Haku

Ajankohtaiset uutiset

Uutiset

Onko läheiselläsi hankaluuksia hoitaa pankkiasioitaan?

Digitaaliset palvelut ovat usein kätevä tapa hoitaa asioita, mutta ne rajaavat ulkopuolelleen ne, joille verkon, mobiilisovellusten tai uusien laitteiden käyttö on vierasta tai terveydellisistä syistä muuten hankalaa. Kokosimme vinkkilistan miten läheistään voi auttaa pankkiasioiden hoidossa. Pienikin apu voi helpottaa arjen sujuvuutta suuresti.

Tiedotteet

Vakuutuslautakunnan lääkevahinkojaosto ratkaisee kiistoja lääkevahinkoasioissa

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan otetaan yhteyttä hyvin monenlaisissa lääkevahinkokysymyksissä. Neuvoa kysytään lääkevahinkovakuutuksen sisällöstä, korvattavuuden yleisistä edellytyksistä ja muutoksenhakuasioista. Riita-asioissa on useimmiten kyse syy-yhteysarvioinnista.

Tiedotteet

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan vuosikertomus 2021 julkaistu

FINEn vuosikertomus 2021 sisältää keskeiset havainnot sekä tilastot vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioiden neuvonnasta ja riidanratkaisusta. Vuosikertomuksessa nostetaan esiin pinnalla olleita teemoja ja aiheita, joista tuli eniten yhteydenottoja, jotka yllättivät ja joista riideltiin. Asiakasyhteydenottoja tuli FINEen kaikkiaan noin 9000.

Uutiset

Blogi: Poikkeustilanteet ja taloudellinen varautuminen

Uutiskuvat sodasta Ukrainassa ja nopeasti muuttunut turvallisuustilanne on vienyt uutistilan kaksi vuotta otsikoita hallinneelta koronapandemialta, joka ei sekään ole kadonnut minnekään. FINEn neuvonnassa sodan heijastumat ovat toistaiseksi liittyneet lähinnä pankkiasioihin. Pinnalla ovat olleet asiakkaiden huolet liittyen pankkiasioiden hoitoon, pankkitilin avaamiseen, talletussuojaan ja säästöihin, käteisvaroihin ja pankkijärjestelmän toimivuuteen.

Uutiset

Lumimassojen sulamisvesistä putkirikkoihin – mitä kotivakuutus korvaa?

Vesivahingot aiheuttavat mittavia kuluja, paljon harmia ja kysymyksiä vahinkojen korvattavuuksista. Vesivahinkojen yleisimpiä aiheuttajia ovat laite- ja putkirikot, rankkasateet, katolla tai seinustalla olevien lumimassojen sulamisvedet tai maaperästä nouseva kosteus. FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta kokosi vastauksia yleisimpiin korvauskysymyksiin vesivahingoista.

Uutiset

Lumen aiheuttamat vahingot – korvaako vakuutus?

Painavat lumikuormat saattavat aiheuttaa vahinkoja katoilta alas pudotessaan. Korvaavatko kotivakuutukset näitä vahinkoja? Lähtökohtaisesti lumesta, jäästä tai niiden liikkumisesta aiheutuvia vahinkoja kiinteistöille tai irtaimistolle ei korvata. Vakuutuksista korvataan lähinnä poikkeuksellisista luonnonilmiöistä, kuten äkillisen raekuuron tai poikkeuksellisen rankkasateen aiheuttamia vahinkoja.

Uutiset

Milloin edunvalvonta on ajankohtaista?

Oletko huolissasi läheisesi pärjäämisestä? Tiedätkö mikä on edunvalvontavaltuutus ja miten se laaditaan? Kuka hoitaa asioitasi sitten, kun et itse ole enää siihen kykenevä?

Uutiset

Lähdössä matkalle - huolettaako korona? Tarkista matkavakuutuksesi voimassaolo ja peruuntumisehdot ennen matkaa

Onko viimeisimmästä ulkomaanmatkastasi jo tovi, etkä ole tarvinnut vakuutusta tai käynyt läpi sen sisältöä pitkään aikaan? Koronapandemia on tuonut matkustamiseen tekijöitä, jotka voivat kääntää matkasuunnitelmat päälaelleen. Matkan voi joutua peruuttamaan, matkalla voi sairastua tai joku matkaseurueesta sairastuu.

Uutiset

Jorma Rusanen - lähes 40 vuotta lautakuntatyötä ja riidanratkaisua

VT Jorma Rusasella on takana vuosikymmenten kokemus Vakuutuslautakunnan riidanratkaisusta. Hän on vuodesta 1984 alkaen ollut aktiivisesti mukana niin ratkaisukäytännön kuin hyvän vakuutustavan kehittämisessä. Kiitämme Jormaa vuosikymmenien aktiivisesta osallistumisesta ja arvokkaasta työstä sekä rohkeasta ja rakentavasta otteesta lautakunnissa. Kysyimme Jorma Rusaselta hänen näkemyksiään lautakuntatyön merkityksestä, työn muutoksesta sekä mieleen painuneista asioista. Evästyksiä saimme häneltä kiitosten muodossa.

Tiedotteet

Asiointivaikeudet, huijaukset ja vesivahingot näkyivät yhteydenotoissa FINEen viime vuonna

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan otettiin vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioissa vuoden 2021 aikana yhteyttä noin 9 000 kertaa. Aiempien vuosien tapaan FINEen tulleista asiakkaiden yhteydenotoista valta-osa, noin 2/3 liittyi vakuutusasioihin. Reilu neljännes kysymyksistä koski pankkiasioita. Sijoitusasioista kysyttiin aiempia vuosia vähemmän. Yhdeksässä tapauksessa kymmenestä asia ratkesi neuvonnassa ja noin joka kymmenes ratkaistiin asiakkaan ja palveluntarjoajan välisenä riita-asiana. Riita-asioista annettiin noin 800 ratkaisusuositusta.

Uutiset

Miten maksuhäiriömerkintä voi vaikuttaa pankki- ja vakuutusasioihin?

Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa vakuutus- ja pankkiasioiden hoitoa monin tavoin. Merkintä ei ole aina ehdoton este saada vakuutuksia, mutta se voi olla peruste olla myöntämättä niitä. Merkintä voi olla usean eri pankkipalvelun saamisen esteenä. Jokaisella on kuitenkin lailla turvattu oikeus saada tili ja maksukortti.