Betalning och konton

Vi hjälper med

SEPA, IBAN och BIC

SEPA, Europas gemensamma eurobetalningsområde

I och med det gemensamma eurobetalningsområdet SEPA kan betalningar i euro göras och tas emot mellan europeiska länder med samma villkor som i hemlandet. I och med SEPA har också SEPA-direktdebitering införts. Den skiljer sig väsentligt från den tidigare finländska direktdebiteringen. Vid SEPA-direktdebitering ger kunden en fullmakt direkt till faktureraren i stället för banken.

En SEPA-kontoöverföring förutsätter att betalningens uppgifter innehåller mottagarens kontonummer i IBAN-format och att den mottagande banken kan identifieras utifrån BIC-koden.

IBAN-kontonummer

Internationellt kontonummer. Förkortningen står för International Bank Account Number. Finländska IBAN-nummer börjar med landskoden FI och är alltid 18 tecken långa.

BIC-kod

En identifieringsuppgift som specificerar banken och som används i samband med IBAN-kontonummer. Förkortningen står för Bank Identification Code. BIC-koden behöver inte anges vid inrikes betalningar.

Inbetalning på fel konto

Ibland betalas en kontoöverföring in på fel konto på grund av felslag. Då kan betalaren som märkt saken kontakta sin bank. Betalarens bank begär betalningsmottagarens bank att utreda saken. Om betalningsmottagaren inte går med på att återbetala en betalning som mottagaren fått på grund av ett fel, har betalningsmottagarens bank rätt att lämna betalningsmottagarens namn och adress till betalarens bank, som vidarebefordrar dem till betalaren. Efter detta kan betalaren själv kräva att betalningsmottagaren återbetalar betalningen. I extrema fall kan betalaren väcka talan mot betalningsmottagaren och kräva beloppet som betalats som en återbetalning av en förmån som utbetalats utan grund. Underlåtenhet att återbetala medlen kan även i vissa fall vara en gärning som föreskrivits som straffbar. Banken kan inte återkalla betalningen eller ta pengarna från den andras konto för att återbetala dem till betalaren, även om betalningen uppenbarligen har betalats in på fel konto.

Check

Numera är det sällsynt att checkar används i Finland. Det är möjligt att omvandla en check till pengar genom att lösa in den eller lämna den för inkasso. Vid inlösen betalar banken det belopp som anges på checken till kunden innan den har kontrollerat hos trassentens bank att checken har täckning. I detta fall tar kunden risken för att banken återkräver det utbetalda beloppet, om det visar sig att checken saknar täckning. När checken lämnas för inkasso betyder det att banken inkasserar penningbeloppet på checken först hos utställarens bank och betalar pengarna till kunden först efter att ha fått pengarna. Detta är ett säkrare sätt i det avseendet att checkens täckning har kontrollerats när kunden får pengarna. Inlösen av en check förutsätter att banken ges en order. Det lönar sig för kunden att alltid noggrant bekanta sig med ordervillkoren på orderblanketten.