Haku

VKL 95/06

Tulosta

Asianumero: VKL 95/06 (2006)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 22.05.2006

Auton kylkiteippausten vahingoittuminen pesun yhteydessä Huoltamon vastuu

Lausunnonpyytäjä S.M. käytti 21.9.2005 omistamansa 1988 –mallisen Toyota-maasturin vakuutuksenottaja LM Oy:n automaattipesukoneessa. Lausunnonpyytäjän mukaan auton kylkiteipit olivat irronneet pesussa. Suoritetussa vahinkotarkastuksessa todettiin teippausten reunoista lähteneen oikeaa takaovea lukuun ottamatta paloja pois ympäri autoa. Korvausta haettiin vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta. 

Valmistajan selvitys

Koneen valmistaja T Oy:n työnjohtajan S.V:n 5.10.2005 vakuutusyhdistykselle antaman selvityksen mukaan pesussa autonsa käyttänyt asiakas ilmoitti, että auton kylkiteipit olivat irronneet pesun yhteydessä vakuutuksenottajan automaattipesukoneessa.
 
Pesukoneen toiminta ja pumpun paineet on tarkistettu eikä niissä ole havaittu mitään normaalista poikkeavaa. Pesukone toimi normaalisti ja sivukorkeapainepumpun paine oli normaali (70 bar). Tällöin korkeapaine on suuttimilla noin 35 baaria, ja kun suihku saavuttaa auton kyljen, se on vielä pienempi.
 
Tämä korkeapainesuihkun teho ei riitä irrottamaan auton kyljistä teippejä, jos ne ovat hyvin kiinni, mutta jos teipit ovat olleet jo vähän irti ennen pesuun menoa, silloin korkeapaine saattaa irrottaa teippiä lisää.
 
Ottaen huomioon, että kyseessä on 1988 vuosimallin auto ja teipit ovat oletettavasti alkuperäiset, on syytä olettaa, etteivät teipit ole enää olleet kunnolla kiinni ja ne ovat olleet kovettuneita.
 
Vakuutusyhdistyksen päätös
 
Päätöksessään 7.11.2005 vakuutusyhdistys toteaa tapahtumatiedot.
 
Sovellettavat vakuutusehdot
 
Yritysvakuutus, toiminnan vastuuvakuutus
 
Kohta 4.1 Korvattavat vakuutustapahtumat
Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.
 
Vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen edellyttää jotakin vakuutuksenottajan viaksi luettavaa laiminlyöntiä tai huolimattomuutta, jonka väistämättömänä seurauksena vahinko syntyy.
 
Vakuutusyhdistyksen saamien selvitysten mukaan pesukoneen toiminnassa ja pumpun paineissa ei ole havaittu mitään normaalista poikkeavaa. Pesukoneen sivukorkeapainepumpun paine on ollut normaali (70 bar), jolloin suutinten korkeapaine on ollut noin 35 baria. Suihkun saavuttaessa auton kyljen on paine vielä tätäkin pienempi. Vakuutusyhdistyksen saaman selvityksen mukaan tämä korkeapainesuihkun teho ei riitä irrottamaan auton kyljistä teippejä, jos ne ovat hyvin kiinni. Vahingoittunut auto on vuosimallia 1988, joten teippien ikä huomioon ottaen voidaan olettaa, että teipit ovat kovettuneet ja etteivät ne ole olleet enää kunnolla kiinni.
 
Koska automaattipesukoneen toiminta ja säädetyt paineet ovat olleet normaalit, ei vakuutuksenottaja LM Oy:n ole voitu osoittaa syyllistyneen mihinkään sellaiseen laiminlyöntiin tai huolimattomuuteen, joka aiheuttaisi korvausvastuun tapahtuneesta. Vakuutusyhdistys katsoo, ettei kyseessä ole vastuuvakuutuksen ehtojen mukaan korvattava vakuutustapahtuma. Näin ollen yhdistys ei voi suorittaa korvausta tästä vahingosta vastuuvakuutuksesta.
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 18.12.2005 S.M. toteaa, että autoon syntyi pesun yhteydessä vaurio, jossa auton alkuperäiseen varustukseen kuuluvat ja autotehtaalla asennetut teippaukset vaurioituivat laajasti. Teipit olivat siihen asti kestäneet kymmeniä pesuja ja olivat täysin virheettömät. Autoa on pesty vuosien kuluessa lukuisissa pesukoneissa ilman ongelmia. Auto oli pesty samassa pesuhallissa noin kolme viikkoa aikaisemmin, ja silloin auton teippauksissa ei ilmennyt mitään vaurioita. Samoin teipit ovat kestäneet perheen oman painepesurin 120 barin tehon.
 
Sekä kassahenkilö että johtaja varmistivat 21.9.2005 ikkunasta katsomalla, mikä auto oli kyseessä hinnan varmistamiseksi. Mitään ohjeita pesua varten ei annettu. Kukaan ei kertonut, että pesukone oli vaihdettu muutamaa päivää aiemmin täysin toisentyyppiseen koneeseen, jossa pesu perustuu korkeapaineella toimiviin painesuihkuihin. Pesukoneen tyyppi selvisi vasta pesun alettua. Asiakas ei voinut mitenkään enää välttää tapahtunutta. Jos asiakas olisi tiennyt etukäteen uudentyyppisestä pesurista, autoa ei olisi siellä pesty. Pihalla oli suuri lakanamallinen mainos, jossa korostettiin pesun hellävaraisuutta. Samaa hellävaraisuutta korostava mainos oli myös asiakkaille jaettavissa kertakäyttöpyyhkeissä.
 
Pesukoneen paineista sekä ratkaisevasta vesimäärästä ei liene saatavilla puolueetonta tietoa. Koska kone oli asennettu vain muutamaa päivää aiemmin, voitaneen pitää mahdollisena, että sen käyttöön ja säätämiseen ei vielä oltu totuttu, ja teho oli liian korkea huomioon ottaen paineen sekä vesimäärän yhteisvaikutuksen.
 
Kiistaton tosiasia kuitenkin on, että auton teipit vaurioituivat yhdessä ainoassa pesutapahtumassa. Se, että pesua mainostettiin näkyvästi hellävaraisena, on ollut harhaanjohtavaa ja ilmeisesti vanhaa pesukonetta koskevaa, sillä tapahtuman jälkeen ne on poistettu. Pesukoneen valmistajan mainoksissa kyseistä pesukonetta mainostetaan tehokkaaksi ja ennen kaikkea nopeaksi, sillä pesuaika on neljän minuutin luokkaa. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan konetta ei voi mainostaa hellävaraiseksi, koska suunnittelun perusajatus on ollut nopeus.
 
Vakuutusyhdistyksen vakuutustarkastaja S.P. on tutkinut auton vauriot. Lausuntoa S.M. ei ole pyynnöstä huolimatta saanut.
 
Vakuutuksenottajan viivästynyt reklamaatiovastine oli kielteinen. Vakuutusyhdistyksen kannanotto on lausuntopyynnön liitteenä. Lausunnonpyytäjä näkee, että jos auton teipeissä olisi ollut vikaa, olisivat ne irtoilleet ajan kuluessa pikku hiljaa eivätkä yhdessä ainoassa pesussa lähes koko autosta. Merkittävää on myöskin se, etteivät teipit irtoilleet lisää 21.9.2005 jälkeisissä pesuissa.
 
Teippien ulkonäkö edellyttää niiden vaihtamista, jota lausunnonpyytäjä vaatii korvattavaksi vakuutuksenottaja LM Oy:n toimesta. Merkkihuollon mukaan kustannukset ovat vähintään 1.500 euroa.
 
Lausunnonpyytäjän mielestä asiakkaalle olisi pitänyt kertoa pesukoneen tyypin vaihtumisesta. Mainonta hellävaraisesta pesusta oli harhaanjohtavaa ja pesutuloksen perusteella täysin väärää. Vaikka auto on vuosimallia 1988, on se hyväkuntoinen ja maalipinnaltaan lähes virheetön.
 
Reklamaation saaminen vakuutuksenottaja LM Oy:ltä vaati vahingonkärsineen puolelta runsaasti vaivannäköä ja aikaa. Yrittäjän puolelta ei myöskään luvattuja yhteydenottoja hoidettu, ja asiaan suhtautuminen oli muutenkin hyvin penseää.
 
Kaksi lausuntoa

Pesukoneen valmistajan T Oy:n huollon työnjohtajan S.V:n 17.1.2006 antamassa lausunnossa todetaan, että asiakkaan ilmoittaman mukaan 1988 vuosimallisesta Toyota-maasturista oli lähtenyt alkuperäiset kylkiteipit osittain irti pesun aikana. Kyseistä vauriota ei ollut tapahtunut aikaisemmin asiakkaan käydessä kyseisellä asemalla pesussa, kun asemalla oli vielä vanha pesukone.
 
Asemalla oli vaihdettu pesukone uudempaan jokin aika ennen kyseistä tapahtumaa. Koneen tyyppi oli vaihtunut Ultra 500:sta Ultra Luxiin. Eli suurin käytännön muutos oli vain korkeapainesuuttimien muuttuminen oskilloiviksi ja suuttimien suihkujen muuttuminen viuhkamaisista pistemäisemmiksi. Koneen suuttimissa ei ole minkäänlaista säätöä, niin kuin ei vanhankaan koneen suuttimissa.
Asemalle jäi vanha korkeapaineasema, johon ei tehty muutoksia, eli tässä suhteessa korkeapainepumpun teho ei ollut muuttunut verrattuna entiseen. Tapauksen jälkeen huoltomies kävi tarkastamassa korkeapainepumpun tehon, ja se oli normaalit 70 baaria.
 
Jos kylkitarrat ovat lähteneet pesussa irti, ne eivät ole voineet olla kiinni kunnolla. Niiden on täytynyt olla jo vähän irti. Tällöin korkeapainesuihku on päässyt tarran ja kyljen väliin, jolloin yli 15 vuotta vanhat auringossa kovettuneet tarrat lähtevät varmasti lohkeilemaan irti.
 
Kyseinen Ultra Lux -pesukone on ollut koneen valmistajan T Oy:n mallistossa jo usean vuoden ajan, ja niillä on pesty tuhansia autoja, joissa on kylkiteippejä. Eli jos kylkiteippien irtoaminen olisi johtunut koneesta, niin kyseinen ongelma olisi tullut varmasti vastaan jo aikaisemmin.
 
Asiakkaiden kasvaneet vaatimukset pesutuloksen suhteen ja lisääntynyt suolan levittäminen teille ovat vaan lisänneet tarvetta tehdä autonpesukoneesta entistä tehokkaampia ja nopeampia, kuitenkin niin, että lopputulos saadaan aikaiseksi mahdollisimman hellävaraisesti.
 
Automaalarina toimivan H.T:n 15.1.2006 antamassa lausunnossa todetaan, että hän on työskennellyt 25 vuotta ammatikseen autojen korjausmaalauksien parissa. Työssään hän on joutunut usein poistamaan ja laittamaan autoissa olevia teippejä. Hän on huomannut sen tosiasian, että mitä vanhempia teipit ovat, sen hauraampia ja irtonaisempia ne ovat.
 
H.T. antaa ammattinsa tuoman kokemuksen perusteella lausunnon asiasta. Tarkastellessaan Toyota-maasturia 21.9.2005 klo 16.15 hän näki pitkän iän tehneen tehtävänsä. Jopa auton ulkopinnoissa oli ruostetta sekä peltien puhkiruostumista. Hänen mielestään 17 vuotta vanhan auton alkuperäiset teipit olivat auringon haurastamat ja reunoistaan heikosti kiinni liiman kuivumisen takia.
 
Vakuutusyhdistyksen vastine
 
Vastineessaan 22.3.2006 vakuutusyhdistys kertaa tapahtumatiedot ja vakuutusehdot sekä käy läpi asiassa hankitut selvitykset.
 
Yhdistyksen asiassa saaman selvityksen perusteella se katsoo edelleen, ettei kysymyksessä ole vakuutuksesta korvattava vahinko. Tapauksessa on kysymys siitä, onko vakuutuksenottajan pesukoneen toiminta aiheuttanut lausunnonpyytäjän auton teippien irtoamisen. Kyseinen pesukone on väitetyn vahingon jälkeen tarkastettu sen vakuutuksenottajalle toimittaneen ja asentaneen yrityksen toimesta. Koneen toiminta on tarkastuksessa havaittu moitteettomaksi ja koneen suihkujen teho normaaliksi. Koneen valmistaja T Oy on lausunut, ettei koneen normaali toimintateho irrota auton kyljessä olevia teippauksia, elleivät ne ole jo valmiiksi huonosti kiinni tai jo hieman irrallaan.
 
Vakuutusyhdistyksen vahinkotarkastajan antaman selvityksen mukaan UV-säteily vaikuttaa myös auton teippeihin kovettaen ja heikentäen niiden kuntoa ajan kuluessa. Kun lausunnonpyytäjän autolla on ikää jo lähes 20 vuotta ja kyseessä ovat alkuperäisteippaukset, voidaan pitää itsestään selvänä sitä, ettei niiden kunto ja kiinnitys voi olla enää ensiluokkainen.
 
Vakuutusyhdistys katsoo jääneen selvittämättä, että kysymyksessä olisi vakuutusehtojen tarkoittama vakuutuksenottajan huolimattomuudesta tai laiminlyönnistä aiheutunut vahinko. Yhdistyksen vahinkotarkastajalle on esitelty auto, jonka kylkiteippausten reunoista on lähtenyt pieniä paloja. Muuta selvitystä teippien irtoamisesta pesussa ei ole esitetty kuin lausunnonpyytäjän kertomus. Pesukoneen toiminnassa ei ole löytynyt vikaa. Vakuutusyhdistys pitää selvitettynä sitä, että vahingon on täytynyt aiheutua muusta syystä kuin koneen toiminnasta.
 
Korvaustoiminnan yhtenä peruslähtökohtana on, että korvauksenhakija näyttää toteen korvattavan vakuutustapahtuman sattumisen. Pelkkä väite pesukoneen aiheuttamasta vahingosta ei vielä ole riittävä selvitys siitä, että vakuutuksenottajan vastuulla oleva korvattava vakuutustapahtuma olisi aiheutunut. Asiassa esitetyn aineiston perusteella yhdistys pitää selvänä sitä, että teippien irtoamisen on täytynyt aiheutua muussa yhteydessä kuin auton käyttämisestä vakuutuksenottajan pesuhallissa. Se, että lausunnonpyytäjä kenties on asian havainnut pesun jälkeen, ei aiheuta korvausvastuuta, erityisesti kun koneen toiminta on tutkimuksissa moitteettomaksi osoitettu.
 
Edellä olevilla perusteilla vakuutusyhdistys katsoo, että sen asiassa antama korvauspäätös on oikea, voimassa olevien vakuutusehtojen ja niiden vakiintuneen tulkinnan mukainen. Lausunnonpyytäjä ei vakuutusyhdistyksen käsityksen mukaan lausuntopyynnössään ole esittänyt mitään sellaista, jonka perusteella yhdistyksen tulisi muuttaa korvauspäätöstään.
 
Vakuutuksenottajan vastine
 
Vastineessaan 3.4.2006 vakuutuksenottaja LM Oy toteaa suoraan lausuntopyyntöön kohdistettuina kommentteina:
 
-         Teippien kuntoa ei ennen pesua ole kiistattomasti todistettu.
 
-         Aiemmalla pesukerralla on todennäköisesti ollut käytössä vielä vanha pesukone, jonka viuhkatyyyppisten korkeapainesuuttimien teho oli todettu riittämättömäksi ja siksi pesukone oli vaihdettu uuteen syyskuun alussa 2005.
 
-         Kassahenkilö ja johtaja eivät ole noin 30 metrin päästä nähtynä voineet todeta auton pesunkestokuntoa.
 
-         Jokaisen pesunmyynnin yhteydessä asiakasta muistutetaan ottamaan pois antenni ja vetokoukun kuulan suojus sekä isojen autojen kohdalla myös kääntämään peilit.
 
-         Uutta konetta ei mainostettu, koska kyseessä on Suomessakin jo pitkään käytössä ollut korkeapainepesusysteemi. Myös edellisen pesukoneen toiminta perustui korkeapaineella toimiviin painesuihkuihin.
 
-         Jos auto asiakkaan lausunnon mukaisesti oli teippien osalta ”täysin virheetön” sekä ”hyväkuntoinen ja maalipinnaltaan lähes virheetön”, ei vakuutuksenottaja LM Oy ymmärrä, kuinka uusittu pesukone olisi vaikuttanut asiakkaan ostopäätökseen. Tässä kohdassa asiakas LM Oy:n mielestä ilmaisee tietäneensä auton heikkouden, mistä hänen olisi ehdottomasti pitänyt kertoa pesua ostaessaan, jolloin auto olisi ohjattu toiseen pesukoneeseen tai mahdollisesti jopa jätetty pesemättä.
 
-         Syyskuussa vakuutuksenottajan päämainostelineessä oli valtakunnallisen kampanjan mukainen lakana: ”Päivän paras hetki on pienestä kiinni.” Pesumainos – edelleen valtakunnallisen aikataulun mukaisesti – on ollut esillä lokakuussa tekstillä: ”Rapa ruostuttaa, pesu pelastaa.” Pihan sivussa olevan kakkosmainostelineen lakana on jo pitkään ollut tuo samainen ”Rapa ruostuttaa, pesu pelastaa”. Missään nimessä mainoslakanoiden vaihtoon ei ole vaikuttanut tämä kyseinen pesutapahtuma.
 
-         Pesun yhteydessä annettavassa pyyhkeessä on teksti: ”Puhdasta pintaa hellästi ja nopeasti.” Tämä on vakiomallinen ketjun käytössä oleva pesuliina.
 
-         Pesukoneen oikean ja turvallisen toiminnan osalta vakuutuksenottaja luottaa koneen valmistaja T Oy:n huoltomiehiin. Koneen säätömahdollisuuksiin ja paineisiin voi sovittaessa tulla tutustumaan myös asiakkaan hyväksymä puolueeton asiantuntija. Mitään toiminnallisia muutoksia ei koneeseen ole tehty ko. pesutapahtuman jälkeen.
 
-         Uuteen koneeseen (otettu käyttöön 2.9.2005) tottumattomuudesta johtuva väärä säätö ei ole mahdollinen, koska koneen suuttimissa ei ole olemassa säätöä. Korkeapainevesipumppua ja vesiputkistoja ei tässä yhteydessä ole vaihdettu, vaan ne ovat olleet käytössä jo noin neljä vuotta. Korkeapainevesipumppu oli käynyt ennen ko. pesua jo noin 25 800 pesun verran, joten voitaneen olettaa senkin jo hieman menettäneen tehoaan.
 
-         Kuten vakuutuksenottaja LM Oy mainitsi jo, ei ole kiistattomasti (puolueettomasti) todistettu teippien olleen virheettömiä ennen pesua.
 
-         Vakuutuksenottaja ei pidä valtakunnallisesti käytettyä mainostekstiä harhaanjohtavana saatikka konesidonnaisena. Hellävaraisella pesulla viitataan muun muassa ympäristöarvoihin: käytetyt pesuaineet on tehokkuuden lisäksi valmistettu mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaviksi, ja jätevesien käsittely on kontrolloitua, toisin kuin kotona tehdyissä pesuissa yleensä. Myös käytetyn veden määrä lisää pesun hellävaraisuutta. Kun auton pinnalta pestään pois hiekka ja pöly ennen harjauksen aloittamista, ei maalipinta naarmuunnu. Ja kuten aiemmin on selvitetty, ei mainontaan ole vaikuttanut mitenkään tämä pesutapahtuma.
 
-         Pesukoneiden keskimääräinen pesuaika on LM Oy:llä noin yhdeksän minuuttia.
 
-         Vakuutuksenottaja LM Oy:n käsityksen mukaan autonpesukoneen ensisijainen tavoite on hyvä pesutulos, ei nopeus.
 
-         Vakuutuksenottajan vastaus asiakkaan reklamaatioon heti paikan päällä sekä myöhemmin pyynnöstä myös kirjallisena oli ja on kielteinen.
 
-         Jos pesukone ”virheellisine säätöineen” olisi rikkonut aivan virheettömät teipit, vaikuttaisi täysin järjenvastaiselta, etteivät oikean takaoven teipit ole lohkeilleet lainkaan.
 
-         Varmasti tämäntyyppinen pesukone on rasittanut vanhentuneita teippejä toisella tavalla kuin muut asiakkaan teettämät pesut, mutta edelleenkin vakuutuksenottaja katsoo, että normaalikuntoiset teipit (oikea takaovi) kestävät tämän pesun vahingoittumattomina.
 
-         Vakuutuksenottajan saamien selvitysten perusteella se katsoo, että korvaukseen oikeuttavaa virhettä ei ole tapahtunut.
 
-         Autossa näkyi pahoja maali- ja ruostevaurioita, muun muassa vasemman kynnyspellin takasivussa oli iso ruostereikä.
 
-         Vakuutuksenottaja LM Oy:n käsityksen mukaan kaikki asiakkaalle luvatut yhteydenotot on hoidettu. Mikäli tällä seikalla on merkitystä varsinaisen ratkaisun kannalta, tahtoo LM Oy tietää, mihin yhteydenottoihin tässä viitataan. Sekä vakuutusyhdistyksen tarkastajaan että koneen valmistaja T Oy:n edustajiin LM Oy oli useat kerrat yhteydessä välittömästi asian selvittelyn alettua. Vakuutuksenottajan kanta kyseiseen tapahtumaan oli varmasti selvä asiakkaalle jo hänen palauttaessaan auton omistajan allekirjoittaman vakuutuksenottajan lomakepohjalle tehdyn reklamaation, ja kun asia siitä eteenpäin sovittiin etenevän vakuutusyhdistyksen kautta, ei vakuutuksenottaja osannut ajatella asiakkaan odottavan reklamaatioon vielä kirjallistakin vastinetta. 7.11.2005 asiakkaalle lähetetyssä kirjeessä vakuutuksenottaja pahoittelee erehdyksestä johtunutta viivästystä korvauspäätöksen käsittelyssä – LM Oy oli vielä 5.10.2005 vakuutustarkastajan kanssa käydyn keskustelun jälkeen siinä käsityksessä, että asia oli vakuutusyhdistyksen paperitöitä vaille valmis.
 
Heti ko. pesun jälkeen kauppias L.S. kävi katsomassa teippien vahingot yhdessä automaalari H.T:n kanssa, joka tuolloin sattui olemaan paikalla. Kummankaan mielestä vaurio ei ollut pesukoneen aiheuttama.
 
Vakuutuksenottaja LM Oy:n pesuhinnastossa lukee: ”Emme vastaa heikosti kiinni olevien osien irtoamisesta tai niiden aiheuttamasta vahingosta.”
 
Osittain uusitulla pesukoneella on pesty yli 3 000 pesua ilman muita reklamaatioita.
 
Kantanaan tapaukseen vakuutuksenottaja toteaa, että suoritettujen tutkimusten, lausuntojen ja kuvistakin näkyvien palojen epäsäännöllisen irtoamisen perusteella se katsoo todistetuksi, ettei pesukoneessa ole ollut korvaukseen velvoittavaa vikaa.
 
Valokuvat

Lautakunnan käyttöön on toimitettu autosta ja teippauksesta otettuja valokuvia.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Yritysvakuutukseen liittyvän vastuuvakuutuksen ehdot, voimassa 1.1.2002 alkaen
 
Kohta 4.1, Korvattavat vakuutustapahtumat
Vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa ja joka todetaan vakuutuskauden aikana.
 
Ratkaisu
Esillä olevassa tapauksessa on kyse auton kylkiteippausten vahingoittumisesta pesun yhteydessä ja huoltamon vastuusta.
 
Lausunnonpyytäjä S.M:n 1988-mallisesta Toyota-maasturista on 21.9.2005 irronnut vakuutuksenottaja LM Oy:n automaattipesukoneessa paloja alkuperäisten kylkiteippausten reunoista ympäri autoa lukuun ottamatta oikeaa takaovea. Korvausta on haettu vakuutuksenottajan vastuuvakuutuksesta.
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutus korvaa vakuutuskirjassa mainitussa toiminnassa toiselle aiheutetut henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
 
Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta, varomattomuutta, laiminlyöntiä tms. moitittavaa menettelyä.
 
Huoltoaseman omistajalla on palvelujen tarjoajana korostettu huolellisuusvelvoite huoltoaseman laitteiden asianmukaisesta kunnosta ja toiminnasta niin, että asiakkaat voivat käyttää laitteita ilman vahingonvaaraa. Palvelujen tarjoajana huoltoaseman omistajalla on myös näyttövelvollisuus siitä, että hän on toiminut huolellisesti.
 
Toimitettujen selvitysten mukaan pesukone on ollut uusi ja otettu käyttöön 2.9.2005. Koneen suuttimien suihku on muuttunut aiempaa pistemäiseksi pesupaineen pysyessä entisenä. Paineen on tapauksen jälkeen tehdyssä tarkastuksessa todettu olleen normaali. Tällainen paine ei irrota kunnollisesti kiinni olevia teippejä. Uudella koneella on samalla paineella sittemmin maaliskuun 2006 loppuun mennessä pesty yli 3 000 autoa ilman muita vahinkoja. Pesukoneen toimittajan ja ulkopuolisen automaalarin antaman asiantuntijalausunnon mukaan vanhat teipit ovat auringon haurastamia ja ne ovat reunoistaan heikosti kiinni liiman kuivumisen vuoksi.
 
Edellä olevan perusteella lautakunta katsoo vakuutuksenottaja LM Oy:n osoittaneen pesukoneen olleen asianmukaisessa kunnossa ja pitää teipinpalasten irtoamisen syynä niiden iästä johtunutta haurautta ja kovettumista. Tämän vuoksi lautakunta katsoo vakuutusyhdistyksen epäävän päätöksen ehtojen mukaiseksi.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas, jäsenet Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen sekä varajäsen Laukkanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia