Haku

Milloin edunvalvonta on ajankohtaista?

Suomi.fi -verkkopalvelun uusi opas: Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus vastaa selkeästi kysymyksiin, mitä edunvalvonta on, milloin tarvitaan edunvalvoja ja mitä tarkoittaa edunvalvontavaltuutus. FINE oli mukana oppaan suunnittelussa yhdessä useiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

Digi- ja väestötietoviraston johtama yhteistyöverkosto kartoitti ensin erilaisia edunvalvontatilanteita sekä niihin liittyviä keskeisiä kysymyksiä, joihin oppaassa vastataan. 

Edunvalvontavaltuus tulisikin kuulua jokaisen täysi-ikäisen kansalaisen asiakirjasalkkuun. Sillä voi ohjeistaa ja valtuuttaa luottohenkilöitään sen varalle, että itse menettää toimintakykynsä sairauden tai onnettomuuden vuoksi. Suomi.fin oppaasta saa neuvoja valtuutuksen laatimiseen sekä asioihin, joita siinä kannattaa ottaa huomioon.

Oppaan laatimiseen on osallistunut laaja joukko toimijoita: Digi- ja väestötietoviraston verkkotoimitus ja holhoustoimi, Itä-Suomen yliopisto – Hyvinvointioikeuden keskus, Pohjois-Karjalan edunvalvontatoimisto, Rauman edunvalvontatoimisto, Eläkkeensaajien keskusliitto, FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Finfami, Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Muistiliitto ry, Nuoret lesket ry, Omaishoitajaliitto, Suomen muistiasiantuntijat ry, Vanhustyön keskusliitto.

Tutustu oppaaseen: Suomi.fi: Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!