Haku

VKL 9/15

Tulosta

Asianumero: VKL 9/15 (2015)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 04.03.2015

Onko Vakuutuslautakunta toimivaltainen käsittelemään EU-alueelta olevan vakuutusyhtiön asian, kun yhtiöllä ei ole sivuliikettä Suomessa?

Tapahtumatiedot            

Vakuutuksenottajan vene oli kesällä 2013 rikkoutunut karille ajossa ja korvausta oli haettu venevakuutuksesta. Vakuutusyhtiö hylkäsi korvauksen liian myöhään tehtynä.

Asiakkaan valitus

Asiakas halusi, että hänen valituksensa käsitellään Vakuutuslautakunnassa.  

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö ilmoitti, että kyseessä oli EU-alueella toimiva vakuutusyhtiö, jolla ei ollut sivuliikettä Suomessa. Vakuutusyhtiö katsoi, ettei Vakuutuslautakunta ollut toimivaltainen käsittelemään asiaa. Oikea toimielin olisi Merivahingonlaskija.  

Ratkaisu

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko Vakuutuslautakunta toimivaltainen käsittelemään riita-asian.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta käsittelee suomalaisista vakuutusyhtiöistä sekä EU-alueella sijaitsevasta, mutta sen suomalaisesta sivuliikkeistä otettuihin vakuutuksiin liittyviä riitaisuuksia. Näissä tapauksissa ovat lainvalinta- ja toimivaltakysymykset selviä.

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan edeltäjän Kuluttajien vakuutustoimiston hallitus on päättänyt 16.12.2008 kokouksessaan, ettei Vakuutuslautakunta käsittele sellaisten EU-alueella ylirajojen otettujen vakuutusten riitaisuuksia, joissa vakuutuksen myyvällä vakuutusyhtiöllä ei ole sivuliikettä Suomessa. Tällaiset riitatapaukset ohjataan vakuutusyhtiön kotipaikan FIN-NET järjestelmän mukaiseen kollegatoimiston puoleen.

Koska nyt kyseessä olevalla vakuutusyhtiöllä ei ole sivuliikettä Suomessa, ei Vakuutuslautakunta katso olevansa toimivaltainen käsittelemään riita-asiaa.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta ei anna asiasta ratkaisusuositusta.  

Tämän päätöksen antoi puheenjohtaja Melander sihteerin esittelystä.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja Melander
Sihteeri Snellman

Tulosta