Haku

VKL 876/03

Tulosta

Asianumero: VKL 876/03 (2004)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 24.03.2004

Matkatavaravakuutus. GPS-paikannuslaite. Atk-laite.

Vakuutuksenottaja P.W:n rinkan taskusta varastettiin 15. – 16.9.2003 lentomatkan aikana kiikari, Leatherman –monitoimityökalu, Swissarmy-veitsi sekä GPS-paikannuslaite. P.W. haki korvausta matkatavaravakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiön päätös

Korvauspäätöksellään 11.11.2003 vakuutusyhtiö maksoi korvausta muusta omaisuudesta, mutta totesi, että GPS-laitteesta korvausta ei voida suorittaa, koska vakuutusehtojen 8.5.1 –kohdan mukaan matkatavaroiksi ei katsota atk-laitteita (automaattisesti tietoa käsittelevä laite).
 
Lausuntopyyntö

Lausuntopyynnössään 28.11.2003 P.W. pyytää muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen. Vakuutusyhtiön mielestä laite on ollut atk-laite, vaikka tässä taskumallissa ei ollut edes kytkentämahdollisuutta tietokoneeseen. Oli ainoastaan liitäntämahdollisuus ulkopuoliseen virtalähteeseen. Vakuutuksenottaja oli käyttänyt laitetta kolmen viikon vaelluksella Pohjois-Amerikan Kalliovuorilla.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 21.1.2004 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumainkulun sekä vakuutusehdot. Vakuutusyhtiö käy läpi GPS-paikannuslaitteen erilaisia ominaisuuksia. Selvitys laitteesta on löydettävissä internetistä. Vakuutusyhtiö toteaa, että laite voidaan kytkeä lisävarusteena saatavalla datakaapelilla tietokoneeseen, jolloin tiedonsiirto eri järjestelmien välillä on mahdollista. Laitteeseen maastossa tallennettu paikkatieto voidaan kaapelin välityksellä siirtää muistista tietokoneen näytölle. Kuvaamiensa ominaisuuksien perusteella vakuutusyhtiö pitää selvänä, että kyseessä on automaattisesti tietoa käsittelevä laite eli atk-laite.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Matkavakuutusehdot, voimassa 1.6.2002 alkaen
Kohta 8.5.1
Matkatavaroiksi ei katsota…
-         ansiotyövälineitä, atk-laitteita, atk-ohjelmia ja –tiedostoja tai niiden osia, telekopio- ja kopiokoneita…
 
 
Ratkaisu
 
Nyt esillä olevassa tapauksessa on kyse siitä, onko GPS-paikannuslaitetta pidettävä vakuutusehdoissa mainittuna atk-laitteena.
 
Matkatavaravakuutuksen rajoitusehtojen mukaan atk-laitteita ei katsota matkatavaroiksi. Vakuutusyhtiö ei ole tämän vuoksi korvannut vakuutuksenottaja P.W:ltä varastettua GPS-paikannuslaitetta.
 
Vakuutusehtoihin liittyviä rajoituksia tulee lautakunnan näkemyksen mukaan tulkita suppeasti ja tarkoituksensa mukaisesti. Nyt esillä olevan rajoituskohdan tarkastelun nojalla lautakunta toteaa sen paljolti kytkeytyvän työelämään ja ansiotoimintaan. Atk-laitteilla, joiden yhteydessä mainitaan atk-ohjelmat ja –tiedostot, lautakunta katsoo ensisijaisesti tarkoitettavan tietokoneita ja niitä vastaavilla tavoilla käytettäviä laitteita.
 
Tietotekniikan kehitys ja lisääntyminen on merkinnyt sen yleistymistä vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvissä ja sen vuoksi usein matkalle mukaan otettavissa esineissä kuten kameroissa, joiden matkatavaraominaisuutta lautakunnan käsityksen mukaan pidetään selvänä, ja nyt kysymyksessä olevissa paikannuslaitteissa. Ottaen huomioon tällaisten esineiden käyttötarkoitus lautakunta katsoo, että niiden luokittelu ehtojen tarkoittamiksi atk-laitteiksi niiden sisältämän tietotekniikan vuoksi sotisi vakuutuksen tarkoitusta vastaan ja olisi vakuutettujen kannalta kohtuutonta. Edellä olevan nojalla lautakunta katsoo, että paikannuslaite tulee korvata matkatavaravakuutuksesta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia