Haku

Henkilövahinkojen korvauspäätökset ja vakuutuslääkärin asema jatkuvasti ajankohtaisia

Henkilövahinkojen korvausratkaisujen ymmärrettävyys on vuosikymmenien ajan työllistänyt FINEä ja sen edeltäjää Kuluttajien vakuutustoimistoa. Miksi asiakkaiden on jatkuvasti niin vaikea ymmärtää lääketieteellistä syy-yhteyttä koskevia ratkaisuja? Miksi vakuutuslääkärin rooli yhä herättää kiivasta keskustelua? Mitkä eri asiantuntijoiden roolit korvausasioiden ratkaisutoiminnassa oikeastaan ovat?

 

Lääketieteellistä syy-yhteyttä ja muita henkilövahinkojen korvausratkaisuihin liittyviä kysymyksiä on käsitelty jo Kuluttajien vakuutustoimiston vuonna 2001 julkaistun 30 v. juhlakirjan artikkelissa. Aihetta oikeudellisesta näkökulmasta lähestyvän artikkelin on kirjoittanut FINEn johtava lakimies Harri Isokoski. Artikkeli perustuu Vakuutuslautakunnan esittelijän työssä 1990-luvulla saatuihin käytännön havaintoihin. Vaikka kokemukset ja artikkeli on jo vuosien takaa, siinä esitetyt havainnot - ehkä yllättävästikin - pätevät edelleen.

 

Artikkelin aluksi käsitellään lyhyesti oikeudellisen syy-yhteyden arvioinnin ja lääketieteellisen syy-yhteyden arvioinnin välistä suhdetta sekä sen vaikutusta korvausvastuun ulottuvuuteen eri vahinkotilanteissa. Artikkelissa kuvataan myös toimivan asiantuntijayhteistyön edellytyksiä henkilövahinkojen käsittelyssä sekä asiantuntijatodistelun merkitystä eri tilanteissa. Lopussa valotetaan ratkaisujen huolellisen perustelemisen tärkeyttä ja listataan seikkoja, joihin tulisi kiinnittää huomiota syy-yhteyttä koskevia ratkaisuja tehtäessä.

 

Lue koko artikkeli >>

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!