Haku

VKL 84/15

Tulosta

Asianumero: VKL 84/15 (2015)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 25.08.2015

Ilkivaltavakuutus. Näyttö korvattavan tapahtuman sattumisesta. Vahingon syy. Johtuiko asuntovaunun vaurioituminen ilkivallasta?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksen kohteena oleva asuntovaunu oli ollut talven 2013–2014 ajan seisonta-ajalla ja pysäköitynä hiihtokeskuksen alueella. Vakuutuksenottaja ilmoitti huomanneensa 28.4.2014, että asuntovaunun perään oli tullut oli n. 1 metrin pituinen lommo ja rytty. Hän arvioi vaurion tulleen pääsiäisen ja huhtikuun lopun välisenä aikana. Joku oli lasketellut lumivallin päältä alas, tai kyse oli ilkivallasta.

Myöhemmissä selvityksissään vakuutuksenottaja katsoi, ettei vahinko ollut voinut johtua törmäyksestä toisen ajoneuvon kanssa, koska takapuskuri ja sen lamput sekä vaunun perässä oleva kahva olivat ehjiä, ja vaunun takana oli yli kaksimetrinen lumikinos. Vaunu oli ollut useana talvena samalla paikalla. Ruhjejälki oli sillä tasolla, että sen oli aiheuttanut ihminen lyömällä tai potkaisemalla. Tekijää ei ollut nähty, eikä hänen motiiveistaan ollut tietoa. Vahinkopaikan viereisen ravitsemusliikkeen asiakkaat olivat yksi epäilyjen kohde. Vaunun takana ei ollut laskettelureittiä. Vakuutuksenottaja oli tehnyt poliisille rikosilmoituksen ilkivallasta. Hän katsoi, että kyse oli ilkivallasta jos toisen omaisuutta rikotaan.

Vahinkotarkastajan mukaan vaurioissa ei ollut ilkivallan merkkejä. Vauriot olivat aiheutuneet siten, että joku oli törmännyt ajoneuvon perään.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa. Ehtojen mukaan kolarointivakuutuksesta ei korvattu seisonta-ajalla aiheutuneita vahinkoja. Ilkivaltavakuutuksen osalta vakuutuksenottajan tuli näyttää toteen vakuutuksesta korvattava tapahtuma. Näyttöä ei ollut siitä, että joku olisi nimen­omaisesti tarkoittanut vahingoittaa asuntovaunua. Ilkivalta voitiin usein todeta siitä, että teolla oli silminnäkijä, iskuja oli useita tai jotain oli esimerkiksi väännetty irti. Kyse ei ollut ilkivallasta, jos laskettelija oli vahinkoilmoituksessa arvioidulla tavalla vaunun takaa laskiessaan tai muuten tapaturmaisesti kaatunut vaunua päin, tai jos lumia aurattaessa lumipaakku tai vastaava oli osunut vaunuun. Vaurioista ei voinut päätellä, että ne olisi aiheutettu tahallaan. Vaunun sijainti huomioon ottaen laskettelijan osuminen vaunuun oli todennäköisin vaihtoehto.

Asiakkaan valitus

Asiakas vaatii vahingon korvaamista ilkivaltavakuutuksesta. Olisi kohtuutonta vaatia asiakasta todistamaan tekijän aivoituksia, kun kukaan ei ole nähnyt tekijää ja vahinkotapahtumaa. Vauriokohdasta ei ole lähtenyt maalia eikä siihen ole jäänyt maalia kolhijasta. Jos kyse olisi järeän lumiauran aiheuttamasta vauriosta, se olisi paljon suurempi. Samalla alueella oli viime talvena yhteen vaunuun lyöty sauvalla reikä, ja vaunun omistaja piti sitäkin ilkivaltana.

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö viittaa korvauspäätökseensä. Asuntovaunussa todettu painaumajälki ei ole tyypillisesti ilkivaltaisesti aiheutetun vaurion näköinen, eikä näyttöä ilkivallasta muutenkaan ole.

Esitetty vaurio olisi kolarointivakuutuksesta korvattava tapahtuma, mutta asuntovaunulla ei ole ollut vahinkohetkellä voimassa olevaa kolarointivakuutusta.

Selvitykset

Lautakunnalle on toimitettu valokuva vaunun vaurioista. Vauriojälki on pysty­suuntainen, noin metrin pituinen painuma vaunun takaseinässä. Jälki sopii aiheutuneeksi jonkinlaisesta iskusta. Alueelta ei ole lähtenyt maalia, eivätkä vaunun pintakerrokset näytä haljenneilta tai revenneiltä kyseisellä alueella. Vauriokohdan lähellä sijaitseva ulkoneva kahva ja takapuskuri valoineen ovat ehjät.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse asuntovaunun takaosan vaurioitumisen korvaamisesta autovakuutuksen perusteella. Esitetyn kirjelmöinnin perusteella vaunulla ei vahinkohetkellä ollut voimassa olevaa kolarointivakuutusta. Riitaa on siitä, onko vaurio korvattava ilkivaltavakuutuksesta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Tapaukseen sovellettavien autovakuutusehtojen kohdan 3.6 mukaan ilkivaltavakuutuksesta korvataan vakuutuksen kohteelle tahallisesta vahingonteosta aiheutunut esinevahinko. Tahallisella teolla tarkoitetaan, että teon tekijän nimenomaisena tarkoituksena on ollut vahingoittaa vakuutuksen kohdetta.

Vakuutuksen rajoitusehtojen mukaan ilkivaltavakuutuksesta ei korvata mm. vahinkoa, joka on aiheutettu toisella ajoneuvolla.

Asian arviointi

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta hakevalla on näyttötaakka vaatimuksensa perusteista. Tässä tapauksessa asiakkaan tulisi voida osoittaa, että kyse on todennäköisesti ilkivaltaisesti eli tahallisesti aiheutetusta vaurioitumisesta.

Lautakunnalle toimitetusta valokuvasta näkyvä vauriojälki ei näytä tyypilliseltä ilkivaltavauriolta. Vaunussa ei ole todettu muuta vaurioitumista. Vaunun sijainnista olevien tietojen perusteella ei ole todennäköistä, että toinen ajoneuvo olisi törmännyt vaunuun. Vaurio on lautakunnankin käsityksen mukaan voinut syntyä esimerkiksi siten, että joku on laskenut mäkeä vaunun takana ja törmännyt vaunuun, tai lumipaakku on osunut vaunuun lumenaurauksen yhteydessä. Mahdollisia vahingon syitä on useita. Asiassa ei ole perusteita pitää juuri ilkivaltaa todennäköisenä vahingon syynä.

Lopputulos

Esitetyn selvityksen perusteella lautakunta ei ole voinut todeta, että kyse olisi todennäköisesti ilkivaltaisesti aiheutetusta vauriosta. Sen vuoksi lautakunnalla ei ole perustetta suosittaa vahingon korvaamista ilkivaltavakuutuksesta. Vakuutusyhtiön korvauspäätös on asianmukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Raulos

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta