Låneärenden

Vi hjälper med

Ansökan om kredit

Det är frivilligt för banker, kreditkortsbolag och andra finansinstitut att bevilja kredit. Grunderna för att bevilja kredit är en affärshemlighet för banken, och därför är den inte skyldiga att berätta för kunden om dem. Bara i det fallet att kredit inte har beviljats på grund av en anteckning om betalningsstörning har kunden rätt att få veta orsaken till det nekande kreditbeslutet och det register som använts.