Ajoneuvot

Ajoneuvojen vakuutukset

Autoille, mopoille, moottoripyörille, moottorikelkoille ja muille moottoriajoneuvoille pitää ottaa liikennevakuutus. Liikennevakuuttamisvelvollisuus ei riipu esimerkiksi siitä, onko ajoneuvo rekisteröitävä.

Liikennevakuutuksen lisäksi moottoriajoneuvon voi vakuuttaa vapaaehtoisella autovakuutuksella eli kaskovakuutuksella, joka korvaa vakuutuksen laajuudesta riippuen erilaisia tälle ajoneuvolle aiheutuneita vahinkoja.

Liikennevakuutus

Liikennevakuutuksesta korvataan liikennevahingoissa syyttömän osapuolen henkilö- ja omaisuusvahingot eli esimerkiksi sairaanhoitokuluja ja vaurioituneen auton korjauskustannukset. Liikennevakuutus korvaa myös vahinkoon syyllisessä ajoneuvossa olleiden henkilövahingot.

Liikennevakuutus ei korvaa vahinkoon syyllisen osapuolen oman ajoneuvon vaurioita, vaan niitä voidaan korvata syyllisen osapuolen omasta vapaaehtoisesta vakuutuksesta.

Vapaaehtoinen autovakuutus eli kaskovakuutus

Moottoriajoneuvoille on tarjolla erilaajuisia vapaaehtoisia vakuutuksia eli kaskovakuutuksia.

Suppeammat kaskovakuutukset korvaavat tyypillisesti ainakin hirvi-, palo- ja varkausvahingot. Laajemmat kaskovakuutukset korvaavat erilaisia törmäysvahinkoja, esimerkiksi kolaroinnista aiheutuneet peltivauriot. Laajoissa kaskovakuutuksissa on mukana myös monenlaisia muita vakuutusturvia, esimerkiksi hinausvakuutus tai sijaisautovakuutus.

Korvauksen hakijalla on velvollisuus näyttää toteen, että on sattunut jokin vakuutusehdoissa korvattavaksi määritelty tapahtuma. Esimerkiksi ilkivaltavahinkojen kohdalla tämä tarkoittaa, että korvausta hakevan asiakkaan on voitava osoittaa, että kyse on nimenomaan tahallisesta vahingonteosta ja että vakuutettua ajoneuvoa on nimenomaan haluttu vahingoittaa.

Korvaukset kaskovakuutuksesta

Jos autolle sattuu jokin korvattava vahinkotapahtuma, korvauksena maksetaan esimerkiksi auton korjauskulut. Autovakuutuksissa on yleensä jonkinlainen omavastuu, jota pienempiä vahinkoja ei korvata vakuutuksesta. Omavastuuosuus jää aina asiakkaan itsensä maksettavaksi.

Jos autolle sattuu niin iso vahinko, että sen korjaaminen ei ole järkevää, vakuutusyhtiö voi lunastaa auton. Näin on silloin, kun arvioitu korjauskustannusten määrä ylittää jonkin tietyn vakuutusehdoissa määritellyn prosenttiosuuden, esimerkiksi 70 %, auton arvosta. Laajimmissa kaskovakuutuksissa on lunastustilanteiden varalle lisäturvia, joista voi saada lisäkorvausta varsinaisen lunastushinnan lisäksi tai muuta etuutta lunastustilanteessa.

Jos erityistä lisäturvaa lunastustilanteen varalle ei ole, maksetaan auton lunastushintana auton käypä arvo. Käypä arvo on sellainen rahasumma, joka ajoneuvosta olisi ollut saatavissa juuri ennen vahinkoa. Yksityishenkilön omistaman auton kohdalla tämä tarkoittaa sellaista rahasummaa, jonka muut yksityishenkilöt olisivat olleet valmiit maksamaan käteisellä. Käypä arvo määritellään yleensä kyseisen ajoneuvon yksilöllisten tietojen perusteella, ja suuntaa antavat monesti esimerkiksi internetin myyntipalveluiden ilmoitukset vastaavista ajoneuvoista. Tällaisten ilmoitusten pyyntihinnoistakin on yleensä jonkin verran tingittävissä pois, joten käypä arvo saattaa olla alempi kuin myynti-ilmoituksissa. Käypä arvo ei myöskään tarkoita autoliikkeiden pyynti- tai myyntihintoja, sillä sellaisiin hintoihin sisältyy mm. autoliikkeen kate auton myynnistä.