Haku

Korona-aiheisissa yhteydenotoissa maltillinen nousu

Koronakriisi selittään vain osan alkuvuoden asiakasyhteydenottomäärän 11 %:n kasvusta FINEssä.

Vakuutusasioissa korona on kuitenkin kasvattanut selvästi matka- ja yritysvakuutuksiin liittyviä yhteydenottoja ja ensimmäisiä ratkaisusuosituksia on näistä asioista odotettavissa kesän kuluessa. Yhteydenottomäärien kasvu on ollut suurinta pankkiasioissa ja melko maltillista sijoitussektorilla, joka nytkin on reagoinut nopeimmin toimintaympäristön muutoksiin.

FINEn tulevien asiakasyhteydenottojen määrä on noussut alkuvuoden aikana noin 11 % viime vuoteen verrattuna, mutta koronakriisi selittää vain osan kasvusta.Vakuutusasioissa korkona on kuitenkin kasvattanut selvästi matka- ja yritysvakuutuksiin liittyviä yhteydenottoja. Korvauskysymykset ja erilaiset matkojen peruutuksiin ja muutoksiin liittyvät määräpäivien ja -rajojen laskenta ovat aiheuttaneet asiakkaissa hämmennystä. Yritysvakuutuksissa yhteydenottoja on tullut ravintolatoimintansa keskeyttämään joutuneilta ravintolayrittäjiltä. Sekä matka- että yritysvakuutusasioissa on tapauksia, jotka ovat siirtymässä riidanratkaisuun ja ensimmäisiä koronaan liittyviä ratkaisusuosituksia on odotettavissa kesän kuluessa. Valtaosa asioista on kuitenkin sellaisia, jotka ainakin asiakkaan ensimmäisen yhteydenoton jälkeen hoituvat vielä neuvonnalla.

Yhteydenottomäärien kasvu on ollut suurinta pankkiasioissa. Taustasyynä on ollut korona tai siihen liittyvät asioinnin ongelmat joissakin korttimaksamiseen liittyneissä yhteydenotoissa, esim. jo maksetun ja sittemmin peruuntuneen matkan tai varauksen varojen palautuksen osalta. Lyhennysvapaisiin ja maksujärjestelyihin liittyviä yhteydenottoja on tullut muutamia, mutta vain harva on liittynyt koronan aiheuttamiin tarpeisiin järjestellä luoton maksua. Asuntolainoja koskevia yhteydenottoja on kaiken kaikkiaan tullut toistaiseksi viime vuotta vähemmän. Asiakkaan tuntemiseen ja tunnistamiseen liittyvät asiat ovat yksittäisistä asioista olleet kysytyimpien asioiden kärjessä. Pankkien melko tiukat käytännöt ja mahdollisiin tilien irtisanomisiin liittyvä niukkasanainen viestintä aiheuttavat jatkuvasti asiakasyhteydenottoja.

Sijoitussektori on perinteisesti FINEn sektoreista se, joka reagoi nopeimmin toimintaympäristön muutoksiin. Niin nytkin, vaikkakin yhteydenottojen kokonaismäärä on edelleen maltillinen. Pörssikurssien ja sijoitustuottojen lasku on vilkastuttanut kaupankäyntiä ja kaupantekotilanteiden ongelmat ja katkokset ovat tuoneet yhteydenottoja myös FINEn neuvontaan. Myös sijoitusasioissa on edelleen suhteellisen paljon huijauksiin liittyneitä tilanteita, joskaan niiden määrässä ei ainakaan vielä ole havaittavissa koronasta johtuvaa kasvua. Keväällä 2019 FINEn ohjesääntöä muutettiin siten, että myös joukkorahoitukseen liittyviä asioita voidaan nyt käsitellä neuvonnassamme ja riidanratkaisussamme. Alkuvuoden aikana näitä joukkorahoitukseen liittyviä yhteydenottoja on tullut jo lähes sama määrä kuin mitä niitä kirjattiin vuodelle 2019.

Katso myös tilastot uutiskirjeen jutusssa täältä.

 

 

 

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!