ovat saaneet sekä Sammon paperiset osakkeet että iäkkäämmille henkilöille suunnattu sijoitustuotteiden markkinointi ja annetut sijoitusneuvot. Vaikka niin sanotut liikkeeseenlaskija-asiat eivät FINEn toimivaltaan ohjesäännön perusteella kuulukaan, niin tämän vuoden yhteydenotoista ne tulevat muodostamaan lähes kolmanneksen.

Sijoitustuotteiden ja -palveluiden myyntiin liittyvät seikat ovat puolestaan olleet vuosien varrella FINEn toiminnassa keskeisessä roolissa, mihin nähden onkin ehkä hieman yllättävää, että niihin liittyviä riitoja ei ole tänä vuonna käsitelty lautakunnassa ensimmäistäkään. Vireille näihin kysymyksiin liittyviä riita-asioita on tullut vain muutamia.

Nyt kun MiFID II tiukentuvine ja asiakkaan suojaa parantavine sääntelyineen on tulossa vuoden alusta voimaan, on hyvä hetki todeta, että jo aikanaan MiFID I:n voimaantulo heijastui sekä määrällisesti että laadullisesti FINEen tulleisiin yhteydenottoihin ja valituksiin. Vaikka yhteydenotot arvopaperiasioissa tulevatkin käsiteltäviksemme viiveellä ja vaikka MiFID I:n voimaantulo loppuvuodesta 2007 ajoittuikin finanssikriisin aikaan, sääntelyn myötä voimaantullut vaatimus myyntitilanteiden tarkemmasta dokumentoinnista karsi asiakkaiden yhteydenotoista pois ns. sana vastaan sana -riidat, sillä palveluntarjoajilla oli entistä useammin esittää asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja joko tallenne- tai sähköpostimuodossa.

MiFID II sääntely muuttaa voimassaolevia sijoituspalvelun tarjontaa koskevia toimilupaan ja toiminnan järjestämiseen liittyviä vaatimuksia. Sääntelyn tavoitteena on muun muassa lisätä rahoitusvälineiden kaupankäynnin läpinäkyvyyttä, mutta sen myötä viranomaiselle tulee myös oikeus kieltää tai rajoittaa tietyn tuotteen tarjoamista tai toimintamallin käyttäminen. Palveluntarjoajien tulee lisäksi etukäteen määrittää kenelle tuote on ylipäänsä suunnattu. Lisäksi asiakastyössä toimiville asetetaan ensimmäisen kerran sääntelyn tasolla osaamis- ja kokemusvaatimuksia ja jatkossa sijoitusneuvonta jaotellaan joko itsenäiseen tai epäitsenäiseen. Erona näissä on, että itsenäisessä neuvonnassa neuvoja ei saa vastaanottaa palkkiota muulta taholta kuin asiakkaalta. Edellä todettujen muutosten tarkoitus on parantaa sijoittajansuojaa. Nähtäväksi jääkin, miten nämä tulevat muutokset vaikuttavat yhteydenottojen määriin ja ennen kaikkea niiden sisältöön.

Vesa Sainio
Jaostopäällikkö

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia