Haku

Koti-, kiinteistö-, eläin- ja omaisuusvakuutukset

Näissä asioissa autamme

Kotivakuutus

Kotivakuutuksella voidaan vakuuttaa irtaimisto ja rakennus erilaisten vahinkojen varalta. Taloyhtiössä (esim. kerros- tai rivitalossa) asuva vakuuttaa oman irtaimistonsa kotivakuutuksella. Omakotitalossa asuva vakuuttaa kotivakuutuksella irtaimiston sekä asuin- ja muut rakennukset.

Kotivakuutukset korvaavat yleensä yksittäisen esineen vahingoittumisen vakuutusehtojen määrittelemään euromäärän saakka. Tämän vuoksi arvokkaampi omaisuus, kuten kalliit taide-esineet, kannattaa vakuuttaa erikseen, jotta näiden esineiden vakuutusturva on tarpeeksi kattava.

Korvattavat vahinkotapahtumat

Koti-irtaimiston vakuutus kattaa kodin tavaroille aiheutuneita vahinkoja siinä laajuudessa, joka vakuutussopimukseen on valittu. Vakuutus voi korvata myös sijaisasunnon kustannuksia esimerkiksi tulipalotapauksissa. Vakuutus voi olla laaja, jolloin se korvaa äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja tai suppeampi, jolloin se korvaa tietyistä valituista tapahtumista aiheutuneet vahingot.  

Kotivakuutuksessa on aina rajoitusehtoja, jotka rajaavat tiettyjä asioita pois vakuutuksen korvauspiiristä. Rajoitusehdoissa mainituista syistä aiheutuneita vahinkoja ei korvata vakuutuksesta.

Vakuutusehdoissa on myös suojeluohjeita, jotka ovat toimintaohjeita vahinkojen välttämiseksi. Suojeluohjeiden laiminlyönti voi vaikuttaa korvauksen määrään, joten suojeluohjeita on syytä noudattaa.

Korvaukset kotivakuutuksesta

Kotivakuutus korvaa vahingoittuneen omaisuuden korjaamisen tai vastaavan uuden omaisuuden hankkimisen. Myös rahakorvaus voi olla mahdollinen. Vahingoittuneen omaisuuden ikä ja kunto vaikuttavat korvauksen määrään. Joidenkin tavaroiden korvausmäärästä tehdään tavaran ikään perustuva ikävähennys, tai omaisuuden arvo arvioidaan muilla tavoin.

Kotivakuutukseen liittyvät usein myös vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Vastuuvakuutus korvaa vakuutetun toiselle aiheuttamia vahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Oikeusturvavakuutus taas korvaa kustannuksia, jotka aiheutuvat lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- tai hakemusasiassa.