Haku

Maksaminen ja tilit

Näissä asioissa autamme

Tilinkäyttö ja tilisiirrot

Mitä ovat peruspankkipalvelut?

Käytännössä peruspankkipalveluilla tarkoitetaan sitä, että asiakas voi avata tilin pankissa, saada sen käyttöön kortin ja käyttää tiliä maksujenvälitykseen. Perusmaksutilipalveluun kuuluu myös verkkopankkitunnukset eli vahva sähköinen tunnistusväline, jos pankki tarjoaa sitä muille asiakkaille. Sähköisen tunnistuspalvelun voi evätä vain jos asiakkaalla ei esimerkiksi ole henkilötunnusta tai häntä ei ole merkitty väestötietojärjestelmään. Näissä tapauksissa pankin on tarjottava rajoitetumpaa, vain perusmaksutiliin ja siihen liittyvien palveluiden käyttämiseen soveltuvaa sähköistä tunnistusmenetelmää.

Perusmaksutilipalvelua tarjotaan yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi kaikille kuluttaja-asiakkaille, jotka asuvat laillisesti ETA-valtiossa. Tämä ei koske yrityksiä eikä yhteisöjä, vaikka niiden puolesta toimiikin luonnollinen henkilö.

Talletuspankki voi kieltäytyä perusmaksutilin avaamisesta ja perusmaksutiliin liittyvien maksupalveluiden tarjoamisesta lähinnä vain rahanpesusäännöksistä johtuvasta syystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi jos pankki ei pysty varmistamaan asiakkaan henkilöllisyyttä luotettavasti. Talletuspankit käsittelevät kuluttaja-asiakkaan perusmaksutilihakemuksen viipymättä ja viimeistään kymmenen pankkipäivän kuluessa hakemisesta.

Jos talletuspankki kieltäytyy avaamasta kuluttaja-asiakkaan perusmaksutiliä tai tarjoamasta perusmaksutiliin liittyvää maksupalvelua, se ilmoittaa asiakkaalle kieltäytymisen perusteen viivytyksettä, kirjallisesti ja maksutta. Tällöin pankin pitää antaa asiakkaalle riittävä selvitys muutoksenhakuun liittyvistä menettelytavoista.

Asiakas voi irtisanoa perusmaksutilisopimuksen milloin tahansa eikä talletuspankki voi veloittaa irtisanomisesta maksua.

Pankki voi irtisanoa asiakkaan perusmaksutilin vain laissa erikseen määritellyissä tilanteissa, kuten esimerkiksi jos maksutilillä ei ole ollut tapahtumia 24 peräkkäisen kuukauden aikana tai jos asiakas ei enää asu laillisesti ETA-valtiossa. Pankki ilmoittaa asiakkaalle tilin irtisanomisesta ja irtisanomisperusteesta kirjallisesti vähintään kahta kuukautta ennen irtisanomisen voimaantuloa.

Pankki voi purkaa perusmaksutilisopimuksen, jos asiakas on tahallisesti käyttänyt maksutiliä laittomaan tarkoitukseen, jos asiakas on antanut virheellisiä tietoja tai jos asiakas on jättänyt antamatta tietoja, ja oikeat tiedot olisivat johtaneet perusmaksutilihakemuksen hylkäämiseen. Purkaminen tulee voimaan välittömästi.

Perusmaksutilin irtisanomista tai purkamista koskevassa ilmoituksessa pankin on neuvottava asiakasta muutoksenhakuun liittyvästä menettelystä.

Asiakas voi siirtää maksutilinsä toiselle palveluntarjoajalle tilin siirtopalvelulla antamalla uudelle pankille tarvittavat tiedot ja valtuuttaa uuden pankkinsa pyytämään tilin siirtämisen edellyttämät tiedot nykyiseltä palveluntarjoajalta. Pankista saa tarkempia tietoja tilin siirtämiseen osallistuvien tehtävistä, siirron toteutusaikataulusta sekä asiakkaalta pyydettävistä tiedoista.

Pankit voivat periä peruspankkipalveluista hinnastonsa mukaisen kohtuullisen maksun. Finanssivalvonta seuraa peruspankkipalvelujen hinnoittelua.

Palvelumaksut

Pankki perii asiakkaan kanssa tekemänsä sopimuksen nojalla palvelumaksuja. Esimerkiksi tilisopimuksen yleisissä ehdoissa on yleensä varattu pankille oikeus tehdä muutoksia hinnastoonsa ilmoittamalla siitä määräajassa ennen muutoksen voimaantuloa. Ilmoituksen saatuaan asiakas voi irtisanoa tilisopimuksen tai hyväksyä muuttuneen hinnaston. Yleensä hyväksyminen ei edellytä asiakkaalta erityisiä toimenpiteitä.

Joskus asiakkaalle on jäänyt tili sellaiseen pankkiin, jossa hänellä ei ole päivittäistä asiointia. Tällöin pankin sopimusten perusteella veloittamat palvelumaksut voivat viedä tilin saldon miinukselle. Pankilla on oikeus kirjata palvelumaksut tilille miinusmerkkiseksi saldoksi, mutta tästä ei saa periä asiakkaalta tilinylitysmaksua.