Haku

Riski tulvavahinkoihin pohjoisessa suuri

Kevät näkyy ja tuntuu eri tavoin eri puolella Suomea. Kun etelässä kevät etenee jo vauhdilla, ovat lumet alkaneet vasta sulaa pohjoisessa, jossa lunta on tänä vuona ollut ennätyksellisen paljon. Myös lumen vesipitoisuus on tavanomaista korkeampi Lapissa ja tulvahuipuista ennustetaan tavallista suurempia. Tulvat voivat aiheuttaa vahinkoja niin irtaimistolle kuin ympäristölle.

Mistä vakuutuksesta tulvavahinkoja korvataan?

Vesistötulvalla tarkoitetaan pääsääntöisesti joessa, järvessä, ojassa tai purossa aiheutunutta poikkeuksellista vedenpinnan nousua, joka johtuu poikkeuksellisista sateista tai lumen sulamisesta, jää- tai hyydepadosta.

Tulvavahinkoja korvataan koti- ja kiinteistövakuutuksista. Yleensä vesistötulvasta aiheutuvat vahingot on kuitenkin rajattu korvauspiirin ulkopuolelle, ellei tulva ole poikkeuksellinen. Lumen sulaminen keväällä on tavanomainen vuodenaikaan liittyvä luonnonilmiö. Jos ilmiö kuitenkin aiheuttaa poikkeuksellisen tulvan voidaan vahinkoja korvata vakuutuksista

Tulva määritellään poikkeukselliseksi, jos sen esiintymistodennäköisyys on kerran 50 vuodessa tai harvemmin. Tarkista omasta vakuutuksesta millaisia tulvavahinkoja vakuutuksesi korvaa.

Miten varautua ja suojella omaisuutta tulvien varalta?

Vakuutusehdoissa ja laissa määrätään, että vakuutustapahtuman sattuessa tai välittömästi uhatessa tulee vahinkoja torjua ja rajoittaa. Vakuutusehdoissa annettuja suojeluohjeita tulee noudattaa, sillä niiden laiminlyönnillä saattaa olla vaikutusta korvauksiin.

Suojeluohjeiden sisältö on hyvä tarkistaa oman vakuutuksensa ehdoista. Suojeluohjeisiin kuuluu tyypillisesti esimerkiksi toimenpiteitä, joilla sulamisvesiä kulkeutumista rakennuksiin on estettävä vesieristyksin ja erilaisin poistojärjestelmin ja kastumiselle alttiit tavarat on siirrettävä riittävälle korkeudelle lattian pinnasta.

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!