Haku

VKL 90/15

Tulosta

Asianumero: VKL 90/15 (2015)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 25.08.2015

Korvattava vakuutustapahtuma. Viemärin tukkeutuminen. Vakuutusehtojen tulkinta. Pyyhkeen peittämä lattiakaivo.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön huoneistosta valui 8.9.2014 vettä alla olevaan huoneistoon. Vuodon syynä oli lattiakaivon päällä ollut pyyhe, joka esti suihkuveden virtaamisen viemäriin. Korvausta vuotovahingon korvauskuluista oli haettu asunto-osakeyhtiön kiinteistövakuutuksesta. Vakuutusyhtiö oli evännyt korvauksen 2.10.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä. Vahingossa ei ollut vakuutusyhtiön mukaan kyse vakuutusehdoissa tarkoitetusta rikkoutumisesta tai viemärin toimimattomuudesta. Pyyhe oli estänyt veden pääsyn viemäriin. Vakuutusyhtiö on katsonut 10.12.2014 korvauspäätöksessä, ettei vahinko ollut aiheutunut viemärin tukkeutumisesta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on vaatinut vakuutusyhtiötä suorittamaan vakuutuksenottajalle vesivahingosta aiheutuneet korjauskulut. Vakuutuksenottaja on lausunut 17.2.2015 päivätyssä valituksessaan, että yleiskielen mukaan lattiakaivo kuuluu viemäriin ja kun pyyhe oli tässä tapauksessa peittänyt lattiakaivon, kyseessä oli vakuutusehtojen mukainen viemärin tukkeutuminen. Vakuutusoikeudellisessa kirjallisuudessa on katsottu, että lattiakaivo, korokerenkaat ja kaivoon tulevat poistoputket kuuluvat kiinteistön viemäristöön. Viemärin tukkeutumista koskeva ehtokohta on epäselvä. Vakuutusyhtiö ei ollut määritellyt vakuutusehdoissaan, mitä viemärin tukkeutumisella tarkoitetaan ja missä kohtaa tukkeutumisen tulisi tapahtua, jotta kyseessä olisi korvattava vahinko. Merkitystä ei näin ollen ollut sillä, missä viemärin osassa tukkeutumisen aiheuttanut esine oli sijainnut.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 6.3.2015 päivätyssä vastineessaan, että viemärin tukkeutumisen korvattavuuden edellytyksenä on, että vesi on päässyt viemäriin saakka ja tukos on viemärissä eikä esimerkiksi siihen johtavan kaivon, altaan tai muun vastaavan poistoaukon päällä. Tässä tapauksessa viemärissä ei ollut vikaa eikä tukosta vaan veden pääsy viemäriin oli estynyt. Kyseessä ei näin ollen ollut viemärin tukkeutumisesta johtunut vahinko.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys sen arvioimisesta, oliko vuotovahinko aiheutunut viemärin tukkeutumisesta. Asiassa on riidatonta, ettei viemäri ollut rikkoutunut.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 206.1 (Korvattavat vahingot) alakohdan 4 (LVIS-tekniikan rikkoutuminen, käyttölaitteen nestevuoto tai vesikaton rikkoutuminen) mukaan vakuutusturva korvaa vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon, jonka syynä on vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen toimintaa palvelevan lämpö-, vesi-, ilmastointi-, sähkö- tai konetekniikan äkillinen ja ennalta arvaamaton rikkoutuminen, sekä rikkoutumisen tai viemärin tukkeutumisen välittömänä seurauksena aiheutunut vuotovahinko. Vuotovahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka aiheutuu nesteen, kaasun tai höyryn virtaamisesta rakennuksen kiinteästä LVI-putkistosta tai -laitteesta.

Asian arviointi

Kiinteistövakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaan vakuutetulle omaisuudelle äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutuneen suoranaisen omaisuusvahingon, jonka syynä on viemärin tukkeutumisen välittömänä seurauksena aiheutunut vuotovahinko. Vuotovahingolla tarkoitetaan vahinkoa, joka aiheutuu nesteen, kaasun tai höyryn virtaamisesta rakennuksen kiinteästä LVI-putkistosta tai -laitteesta.

Vakuutusehdoissa merkitystä ei ole annettu sille seikalle, missä viemärin osassa tukkeutumisen tulisi tapahtua, jotta kyseessä olisi korvattava vakuutustapahtuma. Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusoikeudellisessa kirjallisuudessa lattiakaivon korotusrenkaineen on katsottu kuuluvan kiinteistön viemäristöön. Puheena olevassa tapauksessa pyyhe on ollut välittömästi lattiakaivon kannen päällä siten, että pyyhe on estänyt veden virtauksen lattiakaivoon. Lautakunnan käsityksen mukaan pyyhkeen on siten katsottava tukkineen viemärin vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen Vakuutuslautakunta katsoo, että kyseessä on korvattava viemärin tukkeutumisesta aiheutunut vuotovahinko.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä suorittamaan korvauksen vahingosta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Rantala

Sario

Siirala

Uimonen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia