Reseförsäkringar

Vi hjälper med

Resenärsförsäkring

Resenärsförsäkringen är en personförsäkring som ersätter kostnader orsakade av olycksfall som inträffat under resan och sjukdomar som börjat under resan. En förutsättning för att kostnaderna ska ersättas är att olycksfallet har inträffat under resan eller att sjukdomen har börjat under resan. Av vårdkostnader orsakade av sjukdomar som den försäkrade haft före resan ersätts i allmänhet endast akutvård av förstahjälpsnatur för en kort tid, till exempel en vecka.

Resenärsförsäkringen kan omfatta även andra ersättningsslag. Beroende på försäkringens innehåll kan ersättning betalas för kostnader för inställd resa eller försening från resa.

Kostnader orsakade av att resan ställs in eller av att den ursprungliga resplanen förändras ersätts i allmänhet när orsaken till förändringarna är att en allvarligt plötsligt insjuknande, ett olycksfall eller dödsfall som drabbar den försäkrade själv eller vissa andra personer.