Haku

VKL 830/03

Tulosta

Asianumero: VKL 830/03 (2004)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 24.03.2004

Aurinkolasien huuhtoutuminen aallon mukana mereen Oliko kyseessä ennalta arvaamaton tapahtuma?

Lausunnonpyytäjä oli 21.8. – 28.8.2003 ollut lomailemassa Kreikan saaristossa. Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan ollessa uimassa rannalle oli noussut “hyökyaalto” lähes tyynestä merestä, joka oli huuhtonut vakuutuksenottajan rannalla olleet tavarat mereen. Vakuutuksenottajan aurinkolasit katosivat mereen eikä niitä etsinnöistä huolimatta enää löydetty. Vakuutuksenottaja haki korvausta aurinkolaseistaan matkavakuutuksensa perusteella.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiön mukaan matkatavaravakuutusehtojen kohdan 5.2 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.
 
Vakuutusyhtiö kieltäytyi suorittamasta korvausta aurinkolaseista, koska se katsoi että meren äärellä aallot ja niiden voimakkuuden vaihtelut ovat tavanomaisia luonnonilmiöitä ja että riski aurinkolasien huuhtoutumisesta mereen kysymyksessä olevissa olosuhteissa on niin suuri, ettei vahinkoa voida pitää ehtojen mukaisesta ennalta arvaamattomasta tapahtumasta seuranneena vahinkona.
 
Lausuntopyyntö               

Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää asiassa Vakuutuslautakunnan lausuntoa. Vakuutuksenottajan mukaan on aivan poikkeuksellista, että tyynestä merestä nousee niin iso aalto, että se vyöryy rantavuoteiden ja rannalla olijoiden päälle. Vakuutuksenottajan mukaan kyseisen kaltaisen aallon voi aiheuttaa vain vedenalainen maanjäristys tai merellä kulkeneen laivan peräaalto. Vakuutuksenottaja pitää molempia mainittuja tapauksia poikkeuksellisina ja ehdottomasti ennalta arvaamattomina.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa asiassa annettuun korvauspäätökseen. Vakuutusyhtiön mukaan isojen aaltojen esiintyminen meressä on tavanomainen, normaali luonnonilmiö. Tästä johtuen meren rannalla mukana pidettävien esineiden katoamisriski on merkittävä, sillä aallot voivat helposti aiheuttaa esineiden huuhtoutumisen mereen pyyhkäistessään rannalle.
Koska aallon aiheuttamaa aurinkolasien katoamista ei voida pitää ennalta arvaamattomana tapahtumana, ei kysymyksessä ole vakuutuksen ehtokohdan 5.2 mukaan korvattava vahinko.
 
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Matkatavaravakuutuksen ehtojen kohdan 5.2 mukaan vakuutuksesta korvataan suoranaiset esinevahingot, jotka ovat aiheutuneet äkillisestä ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.
 
Lautakunnan käytettävissä olevan selvityksen mukaan vakuutettu on uimaan mennessään jättänyt tavaransa rantahietikolle. Vakuutetun ollessa uimassa hän huomasi yllättävän voimakkaan aallon pyyhkäisevän rantaan. Rannalla olleet tavarat huuhtoutuivat mereen ja tavaroiden mukana olleet aurinkolasit hukkuivat rantahiekkaan.
 
Vakuutuksenottajan aurinkolasit ovat lomamatkalla Kreikassa huuhtoutuneet mereen aallon mukana. Meren rannalla aallot, voimakkaatkaan sellaiset, eivät vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan ole ennalta arvaamattomia. Näin ollen lautakunta katsoo, ettei aurinkolasien katoaminen kyseessä olevassa tapauksessa ole ennalta arvaamattomasta tapahtumasta aiheutunut vahinko. Tämän vuoksi lautakunta pitää vakuutusyhtiön hylkäävää päätöstä vakuutusehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Kalliomäki.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta