Haku

VKL 96/16

Tulosta

Asianumero: VKL 96/16 (2016)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 09.09.2016

Korvauksen määrä. Linja-auton käypä arvo.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajan omistama linja-auto tuhoutui palossa talvella 2015. Tavarantarkastusraportin mukaan ajoneuvon käypä arvo oli 17 000 euroa. Linja-auton jäännösarvon oli arvioitu olevan 2 000 euroa ja vakuutusyhtiö oli suorittanut vakuutuksenottajalle korvausta 200 euron omavastuun vähentämisen jälkeen 14 800 euroa sekä ilmoittanut suorittavansa loppuosan korvauksesta eli 2 480 euroa luovutustodistusta ja rekisteriotetta vastaan.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut valituksessaan, että vakuutusyhtiö suorittaisi korvausta yhteensä 25 000 euroa. Vakuutuksenottajan mukaan auton käypää arvoa korottavina seikkoina oli otettava huomioon, että ELY-keskus oli hyväksynyt ajoneuvon koululaisajoihin vuoteen 2020 saakka ja että autoa oli peruskorjattu noin 30 000 - 35 000 eurolla.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut vastineessaan, että peruskorjaus oli huomioitu tavarantarkastajan lausunnossa ja ostajan olisi haettava ajoneuvolle uusi lupa, jos koululaisajoja jatkettaisiin vuoden 2020 jälkeen.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse ajoneuvon käyvästä arvosta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 26.2.1 (Käypä arvo) mukaan suoranaisessa esinevahingossa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuksen kohteen tai sen osan käypä arvo Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa on moottoriajoneuvosta tai sen osasta yleisesti saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta autoliikkeiden ulosmyyntihintaa, pyyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa vaan sellaista hintaa, jonka useampi ostaja olisi ollut vakuutuksen kohteesta valmis maksamaan.

Ajoneuvon käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon ajoneuvon ja sen merkin päivän markkinahinnat, ajoneuvon yksilöllinen kunto, varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, ajetut kilometrit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät.

Ajoneuvon lisälaitteen käyvän arvon määrittämiseksi tulee vakuutusyhtiölle toimittaa myyjäliikkeen antama tosite tai muu todiste, josta ilmenee kyseisen laitteen merkki ja malli sekä hankinta-aika ja -hinta.

Jos korvauksen vaatija ilman pätevää syytä ei toimita käyvän arvon määrittämiseksi tarvittavia selvityksiä, arvioidaan käypä arvo kohtuuden mukaan.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta on ratkaisukäytännössään pitänyt hyväksytyn tavarantarkastajan lausuntoa lähtökohtaisesti vahvana näyttönä ajoneuvon käyvän arvon suuruudesta, koska hyväksytty tavarantarkastaja on riidan osapuolista riippumaton, puolueeton asiantuntija. Tässä tapauksessa ei ole esitetty mitään näyttöä siitä, että tavarantarkastajan lausunto perustuisi vääriin lähtötietoihin tai olisi muulla vastaavalla tavalla virheellinen.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan vastaavien ajoneuvojen hinnat vaihtelevat huomattavasti muun muassa käyttöönottovuoden perusteella. Vakuutuslautakunta toteaa, että kyseessä on vuonna 1994 Alankomaissa käyttöön otettu ajoneuvo, joka oli ensirekisteröity Suomessa vuonna 2005, ja katsoo, että suoritettu korvaus vastaa myös internetsivuilla esitettyjä pyyntihintoja. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön suorittama korvaus on asianmukainen.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Akselinmäki

Jaakkola

Makkula

Paloranta

Sjögren

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia