Haku

VKL 862/04

Tulosta

Asianumero: VKL 862/04 (2005)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.04.2005

Lakipykälät: 9, 12

Vakuutuksen voimassaolo vahingon sattuessa Vakuutusyhtiön vaihtaminen Vakuutuksen irtisanominen Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus Oliko eläinvakuutus päättynyt vakuutuksenottajan irtisanoessa kotivakuutuksensa?

Tapahtumatiedot
 
Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan koira karkasi 4.9.2004, ja se löytyi kuolleena myöhemmin samana iltapäivänä. Koira oli ilmeisesti jäänyt junan alle.
 
Vakuutusyhtiön korvauspäätös
 
Vakuutuksenottajan ottamassa kotivakuutuksessa on ollut vakuutettuna asuin­rakennus ja koti-irtaimisto, minkä lisäksi koiralle on ollut eläinvakuutus. Lisäksi kotivakuutukseen on sisältynyt vakuutuksenottajan tapaturmavakuutus, hänen tyttärensä nuorisovakuutus ja vielä vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Tämä kotivakuutustuote on sopimus, johon on ollut mahdollista liittää kaikki perheen vakuutukset lukuun ottamatta auton vakuutuksia. Seuraeläinvakuutus on yksi osa kotivakuutusta. Seuraeläimille ei voi tässä yhtiössä tehdä erillistä vakuutusta.
 
Koiran vakuutus on lisätty kotivakuutukseen 28.1.2004, jolloin vakuutuksen­ottajalle on lähetetty vakuutuskirja päiväyksellä 6.2.2004. Vakuutuskirjassa vakuutuksen kohteet näkyvät eriteltyinä.
 
Kotivakuutus on päätetty 31.5.2004 vakuutuksenottajan kirjallisen irtisanomis­ilmoituksen perusteella. Edellä kerrotun perusteella kotivakuutusta ei voi osina irtisanoakaan.
 
Lausuntopyyntö
 
Lausunnonpyytäjä ja hänen uuden vakuutusyhtiönsä edustaja toteavat allekirjoittamassaan kirjelmässä irtisanoneensa 24.5.2004 vakuutuksenottajan vanhasta vakuutusyhtiöstä kotivakuutuksen ja tapaturmavakuutukset, jotka ovat olleet kotivakuutukseen sidottuja. Uuden vakuutusyhtiön edustaja toteaa tarkastaneensa asian vanhasta vakuutusyhtiöstä 24.5.2004.
 
Vakuutuksenottaja katsoo tehneensä erillisen koiravakuutuksen tammikuussa 2004. Vakuutuksenottaja on ollut koko ajan sellaisessa käsityksessä, että koiravakuutus on erillinen vakuutus, eikä sitä ole sidottu kotivakuutukseen. 24.5.2004 vanhasta vakuutusyhtiöstä ei kerrottu, että kotivakuutukseen sisältyy myös koiravakuutus.
 
Kotivakuutusta irtisanottaessa vakuutuksenottajalle ja uuden vakuutusyhtiön edustajalle jäi se käsitys, että koiravakuutus jäi normaalisti voimaan, koska vakuutuksenottaja halusi sen jäävän voimaan vanhaan yhtiöön. Irtisanomisvahvistuksessakaan ei mainittu, että kotivakuutuksen mukana oli myös koiravakuutus. Asia ilmeni vasta vahingon satuttua.
 
Vakuutuksenottaja katsoo, että hän ei ole irtisanonut vanhasta vakuutusyhtiöstä ottamaansa erillistä koiravakuutusta, joten vakuutusyhtiön pitäisi korvata koira vakuutusmäärän mukaisesti.
 
Välitoimet
 
Vakuutusyhtiö lähetti lausuntopyynnön tiedoksi saatuaan vakuutuksenottajalle lisäselvityspyynnön 7.2.2005. Selvitystä pyydettiin mm. siitä, miksi vanhaan vakuutusyhtiöön on lähetetty kaksi erisisältöistä irtisanomisilmoitusta, miltä osin vakuutuksenottajalla oli tarkoitus jättää vakuutusturvansa voimaan vanhassa yhtiössä ja minkä vuoksi vakuutuksenottaja ei ole ollut yhteydessä vakuutusyhtiöön sen johdosta, että hänelle ei ole 31.5.2004 jälkeen tullut vakuutuskirjaa tai uutta laskua koskien kerrottua voimaan jäänyttä vakuutusturvaa. Lisäksi vakuutuksenottajalta tiedusteltiin, mitä hän on tarkoittanut irtisanomisen syyksi ilmoitetulla vakuutusten keskittämisellä, jos tarkoituksena on kuitenkin ollut jättää vakuutuksia voimaan vanhaan vakuutusyhtiöön.
 
15.2.2005 antamassaan lisäselvityksessä vakuutuksenottaja toteaa mm., että hän oli ollut vanhan vakuutusyhtiön asiakkaana yli 20 vuotta, mutta hän päätti kuitenkin siirtää vakuutuksiaan toiseen vakuutusyhtiöön, koska piti toisen yhtiön tuotteita parempina. Vakuutuksenottajan mielestä yhtiön pitäisi ilmoittaa irtisanotuista vakuutuksista yksilöidyt vakuutuskohteet, koska pelkkä vakuutusnumero ei riitä. Tavallinen vakuutuksenottaja ei pelkän vakuutusnumeron perusteella saa käsitystä siitä, mitä kaikkea vakuutus koskee.
 
Vakuutuksenottaja toteaa myös, että hän ei ole tehnyt itse yhtään vakuutuksen irtisanomisilmoitusta, vaan ne on hoitanut hänen uusi vakuutusyhtiönsä. Tarkoituksena ei ollut irtisanoa koiran vakuutusta, vaan vanhaan vakuutusyhtiöön piti jäädä voimaan erillinen koiravakuutus.
 
Vakuutuksenottaja katsoo, että hänen asianaan ei ole ollut olla yhteydessä vanhaan vakuutusyhtiöönsä 31.5.2004 jälkeisenä aikana, vaan vanhan vakuutusyhtiön tehtävänä on huolehtia vakuutuskirjoista ja laskuista.
 
Vakuutuksenottaja toteaa vielä, että irtisanomisen perusteeksi uusi vakuutusyhtiö ilmoitti vakuutusten keskittämisen. Uudesta vakuutusyhtiöstä annettiin ymmärtää, että koiran vakuutus jäi voimaan vanhassa vakuutusyhtiössä.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vakuutuksenottajan vanha vakuutusyhtiö katsoo, että vahinkohetkellä koiralla ei ole ollut tässä yhtiössä voimassa olevaa vakuutusta. Vakuutuksenottajalla on ollut tässä vakuutusyhtiössä kotivakuutus. Kyseessä on sellainen vakuutussopimus, johon kuuluu yleensä useita eri vakuutusosia. Tämän vakuutuksenottajan kotivakuutukseen on sisältynyt henkilövakuutusosa, omaisuusvakuutusosa, vastuuvakuutusosa ja eläinvakuutusosa koskien vakuutuksenottajan koiraa. Kyseessä ei siis ole ollut erillinen eläinvakuutus, vaan eläinvakuutusosa on ollut yksi osa vakuutuksenottajan kotivakuutussopimusta. Tässä vakuutusyhtiössä ei ole mahdollista tehdä seuraeläimille erillisvakuutusta.
 
Koiraa koskeva eläinvakuutusosa on lisätty vakuutuksenottajan kotivakuutukseen 28.1.2004. Tällöin vakuutuksenottajalle lähetetyssä uudessa vakuutuskirjassa vakuutuskohteet, mm. koira, on eritelty. Myös yhteenveto-osasta käy selvästi ilmi, että kyseiseen kotivakuutukseen sisältyy vakuutuksenottajan koiraa koskeva eläinvakuutusosa. Vakuutuksenottajalle 6.2.2004 toimitetussa vakuutuskirjassa on todettu, että vakuutussopimukseen sisältyy vakuutuskirjan mukainen vakuutusturva. Edelleen vakuutuskirjassa on mainittu, että vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa vakuutus. Tällöin vakuutus päättyy irtisanomisilmoituksen lähettämispäivänä, ellei myöhempää ajankohtaa ole ilmoitettu.
 
Tässä tapauksessa vakuutuksenottaja on 24.5.2004 allekirjoittamallaan ilmoituksella irtisanonut sopimusnumerolla yksilöimänsä kotivakuutuksen päättymään 31.5.2004. Ilmoitus on faksattu samana päivänä vakuutuksenottajan vanhaan vakuutusyhtiöön. Irtisanomisilmoituksessa on todettu, että vakuutuksenottaja irtisanoo alla mainitut vakuutuksensa päättyväksi. Vakuutuslajin kohtaan on merkitty kotivakuutus ja tämän vakuutussopimuksen sopimusnumero. Muita merkintöjä vakuutuksesta ei tässä ilmoituksessa ollut. Päättymispäiväksi on ilmoitettu 31.5.2004. Tämän jälkeen vanhaan vakuutusyhtiöön saapui 26.5.2004 postitse irtisanomisilmoitus, johon on lisätty tekstit ”tapaturmavakuutukset ja matkustajavakuutus”.
 
Irtisanomisilmoituksessa irtisanomisen syyksi on todettu vakuutusten keskittäminen, mikä on omiaan tukemaan sitä käsitystä, että vakuutuksenottajalla itselläänkin on ollut nimenomainen tarkoitus irtisanoa koko vakuutusturvansa tästä vakuutusyhtiöstä. Irtisanominen on tapahtunut uuden vakuutusyhtiön kaavakkeella ja se on faksattu vanhaan vakuutusyhtiöön kyseisestä uudesta vakuutusyhtiöstä. Myös vakuutuksenottajan vanhaan vakuutusyhtiöön 14.9.2004 lähettämä korvausvaatimus on tehty tämän uuden vakuutusyhtiön paperille ja sen on vakuutuksenottajan lisäksi allekirjoittanut uuden vakuutusyhtiön edustaja.
 
Vakuutuksenottaja on viimeksi maksanut vakuutusmaksun vanhaan yhtiöönsä 11.3.2004. Maksu on koskenut vakuutusturvaa 31.5.2004 saakka. Tämän jälkeen vakuutuksenottaja on huhtikuussa 2004 saanut uuden vakuutuskirjan ja vakuutusmaksutositteen koskien 31.5.2004 alkavaa vakuutuskautta. Eräpäivän lähestyessä vakuutuksenottaja on ollut yhteydessä vanhaan vakuutusyhtiöön ja pyytänyt maksuaikaa 5.7.2004 saakka. Irtisanomisen jälkeen vakuutuksenottaja ei siis ole maksanut mitään vakuutusmaksuja vanhaan vakuu­tusyhtiöön. Jos vakuutuksenottaja on sitä mieltä, että hänen vakuutuksiaan olisi pitänyt jäädä voimaan vanhaan vakuutusyhtiöön, hänen on täytynyt ymmärtää, että hänen olisi myös pitänyt maksaa vakuutusmaksuja kyseiseltä osin. Tällaisessa tapauksessa vakuutuksenottajalle olisi pitänyt mennä irtisanomisen jälkeen uusi, muutettu vakuutuskirja ja lasku koskien vakuutuskaut­ta 1.6.–30.8. sekä vielä loppukesällä uusi lasku koskien aikaa 1.9. alkaen.
 
Koska vakuutusyhtiön käsityksen mukaan koko kotivakuutussopimus on irtisanottu päättyväksi 31.5., vakuutuksenottajalle ei ole lähetetty uutta vakuutuskirjaa eikä häneltä ole laskutettu vakuutusmaksuja 31.5.2004 jälkeiseltä ajalta. Vaikka vakuutuksenottajan mielestä hänen vakuutusturvansa olisi pitänyt jäädä voimaan 31.5.2004 jälkeisenä aikana, hän ei ole mitenkään reagoinut siihen, ettei hän ole saanut uutta vakuutuskirjaa eikä mitään laskuja 31.5.2004 jälkeen, eikä hän muutenkaan ole ollut yhteydessä vanhaan vakuutusyhtiöönsä ennen korvaushakemusta syyskuussa 2004.
 
Irtisanomisilmoitusten osalta vakuutusyhtiö toteaa, että ensimmäisen irtisano­misilmoituksen mukaan vakuutuksenottaja irtisanoo sopimusnumerolla yksi­löidyn kotivakuutuksen sellaisenaan. Myöhemmin toimitetulla ilmoituksella on edelleen irtisanottu samalla sopimusnumerolla yksilöity kotivakuutus, mutta ilmoitukseen on tehty lisäys ”tapaturmavakuutukset ja matkustajavakuutus”. Jos tällä lisäyksellä on tahdottu ilmoittaa, että mainitusta kotivakuutussopimuksesta irtisanotaan ainoastaan tapaturmavakuutukset ja matkustajavakuutus, tämä tarkoittaisi luonnollisesti sitä, että vakuutusturva jäisi kaikilta muilta osin voimaan, jolloin siis vakuutuksenottajan kotivakuutuksen omaisuusvakuutusosa, eläinvakuutusosa sekä vastuuvakuutusosa olisivat jääneet voimaan vanhassa vakuutusyhtiössä. Tämä on kuitenkin ristiriidassa vakuutuksenottajan oman käsityksen kanssa, koska hänen mukaansa ainoastaan eläinvakuutusosa olisi jäänyt voimaan ja kaikki muut vakuutukset olisi irtisanottu.
 
Yhteenvetona vakuutusyhtiö katsoo, että vakuutuksenottaja on itse irtisanonut eläinvakuutusosan sisältävän kotivakuutussopimuksen päättyväksi 31.5., joten kotivakuutus on kokonaisuudessaan päättynyt mainittuna päivänä. Vakuutuksenottajalla ei ole ollut erillistä eläinvakuutusta tässä vakuutusyhtiössä, eikä sellaista ole mahdollista solmiakaan tämän vakuutusyhtiön kanssa. Eläinvakuutus on ollut yksi osa kotivakuutussopimusta ja se on päättynyt muun sopimuksen mukana. Eläinvakuutuksen sisältyminen kotivakuutukseen käy ilmi vakuutuksenottajalle toimitetusta vakuutuskirjasta. Näillä perusteilla vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta saada kyseisen kotivakuutussopimuksen perusteella korvausta vahingosta, joka on sattunut vasta 4.9.2004.
 
Vakuutusyhtiö toteaa vielä, että vakuutuksenottajan kertoman mukaan hänen uusi vakuutusyhtiönsä on hoitanut vanhan vakuutuksen irtisanomisen. Samoin vakuutuksenottajan mukaan uudesta vakuutusyhtiöstä olisi hänelle kerrottu, että koiran vakuutus jäi voimaan vanhassa vakuutusyhtiössä. Näin ollen vakuutuksenottajan käsitys vanhalle vakuutusyhtiölle tehdystä irtisanomisesta ja sen laajuudesta perustuu ilmeisesti siihen, mitä hän on keskustellut uuden vakuutusyhtiön eikä siis kotivakuutuksen myöntäneen vanhan vakuutusyhtiön kanssa. Näillä perusteilla alan ammattilainen on siis irtisanonut kotivakuutuksen 24.5.2004. Samoin uuden vakuutusyhtiön edustaja on vakuutuksenottajan ohella allekirjoittanut vakuutuksenottajan vaatimuskirjelmän 14.9.2004. Vakuutusyhtiö katsoo, että uuden vakuutusyhtiön virkailijoiden on alan ammattilaisina pitänyt ymmärtää, että jos irtisanotaan vakuutuskirjan sopimusnumerolla yksilöity kotivakuutus ja perusteeksi ilmoitetaan vakuutusten keskittäminen, tätä ilmoitusta ei vanhan vakuutusyhtiön näkökulmasta ole mahdollista ymmärtää mitenkään muutoin kuin niin, että kyseinen kotivakuutussopimus irtisanotaan kokonaisuudessaan. Jos uusi vakuutusyhtiö on ollut sitä mieltä, että sen tekemässä ensimmäisessä ilmoituksessa on ollut jotain virheellisyyksiä esimerkiksi siten, että koiraa koskeva vakuutusosa olisikin ollut tarkoitus jättää voimaan, tämä olisi pitänyt asianmukaisesti korjata jälkimmäiseen ilmoitukseen. Näin ei kuitenkaan ole tehty. Jos jälkimmäisellä ilmoituksella olisi ollut tarkoitus täsmentää, että kyseisestä kotivakuutussopimuksesta halutaan irtisanoa kaikki muu vakuutusturva paitsi eläinvakuutusosa, tällainen poikkeus olisi selvästi pitänyt merkitä irtisanomisilmoitukseen.
 
Koska vakuutuksenottajan mukaan uusi vakuutusyhtiö on käytännössä hoitanut irtisanomisen, vanha vakuutusyhtiö ei voi olla vastuussa siitä, jos kyseessä olisikin tilanne, jossa uusi vakuutusyhtiö on tehnyt sisällöltään erilaisen irtisanomisilmoituksen kuin mitä vakuutuksenottajalla on ollut tarkoituksena. Vanha vakuutusyhtiö ei muutenkaan vastaa siitä, jos vakuutuksenottajan ja uuden vakuutusyhtiön välillä on muutoin ollut väärinkäsitystä siitä, mitä irtisanomisen tulisi koskea.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutussopimuslain 9 §:n mukaan jos vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutusta markkinoitaessa jättänyt vakuutuksenottajalle antamatta tarpeellisia tietoja vakuutuksesta tai antanut hänelle siitä virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, vakuutussopimuksen katsotaan olevan voimassa sen sisältöisenä kuin vakuutuksenottajalla oli saamiensa tietojen perusteella ollut aihetta käsittää.
 
Mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti voimassa, jos vakuutuksesta sen voimassaoloaikana on annettu puutteellisia, virheellisiä taikka harhaanjohtavia tietoja, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen vakuutuksenottajan menettelyyn. Tämä ei kuitenkaan koske tietoja, jotka vakuutuksenantaja tai sen edustaja on vakuutustapahtuman sattumisen jälkeen antanut tulevasta korvauksesta.
 
Vakuutussopimuslain 12 §:n mukaan vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa vakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti. Muu irtisanominen on mitätön. Jos vakuutuksen­ottaja ei ole määrännyt vakuutuksen päättymisaikaa, vakuutus päättyy, kun irtisanomista koskeva ilmoitus on annettu tai lähetetty vakuutuksenantajalle.
 
Käsillä olevassa tapauksessa vakuutuksenottaja ei ilmeisesti ole vaatinut koirastaan korvausta uudelta vakuutusyhtiöltä, eikä hän ole pyytänyt Vakuutuslautakunnan lausuntoa siitä, onko uusi vakuutusyhtiö jollain perusteella korvausvastuussa vahingosta. Tämän vuoksi Vakuutuslautakunta käsittelee asiaa vain sen kysymyksen osalta, onko vakuutuksenottajan vanha vakuutusyhtiö asiassa korvausvelvollinen.
 
Vakuutuksenottaja on kertonut olleensa siinä käsityksessä, että hän oli ottanut vanhasta vakuutusyhtiöstään erillisen vakuutuksen koiralleen. Vakuutuksen­ottajan lisäselvityksen perusteella tämä käsitys perustui uuden vakuutusyhtiön edustajan kanssa käytyihin keskusteluihin. Asiassa ei ole väitettykään, että vakuutuksenottaja olisi koiralle vakuutusta ottaessaan saanut vanhasta vakuutusyhtiöstä sellaista tietoa, että koiran vakuutus on kotivakuutuksesta erillinen vakuutussopimus. Vakuutuksenottajan vanhasta vakuutusyhtiöstään saaman vakuutuskirjan ja yhtiön antaman muun selvityksen perusteella vakuutuksenottajalla ei ole ollut erillistä koiravakuutusta. Vakuutuksenottajan saamiin vakuutuskirjoihin on merkitty, että vakuutuksenottajan ottama eläinvakuutus sisältyi yhtenä osana hänen kotivakuutussopimukseensa. Vanhan vakuutusyhtiön mukaan tässä yhtiössä ei ole edes mahdollista solmia erillistä vakuutusta seuraeläimille.
 
Vakuutuslautakunta katsoo, että esitetystä selvityksestä ei ilmene sellaisia perusteita, joiden nojalla vakuutuksenottajalla olisi vakuutussopimuslain 9 § 1 momentin mukaisesti ollut vakuutusta ottaessaan aihetta käsittää, että hän olisi ottanut koiralleen kotivakuutussopimuksesta erillisen eläinvakuutuksen. Selvityksestä ei myöskään ilmene, että vakuutuksen­ottajan vanha kotivakuutusyhtiö olisi lain 9 § 2 momentin mukaisesti antanut vakuutuksen voimassaoloaikana vakuutuksen­ottajan vakuutusturvasta joitakin puutteellisia, virheel­lisiä tai harhaanjohtavia tietoja, jotka olisivat vaikuttaneet vakuutuksen­ottajan irtisanomisilmoituksen sisältöön tai hänen menettelyynsä muuten.
 
Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutuksenottajan koiran vakuutus on sisältynyt yhtenä osana lausunnonpyytäjän kotivakuutussopimukseen. Selvityksen perusteella vanha vakuutusyhtiö ei ole puutteellisia, virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja antamalla vaikuttanut siihen, minkälaisen sanamuodon lausunnonpyytäjän allekirjoittama irtisanomisilmoitus sai. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että irtisanomisilmoitukselle on annettava sen sanamuodon mukainen merkitys, kuten vanha vakuutusyhtiö on vaatinut. Näin ollen vakuutuksenottajan kotivakuutussopimus on päättynyt kaikkine osineen irtisanomisen vuoksi 31.5.2004. Vakuutuksenottajan koiran menehtyminen 4.9.2004 ei tule korvattavaksi päättyneen kotivakuutussopimuksen perusteella. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Routamo ja jäsenet Laapotti, Sario ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia