Betalning och konton

Vi hjälper med

Kontaktlös, mobil- och nätbetalning

Kontaktlös betalning

Kontaktlös betalning är betalning där du med ett kort som är försett med en egenskap för kontaktlös avläsning kan betala små köp på under 50 euro utan PIN-kod. Det går snabbt att betala kontaktlöst.

Kontaktlös betalning går i praktiken till så att betalkortet förs på några centimeters avstånd från betalterminalen och betalningen överförs från kortet till säljaren. Betalterminalen meddelar att den kontaktlösa betalningstransaktionen lyckats med en text, ett grönt ljus och/eller en ljudsignal.

Händelsen kan jämföras med att använda till exempel busskort eller passerkort.  I samband med kontaktlös betalning efterfrågas inte PIN-kod eller underskrift.

Ett kort som lämpar sig för kontaktlös betalning kan också användas på traditionellt vis. Vid köp över 50 euro matas betalkortet in i betalterminalen och PIN-koden används på samma sätt som tidigare.

Säkerhet vid kontaktlös betalning

Kontaktlös betalning baserar sig på chipbetalning, vilket garanterar säkerheten i betalningstransaktionen. Kontaktlösa kort använder NFC (Near Field Communication)-teknik, vilket avser krypterad datakommunikation mellan betalkortet och betalterminalen.

Antalet kontaktlösa betalningar och det totala värdet på betalningar som görs utan PIN-kod är begränsat. Då och då kräver betalterminalen även att köp under 50 euro godkänns med PIN-koden (praxis varierar, med vissa kort ska till exempel var femte betalning bekräftas med kod). På så sätt säkerställs det att det är rätt kortinnehavare som har kortet och att flera köp inte kan göras med ett kort som hamnat i fel händer.

Egenskapen för kontaktlös betalning ökar säkerheten vid kortbetalningar, eftersom betalningar som görs utan PIN-kod minskar möjligheten att få reda på PIN-koden. Med hjälp av kontaktlös betalning får kriminella inte reda på PIN-koden.

Mobil betalning

Mobil betalning avser betalning av tjänster eller varor med till exempel en smartmobil. Betalning med smarta enheter baserar sig ofta på kortbetalning, dvs. konsumenten har en applikation med uppgifter om ett eller flera kort i sin mobil. Utöver betalkort kan man för betalning av vissa tjänster använda applikationer, där kontonumret eller telefonräkningen används vid betalningen.

Det finns skillnader mellan applikationer för mobil betalning och det är bra att noggrant sätta in sig i applikationens villkor och instruktioner.

Trygga mobila betalningar

Smartmobilen kan användas för betalning i olika miljöer: vid kassan i affären, i nätbutiker och när man gör en betalning till en vän. När smartmobilen används för betalning, ska mobilen förvaras lika omsorgsfullt som betalkortet.

Tips för trygga mobila betalningar

 • Välj en annan PIN-kod än de som du använder för andra applikationer eller för att logga in i telefonen. I vissa applikationer kan du använda fingeravtryck eller ansiktsigenkänning för att logga in
 • Ge inte din telefon till okända personer
 • Skydda PIN-koden till betalningsapplikationen
 • Håll din telefon uppdaterad
 • Logga ut ur betalningsapplikationen när du inte använder den

Mobil betalning kräver i allmänhet att du är inloggad i applikationen och godkänner varje betalning separat – ingen kan alltså debitera något via din betalningsapplikation utan att du märker det.

Telefonen är borta

Om du har förlorat din telefon eller den har blivit stulen, lönar det sig att i enlighet med betalningsapplikationens villkor också meddela tjänsteleverantören. På så sätt kan tjänsteleverantören vid behov stänga betalningsapplikationen.

Kortuppgifterna som matats in i betalningsapplikationer syns i allmänhet endast delvis, vilket betyder att det inte går att få reda på dem via applikationen, även om applikationen kan öppnas.

Som i allmänhet vid kortbetalningar är det bra att regelbundet kontrollera korttransaktionerna. Om du märker transaktioner som du inte känner igen på ditt konto, ska du kontakta din bank.

Nätbetalning

Med nätbetalningar avses köp som görs via dator eller smartmobilens webbläsare. Köp kan göras både i butiker som stödjer stark autentisering och i sådana som inte gör det.

Oavsett vilken butik eller vilken enhet du använder för köpet, är det bra att komma ihåg några saker:

Innan du gör beställningen

 • Läs noggrant igenom leverans- och returvillkoren, även den finstilta texten. Villkoren bör finnas tillgängliga på handlarens webbplats.
 • Kontrollera att säljarens adressuppgifter finns i nätbutiken och skriv upp adressen för eventuella returer. Om inga adressuppgifter anges, ska du förhålla dig reserverat till nätbutiken. Skriv också upp butikens webbadress.
 • På säljarens webbplats ska du också läsa information om leveranskostnader samt accepterade valutor och vilka skatter som tillämpas.

Vid köptidpunkten

 • Spara eller skriv ut beskrivningen av köpet och betalningsvillkoren som du godkänner för att göra beställningen på säljarens webbplats.
 • Godkänn betalningen genom att mata in kortnumret och giltighetstiden på webbformuläret och fortsätt enligt säljarens anvisningar. Om butiken använder stark autentisering, omdirigeras du nu till exempelvis din nätbank för identifiering.
 • Spara eller skriv ut en kvittering som säljaren eventuellt ger för godkänd betalning.
 • Förvara informationen som du sparat eller skrivit ut för senare kontroll och jämförelse.

De flesta nätbutiker skickar en orderbekräftelse till kunden per e-post, och dessa kan också hamna i skräppostmappen.

Kort är ett tryggt betalningssätt för alla nätbetalningar, såvida du använder det lika omsorgsfullt som vid andra köp.

 • Ge aldrig ditt kortnummer eller din PIN-kod till någon per e-post.
 • Om du inte har för avsikt att köpa något, ska du aldrig uppge kortuppgifterna i opinionsenkäter eller motsvarande förfrågningar.
 • Ge aldrig kortuppgifterna i e-postmeddelanden som handlar om en överraskande lotterivinst eller ett pris och där du ombeds skicka kortuppgifterna för att få priset.
 • Om du beställer en fortlöpande tjänst som tillhandahålls via internet, ta alltid reda på hur du kan avsluta tjänsten och debiteringen och hur ett nytt kort påverkar beställningen
 • Spara dokumenten som gäller köpet. De kan behövas till exempel för att ta reda på köpvillkoren eller som bevis för att varan har betalts.
 • Vissa nätbutiker som är verksamma utanför Europa kan be om en kopia av kortet och passet till exempel per fax för att försäkra sig om att det är den verkliga kortinnehavaren som gör beställningen. Lämna inte dina kortuppgifter via okrypterad e-post. Om uppgifterna inte lämnas, skickar butiken sannolikt inte de beställda varorna.
 • Om möjligt, gör köpet på sidor som stödjer stark autentisering (Verified by Visa/MasterCard Secure Code).
 • Om webbplatsen inte stödjer stark autentisering, ska du försäkra dig om att kortuppgifterna krypteras på behörigt sätt innan uppgifterna skickas över nätet. Kontrollera att en hel nyckel eller ett låst lås syns nertill i webbläsarfönstret och att det i stället för http står https:// på webbläsarens adressrad
 • Förhåll dig kritisk till alla lockande erbjudanden och annan information på internet, om de verkar vara för bra för att vara sanna.
 • Bekanta dig med möjligheterna att hantera nätbetalningar som din bank erbjuder.