Haku

VKL125/09

Tulosta

Asianumero: VKL125/09 (2009)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 16.06.2009

Pyöräkuormaajalle kauhankääntösylinterin korjauksessa aiheutettu vahinko Autokorjaamon erityisehto Alkuperäisen toimeksiannon kustannusten vähentäminen työn uudelleensuorittamisesta

Vakuutuksenottaja VR Ky:n vahinkoilmoituksen 1.12.2008 mukaan vakuutuksenottaja korjasi 6. – 7.11.2008 NS Oy:n Volvo L187 C –pyöräkuormaa-jan kauhankääntösylinterin uusimalla männänvarren tiivisteet sekä koneistamalla männän kierteet ja kauluslaatan tiivistepesät seuraavaan varsikokoon. Koneistuksessa jäi varsilaipan tiivisteurien välin kannaksienvälysmitoitus liian kireäksi ja tämän vuoksi männänvarsi leikkasi 26.11.2008 kiinni konetta käytettäessä työmaalla.

Korvausta vahingosta haettiin vakuutuksenottajan toiminnan vastuuvakuutuksesta, jota on laajettu autohuoltamon ja –korjaamon erityisehdolla. Vakuutuksen omavastuu on 400 euroa.
 
Lisäselvitys
Alkuperäistä työtä koskevan laskun 21.11.2008 määrä on ollut 5.119,97 euroa.
 
Vakuutusyhdistyksen tarkastajan korjauskustannuslaskelman 27.11.2008 mukaan korjauskustannusten määrä (työ ja osat) on 4.616,11 euroa. Laskelman varaosaerittelyn mukaan siinä on kyse vastaavista osista kuin alkuperäislaskussa.
 
Vakuutusyhdistyksen päätös
 
Päätöksessään 8.12.2008 vakuutusyhdistys toteaa tapahtumatiedot.
 
Vahinkoon sovelletaan toiminnan vastuuvakuutuksen ehtoja.
 
Kohta 4.2.6, Työsuoritus
Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta tai työn uudelleensuorittamisesta.
 
Erityisehto 320, Autohuoltamo ja -korjaamo
Poiketen vastuuvakuutusehtojen kohdasta 4.2.3 vakuutuksesta korvataan huollettavaksi tai korjattavaksi vastaanotetulle asiakkaan ajoneuvolle aiheutetut seuraavat vahingot:
Vahinko, joka aiheutuu huoltamon tai korjaamon hallussa olevalle ajoneuvolle
        öljyn, nesteen tai suodattimen tarkistuksen tai vaihdon virheellisestä suorittamisesta
        pyörien irrottamisesta tai kiinnittämisestä
        ajoneuvoa pestäessä tai vahattaessa
        nostosta, putoamisesta tai siirtämisestä
        asianmukaisen ajokortin omaavan henkilön työaikana suorittamasta, huoltoon tai korjaukseen liittyvästä koeajosta.
 
Vahinko, joka syntyy virheellisen huolto- tai korjaustyön seurauksena ja todetaan vasta sen jälkeen, kun työ on loppuun suoritettu ja ajoneuvo on luovutettu takaisin asiakkaalle.
 
Korvattavan vahingon korjauskustannuksista vähennetään se työn ja varaosien osuus, joka koostuu alkuperäisen toimeksiannon mukaisen työn uudelleensuorittamisesta.
 
Ratkaisunaan vakuutusyhdistys toteaa, että korvattavan vahingon korjauskustannuksista vähennetään se työn ja varaosien osuus, joka koostuu alkuperäisen toimeksiannon mukaisen työn uudelleensuorittamisesta. Kyseisessä vahinkotapahtumassa vastuuvakuutuksesta korvattavat kustannukset jäävät alle omavastuun 400 euroa.
 
Jatkokäsittely
Muutoshakemuksessaan 27.1.2009 vakuutuksenottaja VR Ky:n edustaja yrittäjä P.P. vaatii korvausvaatimuksensa uudelleenkäsittelyä ja sen korvaamista hänen esittämänsä mukaisesti.
 
Yrittäjä P.P. on työskennellyt alalla 30 vuotta rehellistä toimintatapaa kaikkiin suuntiin harjoittaen ja olettaa myös vakuutusyhdistyksen toimivan samoin. Hän omistaa vaimonsa kanssa VR Ky:n ja kaikki vakuutukset on keskitetty vakuutusyhdistykseen samoin kuin henkilökohtaiset vakuutukset. Lisäksi ovat luonnollisesti lakisääteiset vakuutusturvat, jotka hän on myös hankkinut vakuutusyhdistyksen kautta.
 
Päätöksessään 6.2.2009 vakuutuksenottaja VR Ky:lle vakuutusyhdistys katsoo, ettei yrittäjä P.P. ole esittänyt uudelleenkäsittelypyynnössään mitään sellaista uutta, jonka perusteella vakuutusyhdistyksen tulisi muuttaa asiassa aiemmin antamaansa ratkaisua. Vakuutusyhdistys katsoo edelleen, että kyseessä ei ole vakuutuksen ehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma eikä yhdistys voi suorittaa korvausta tästä vahingosta vakuutuksenottajan vakuutuksesta.
 
Lausuntopyyntö
Lausuntopyynnössään 25.2.2009 vakuutuksenottajan edustaja P.P. kertaa vakuutusyhdistyksen kielteiset korvauspäätökset.
 
Kun vakuutuksenottajan vakuutukset olivat toisessa vakuutusyhtiössä, vastaava vastuuvahinko korvattiin ilman polemiikkia. P.P. pyytää oikeudenmukaista lausuntoa korvausasiassa.
 
Vakuutusyhdistyksen vastine
Vastineessaan 19.3.2009 vakuutusyhdistys kertaa vahinkotiedot, vakuutusehdot sekä tekemänsä korvauspäätöksen perusteluineen.
 
Vastineensa perusteluina vakuutusyhdistys toteaa, että Vakuutuslautakunta on aiemmin ottanut kantaa vastuuvakuutusehdoissa olevaan kohtaan "virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta tai työn uudelleensuorittamisesta" mm. lausunnoissaan VKL 37/99 ja VKL 144/06. Lausunnossa VKL 37/99 on ollut kyse työkoneen vaurioitumisesta momentinmuuntimen vaih­don yhteydessä. Lautakunta toteaa lausuntonsa perusteluissa, että "koneen uudelleenavaamisesta ja tutkimisesta aiheutuneet kustannukset eivät ole olleet enää tarpeellisia ko. vahingon korjaamiseksi. Näin ollen ne eivät ole vastuuvakuutuksesta korvattavia”.
 
Vakuutusyhdistyksen vahinkotarkastaja on todennut 28.11.2008, että vakuutuksenottaja VR Ky:n tekemä vaurion korjaus NS Oy:n pyöräkuormaajaan on alkuperäisen työn uudelleensuorittamista. Alkuperäinen korjaustyö ilmenee VR Ky:n laskusta, joka on liitteenä korjauskustannuslaskelman yhteydessä.
 
Vahinkotarkastaja toteaa korjauskustannuslaskelmassa seuraavaa; sylinteri aiemmin täysin korjattu ja sylinterin kannen läpivienti sorvattu liian ahtaaksi, jonka seurauksena sylinterin mäntä leikannut kiinni käytössä.
 
Vakuutusyhdistys viittaa vastineen lisäksi vahinkoasiassa aiemmin tekemiinsä korvauspäätöksiin ja katsoo, ettei kyseessä ole korvattava vahinkotapahtuma vakuutusyhdistyksessä voimassa olevan vastuuvakuutuksen perusteella.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Toiminnan vastuuvakuutusehdot, voimassa 1.1.2005 alkaen
 
Kohta 4, Korvattavat vakuutustapahtumat ja niihin liittyvät rajoitukset
 
Kohta 4.1, Korvattavat vakuutustapahtumat
Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.
 
Kohta 4.2, Rajoitukset
 
Kohta 4.2.3, Käsiteltävänä ja huolehdittavana oleva omaisuus
 
Vakuutuksesta ei korvata vahinkoa omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tai laiminlyönnin tapahtuessa on tai oli vakuutetun tai jonkun muun tämän lukuun
        valmistettavana, asennettavana, korjattavana tai muulla tavoin käsiteltävänä…
 
Kohta 4.2.6, Työsuoritus
Vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta tai työn uudelleensuorittamisesta.
 
Erityisehto 320, Autohuoltamo ja -korjaamo
Poiketen vastuuvakuutusehtojen kohdasta 4.2.3 vakuutuksesta korvataan huollettavaksi tai korjattavaksi vastaanotetulle asiakkaan ajoneuvolle aiheutetut seuraavat vahingot:
 
Vahinko, joka aiheutuu huoltamon tai korjaamon hallussa olevalle ajoneuvolle
        öljyn, nesteen tai suodattimen tarkistuksen tai vaihdon virheellisestä suorittamisesta
        pyörien irrottamisesta tai kiinnittämisestä
        ajoneuvoa pestäessä tai vahattaessa
        nostosta, putoamisesta tai siirtämisestä
        asianmukaisen ajokortin omaavan henkilön työaikana suorittamasta, huoltoon tai korjaukseen liittyvästä koeajosta.
 
Vahinko, joka syntyy virheellisen huolto- tai korjaustyön seurauksena ja todetaan vasta sen jälkeen, kun työ on loppuun suoritettu ja ajoneuvo on luovutettu takaisin asiakkaalle.
 
Korvattavan vahingon korjauskustannuksista vähennetään se työn ja varaosien osuus, joka koostuu alkuperäisen toimeksiannon mukaisen työn uudelleensuorittamisesta.
 
Ratkaisu
Esillä olevassa tapauksessa on kyse pyöräkuormaajalle kauhankääntösylinterin korjauksessa aiheutetusta vahingosta, autokorjaamon erityisehdosta sekä alkuperäisen toimeksiannon kustannusten vähentämisestä työn uudelleensuorittamisesta.
 
Vakuutuksenottaja VR Ky on 6. – 17.11.2008 korjannut NS Oy:n pyöräkuormaajan kauhankääntösylinterin uusimalla ja koneistamalla männänvarren ja tiivisteet. Koneistuksessa liian kireäksi jääneen kannaksienvälysmitoituksen vuoksi männänvarsi on 26.11.2008 leikannut kiinni kuormaajaa työmaalla käytettäessä. Alkuperäistä työtä koskenut lasku on ollut 5.119,97 euroa.
 
Korvausta vahingosta on haettu vakuutuksenottajan toiminnan vastuuvakuutuksen perusteella. Tätä vakuutusta on laajennettu moottoriajoneuvojen huollon ja korjauksen osalta erityisehdolla. Vakuutuksenottajan omavastuu on 400 euroa. Vahinkoa koskeva korjauslaskelma, jossa on todettu, että kyse on alkuperäisen työn uudelleensuorittamisesta, on ollut määrältään 4.616,11 euroa.
 
Toiminnan vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa. Vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu vahinko omaisuudelle, joka vahingon aiheuttaneen teon tapahtuessa on ollut vakuutetun korjattavana tai muulla tavoin käsiteltävänä. Niin ikään vakuutuksesta ei korvata kustannuksia, jotka johtuvat virheellisesti suoritetun työn tuloksen korjaamisesta tai työn uudelleensuorittamisesta.
 
Edellä mainittuja rajoituksia on lievennetty vakuutuksenottajan vastuuvakuutusta täydentävällä autohuoltamon ja –korjaamon erityisehdolla. Sen mukaan korvataan vahinko, joka syntyy virheellisen huolto- tai korjaustyön seurauksena ja todetaan vasta sen jälkeen, kun työ on loppuun suoritettu ja ajoneuvo on luovutettu takaisin asiakkaalle. Tällaisen korvattavan vahingon korjauskustannuksista vähennetään se työn ja varaosien osuus, joka koostuu alkuperäisen toimeksiannon mukaisen työn uudelleensuorittamisesta.
 
Toimitetun selvityksen mukaan kuormaajan vahingon korjaaminen on merkinnyt alkuperäisen toimeksiannon uudelleensuorittamista. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että kyse on ollut autohuoltamon ja –korjaamon erityisehdon mukaan vähennettävästä työn uudelleensuorittamisen osuudesta ja pitää vakuutusyhdistyksen epäyspäätöstä ehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Aminoff, Kaivola, Kallioinen, Nyyssölä ja Sjögren sekä varajäsen Ruikka. Sihteerinä toimi Savonen.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia