Haku

VKL 839/04

Tulosta

Asianumero: VKL 839/04 (2005)

Vakuutuslaji: Kuljetusvakuutus

Ratkaisu annettu: 07.04.2005

Vahingon sattumishetki Vakuutuksen voimassaolo

Lausunnonpyytäjä lähetti kesällä 2004 vuosimallia 2002 olevan VW Jetta ‑merkkisen henkilöauton Kaliforniasta Suomeen. Auto kuljetettiin kontissa ja kontti purettiin Hämeenlinnassa. Lausunnonpyytäjä otti auton vastaan Hämeenlinnan tullista 3.9.2004. Matkalla Hämeenlinnasta Espooseen auton akku tyhjeni täysin ja auto sammui tielle. Auto hinattiin huoltamolle, jossa vaurioitunut laturi vaihdettiin, samoin vaurioitunut akku. 

Lausunnonpyytäjä katsoi laturin vaurioitumisen johtuneen siitä, että laivauksen aikana akkua oli ilmeisesti jouduttu lataamaan ja lataaminen tehty jollain tavoin väärin. Akku oli ollut autoa lähetettäessä täysin kunnossa, mikä on merkki myös siitä, että laturinkin on täytynyt toimia moitteettomasti ennen lähtöä. Lausunnonpyytäjän lähdettyä ajamaan autolla Hämeenlinnasta hajonnutta laturia oli mahdoton todeta, koska akussa oli virtaa ja auto käynnistyi. Laturin pitäisi huolehtia käynnistymisen jälkeen siitä, että sähkölaitteet saavat virtaa ajon aikana. Auton sammuminen oli ensisijaisesti kiinni siitä, että laturi oli rikki lähdettäessä, ei siitä, että akkuun olisi tullut matkan aikana vika.
 
Korvausta laturille ja akulle aiheutuneista vaurioista haettiin kuljetusvakuutuksen perusteella.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö totesi, että kuljetusvakuutus on all risk –vakuutus ja se kattaa kaikki ulkoapäin ajoneuvolle aiheutuneet äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot. Vakuutus on voimassa siihen pisteeseen, kun kontti puretaan ja auto otetaan vastaan. Auto oli toiminut kontin purkauksen jälkeen eikä ole merkkejä ulkoapäin aiheutuneesta vahingosta.
 
Vahinkokäsittelijä keskusteli puhelimitse huolitsija T.H:n ja purkauksen suorittaneen T.N:n kanssa selvittääkseen, missä kuljetuksen vaiheessa akkulaturi olisi voinut vahingoittua. Heidän näkemyksensä on, että on olemassa ainoastaan kaksi mahdollisuutta, molemmat yhtä epätodennäköisiä. Toinen on se, että laturi olisi merikuljetuksen aikana hapettunut kosteudesta tai muuten vaurioitunut. Atlantin yli kuljetettavia autoja on paljon eikä tämäntyyppisiä vahinkoja ole todettu.
 
Kontista purkamisen jälkeen autolle annettiin apuvirtaa. Jos tämä toimenpide tehdään väärin niin, että vaihdetaan plus- ja miinus-kaapeleiden paikkaa, tämä voisi mahdollisesti rikkoa akkulaturin. Apuvirtaa annetaan ilmeisesti melkein kaikille autoille merikuljetuksen jälkeen. Näitä autoja tulee kuitenkin paljon ja on epätodennäköistä, että tällainen virhe olisi tehty ainoastaan kyseessä olevan auton kohdalla.
 
Edellä olevan perusteella vakuutusyhtiö katsoo jääneen näyttämättä, että auton laturi olisi vaurioitunut kuljetuksen aikana ja kun otetaan huomioon, että akkulaturi on autossa kuluva osa, yhtiö ei korvannut vahinkoa.
 
Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiassa.
 
Lausunnonpyytäjä toteaa huomanneensa vastaanottaessaan autoa, että akkua oli ladattu laivauksen yhteydessä. Mikäli näin tapahtuu, voi akun varoitusvalo palaa alhaisen lataustason takia. Lausunnonpyytäjä oletti myös, että akun varoitusvalo paloi autoa vastaanotettaessa juuri tämän takia. Sen sijaan tämä ei ole peruste sille, että ylipäätään voidaan epäillä laturin rikkoutumista. Laturin rikkoutumisen voi maallikko huomata vasta, kun akku tyhjentyy täysin, koska laturi ei lataa akkua. Näin kävi lausunnonpyytäjän ajettua autolla vajaat sata kilometriä kohti Espoota. Akku ei siis tyhjene, jos laturi toimii. Akun tyhjentyminen ei myöskään tapahdu silmänräpäyksessä, vaan sitä mukaa, kun auton sähkölaitteet käyttävät virtaa eli tällä erää erittäin suurella todennäköisyydellä juuri sinä aikana, jonka lausunnonpyytäjä ehti käyttää noin sadan kilometrin ajoon. Erittäin epätodennäköisenä lausunnonpyytäjä pitää sitä, että laturi hajoaa noin 19000 mailia ajetussa autossa kulumisen vuoksi juuri tällä nimenomaisella vajaan sadan kilometrin matkalla.
 
Lausunnonpyytäjä katsoo, että korvauspäätös on tehty ilman teknistä asiantuntemusta ja vailla perusteita siitä, etteikö vahinko olisi sattunut kuljetuksen aikana. Vakuutusyhtiön päinvastainen perustelu perustuu spekulaatioon siitä, että vahingon sattumista kahdesta vakuutusyhtiön mielestä mahdollisesta syystä "pidetään epätodennäköisenä". Vakuutusyhtiön edustaja on perusteluiden pohjaksi haastatellut huolitsijan edustajaa ja purkauksen ja akun latauksen suorittanutta henkilöä. Hän ei ole haastatellut autoa korjannutta mekaanikkoa tai esim. auton edustajaa teknisten yksityiskohtien selvittämiseksi, jotka saattavat antaa tilanteesta hieman toisenlaisen kuvan, kuin vian todennäköisimmin aiheuttanut henkilö.
 
Auton korjanneen mekaanikon mukaan todennäköisin syy laturin rikkoutumiseen on se, että tyhjentynyttä akkua ladataan irrottamatta kaapeleita. Jos näin tapahtuu, saattaa laturi vaurioitua. Jos kaapelointi irrotetaan normaalisti virran häviämisen takia mm. radio lukkiutuu ja se joudutaan avaamaan turvakoodin avulla uudestaan. Vastaanottaessaan auton lausunnonpyytäjä ei joutunut näin tekemään, mikä viittaa siihen, että autolle on annettu lisävirtaa virheellisesti.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että auto kuljetettiin kontissa Hämeenlinnaan, jossa se purettiin. Vakuutusehtojen kohdan 4.5.1 mukaan vakuutus päättyy, kun tavara on saapunut vakuutuskirjassa mainitulle tai vakuutussopimuksessa tarkoitetulle määräpaikalle ja siellä purettu varsinaiseen kuljetukseen käytetystä kuljetusvälineestä välittömästi sen sivulle.
 
Lausunnonpyytäjä on todennut kirjelmässään, että mekaanikon mukaan todennäköisin syy laturin rikkoutumiseen on se, että tyhjentynyttä akkua ladataan irrottamatta kaapeleita. Huolintaliikkeestä saadun tiedon mukaan tämä toimenpide on tehty sen jälkeen, kun auto on purettu kontista. Jos akkulaturi on tästä syystä vaurioitunut, tämä on tapahtunut kuljetusvakuutuksen päättymisen jälkeen.
 
Näin ollen vakuutusyhtiö katsoo, että mitään sellaista uutta ei ole tuotu esille, mikä antaisi aihetta korvauspäätöksen muuttamiseen ja yhtiö uudistaa antamansa päätöksen.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tavaran yleisen kuljetusvakuutuksen ehtojen kohdan 4.5.1 mukaan vakuutus päättyy, kun tavara on saapunut vakuutuskirjassa mainitulle tai vakuutussopimuksessa tarkoitetulle määräpaikalle ja siellä purettu varsinaiseen kuljetukseen käytetystä kuljetusvälineestä välittömästi sen sivulle.
 
Lausunnonpyytäjän auto kuljetettiin meritse kontissa Kaliforniasta Suomeen ja Hämeenlinnaan, jossa se purettiin kontista. Lausunnonpyytäjä otti auton vastaan 3.9.2004. Matkalla Hämeenlinnasta Espooseen akku tyhjeni täysin ja auto sammui tielle. Huoltamolla todettiin auton laturin vaurioituneen ja se vaihdettiin, samoin auton akku.
 
Vakuutusyhtiö eväsi korvauksen kuljetusvakuutuksen perusteella katsoen, ettei ole osoitettu vahingon sattuneen kuljetuksen aikana.
 
Asiakirjoista ei ilmene, että auton akkua olisi ladattu nimenomaan kuljetuksen kestäessä. Vakuutusyhtiön huolintaliikkeeltä saaman tiedon mukaan akkua on ladattu sen jälkeen, kun auto oli purettu kontista.
 
Koska kyseinen kuljetusvakuutus päättyy ehtojen mukaan silloin, kun tavara määräpaikalla on purettu varsinaiseen kuljetukseen käytetystä kuljetusvälineestä välittömästi sen sivulle, ei vakuutus ole ollut enää voimassa, kun akkua on ladattu sen jälkeen, kun auto oli purettu kontista.
 
Koska käytettävissä olevasta selvityksestä ei ilmene, että vahinko olisi aiheutunut vakuutuksen voimassa ollessa, lautakunta pitää vakuutusehtojen mukaisena vakuutusyhtiön päätöstä olla korvaamatta vahinkoa kuljetusvakuutuksesta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Haapasaari.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
 
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia