Haku

Lakisääteisten vakuutusasioiden neuvonnassa vastataan monenlaisiin kysymyksiin

FINEen otetaan yhteyttä vapaaehtoisia vakuutuksia kuten henki-, sairaus-, yksityistapaturma-, koti-, vastuu- ja autovakuutusta koskevissa kysymyksissä. FINE antaa neuvontaa myös lakisääteistä tapaturma-, liikenne- ja potilasvakuutusta koskevissa asioissa. FINE ei kuitenkaan käsittele lakisääteistä eläkevakuutusta (työeläkeasiat), lakisääteistä sairausvakuutusta eikä työttömyysvakuutusta (Kelan ja työttömyyskassojen etuudet) koskevia asioita eikä anna niissä neuvontaa.

Henkilövahinkoon liittyvät yhteydenotot koskevat pääasiassa lääketieteellistä syy-yhteyttä, pysyvän haitan, korvauksen määrää, työkyvyttömyyden ja ansionmenetyksen määräytymistä koskevia kysymyksiä. Lisäksi keskustellaan vakuutusyhtiöiden käsittelyajoista, päätösten viipymisestä ja yleisesti vakuutusyhtiön menettelytavoista korvausasioiden käsittelyssä. Asiakkaat tiedustelevat myös mitä korvausetuuksia on mahdollista saada.

FINEn neuvonnassa pyritään kartoittamaan asiakkaan tilanne, kerrotaan yleisesti korvauksista, lainsäädännöstä ja muutoksenhaku mahdollisuuksista. 

Vakuutusyhtiön antaman korvauspäätöksen yhteydessä on muutoksenhakuohjeet. Huomiota kannattaa kiinnittää muutoksenhakuaikaan, joka saattaa olla varsin lyhyt. Työtapaturmaan liittyvissä asioissa valitus tulee tehdä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan ja edelleen Vakuutusoikeuteen. Liikennevahinkoon ja potilasvahinkoon liittyvissä asioissa muutoksenhakuelimenä on Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta ja yleinen tuomioistuin. FINE käsittelee liikennevakuutusta koskevia asioita vain silloin, kun siihen on erityistä syytä. FINE on antanut ratkaisusuosituksia esimerkiksi liikennevakuutuksen vakuutusmaksua koskevissa asioissa.

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia