Matkavakuutukset

Vakuutuksen sisältö

Matkavakuutus antaa turvaa erilaisissa matkustamiseen liittyvissä tilanteissa. Matkavakuutus on yhdistelmävakuutus, joka voi sisältää matkustajavakuutuksen, matkatavaravakuutuksen, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutuksen.

Matkustajavakuutus

Matkustajavakuutus on henkilövakuutus, josta korvataan matkalla sattuneista tapaturmista ja matkasairauksista aiheutuneita kustannuksia. Edellytys kustannusten korvattavuudelle on, että tapaturma on sattunut matkan aikana tai sairaus on alkanut matkan aikana. Vakuutetulla jo ennen matkaa olleiden sairauksien aiheuttamista hoitokuluista korvataan yleensä vain akuutti ensiapuluonteinen hoito lyhyeltä ajalta, esimerkiksi viikon ajalta.

Matkustajavakuutukseen voi sisältyä myös erilaisia muita korvauslajeja. Vakuutuksesta voidaan sen sisällöstä riippuen maksaa korvauksia esimerkiksi matkan peruuntumisesta tai matkalta myöhästymisestä aiheutuneista kustannuksista.

Matkan peruuntumisen tai muun alkuperäisen matkasuunnitelman muuttumisen aiheuttamia kustannuksia korvataan yleensä silloin, kun muutosten syy on vakuutetun itsensä tai tiettyjen muiden henkilöiden vakava äkillinen sairastuminen, tapaturma tai kuolema.

Matkatavaravakuutus

Matkatavaravakuutus korvaa matkalla mukana olleille tavaroille tapahtuneita vahinkoja. Jotkin kotivakuutuksetkin voivat olla voimassa kaikkialla maailmassa. Erotuksena kotivakuutuksiin matkatavaravakuutuksissa voi olla pienempi omavastuu ja myös korvaussäännöissä voi olla eroa kotivakuutukseen verrattuna.

Vakuutuksen voimassaolo

Matkavakuutuksia voi ottaa määräaikaisena yhtä tiettyä matkaa varten tai jatkuvana vuosivakuutuksena, jolloin matkalle lähdöstä ei tarvitse ilmoittaa erikseen vakuutusyhtiölle.

Määräaikainen vakuutus on voimassa sen ajan, jonka asiakas ilmoittaa vakuutusta tehdessään. Jatkuvat vuosivakuutuksetkin ovat voimassa vain enintään tietyn pituisilla matkoilla, usein esim. enintään 3 kuukauden yhtäjaksoisilla matkoilla. Matkavakuutusten voimassaoloaluetta saattaa olla rajattu. Vakuutusehdoissa on yleensä myös lueteltu tiettyjä riskialttiita toimintoja, joissa vakuutus ei ole voimassa eli joissa sattuneista vahingoista ei makseta korvauksia.

Matkavakuutusten voimassaoloaikaa on yleensä mahdollista pidentää ja voimassaoloa muutoinkin laajentaa esimerkiksi eri toimintojen osalta sopimalla siitä erikseen vakuutusyhtiön kanssa. Voimassaolon laajentamisesta saatetaan veloittaa lisämaksu.