Haku

VKL 815/07

Tulosta

Asianumero: VKL 815/07 (2008)

Vakuutuslaji: Venevakuutus

Ratkaisu annettu: 24.04.2008

Veneen vaurioituminen nostettaessa Ennalta arvaamaton, ulkoapäin äkillisesti vaikuttava tapahtuma

Tapahtumatiedot

Venevakuutuksen kohteena on v. 1986 valmistettu puinen sisämoottorivene. Vahinkoilmoituksen mukaan venettä nostettiin 17.8.2007 kohtalaisella sivumyötäisellä tuulella ylös siten, että traileri oli ajettu traktoriin kiinnitettynä nostoluiskalle ja lausunnonpyytäjä ohjasi venettään trailerille. Keulan asettuessa kohdalleen hän kiinnitti sen veneen vetolenkkiä hyväksi käyttäen traileriin, jotta keula pysyisi paikallaan. Venettä ja traileria peruutettiin veteen päin, jotta myös loppu veneestä saataisiin oikealle kohdalleen traileriin. Kun taas vedettiin venettä potkurin ja peräsimen työntäessä takaa, kuului kaksi kovaa paukahdusta. Paikalla olijat havaitsivat, että veneen keulasta olivat sivulaudat irronneet molemmin puolin keulapuusta. Keulapuu oli halki.

Vahinkotarkastajan lausunnossa on todettu mm., että veneen keulapuu oli irronnut sivulaudoituksesta. Keulapuussa on lahovikaa, ja keulaa oli korjailtu jo aiemmin. Keulan kunto ja rakenne olivat vahinkotarkastajan mukaan heikentyneet siinä määrin, että veto etulenkistä aiheutti repeämän. Aiemmista korjauksista näkee, että veneen keulaa on jouduttu korjailemaan mutta keulapuuta ei ole vaihdettu. Vahinkotarkastajan mielestä keulan rakenne on pettänyt heikkouttaan.

Toinen vahinkotarkastaja pitää kerrottua nostotapaa kyseenalaisena. Ainakin traileri olisi ajettava riittävän syvälle, jotta vene asettuu kölillään trailerin päälle suoraan. Tällöin veneen paino jakautuu tasaisesti eikä paino kohdistu yhteen kohtaan liikaa. Veneen omistajan pitäisi tietää veneen tekninen kunto ja käsitellä venettään sen mukaisesti. Valokuvien mukaan veneen kokka/keulapuu on laho; jos vene olisi teknisesti hyväkuntoinen, kokkapuu on yksi veneen vahvimpia kohtia. Tässä tapauksessa puuaines on huonoa/lahoa ja vahinko on päässyt syntymään pehmenneen puuaineksen takia. Kokkapuu on haljennut kylkilautojen kiinnitysruuvien kohdalta. Puuaineksen pehmeyden näkee kuvista. Vahinkotarkastaja katsoo vielä, että kyseessä ei ole äkillinen, ulkoapäin vaikuttava vahinko vaan veneen käsittelyvirhe ja huono tekninen kunto.

Lausunnonpyytäjän kanta

Lausunnonpyytäjä katsoo, ettei vakuutusyhtiö ole perehtynyt tapahtumatietoihin eikä vakuutusehtoihinsa kunnolla. Vakuutusyhtiö on kuvannut vahinkotapahtuman eri tavalla kuin mitä lausunnonpyytäjä on ilmoittanut. Vakuutusehtojen mukaan vakuutus on voimassa venettä kuljetettaessa Suomessa, ja siitä tässäkin tapauksessa on ollut kyse. Vene nostetaan rannalle joka syksy.

Lausunnonpyytäjä on kunnostanut venettään kolmena peräkkäisenä kesänä, jolloin hän on käynyt läpi iän kuluttamat puuosat ja tarvittaessa vaihtanut ne uusiin tai korjannut rakennetta muuten. Tämä on normaalia puuveneen huoltotyötä. Korjauksella rakenteen alkuperäinen lujuus voidaan palauttaa.

Veneen keulapuussa ei ole sellaista lahovikaa, joka selittäisi tapahtuneen rakenteiden pettämisen. Vahinkohetkellä kuului kaksi voimakasta pamausta todennäköisesti siitä, kun keulapuu halkesi tai kun naulat irtosivat laajalta alueelta keulapuusta. Jos puu olisi ollut laho, tällaista ääntä ei olisi syntynyt. Äänet osoittavat vaurioituneen puun olleen erittäin kovaa.

Lausunnonpyytäjän mielestä vahinko johtui veneeseen kohdistuneista epäedullisista suunnista tulleista voimista nostamisen yhteydessä. Vene on vanha, mutta hyvin hoidettu ja merikelpoinen. Lisäksi veneen ikä on ollut vakuutusyhtiön tiedossa vakuutusta otettaessa. Lausunnonpyytäjä oli ostanut veneen 5.000 eurolla, mutta venekauppias olisi n. kaksi viikkoa ennen vahinkoa tarjonnut siitä hänelle 7.000 euroa. Tämäkin osoittaa veneen hyvää kuntoa, tuskinpa kokenut venekauppias olisi ollut valmis maksamaan vakavasti lahovikaisesta veneestä noin paljon.

Vakuutusyhtiön pitäisi maksaa veneen korjauskustannukset, vahinkotarkastajan arvion mukaan 2.000 eur.

Vakuutusyhtiön kanta

Yhtiö katsoo, että normaaliin talvitelakointiin liittyvää veneen käsittelyä ja siihen liittyviä rasituksia ei voida pitää ehtojen mukaisina ennalta arvaamattomina, ulkoapäin äkillisesti vaikuttavina tapahtumina. Korvattavaa vakuutustapahtumaa ei siten ole sattunut.

Lisäksi vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu vahinko, joka on aiheutunut veneelle tai sen osalle siinä olleesta rakenne- ym. viasta, aineen kulumisesta tai muuttumisesta syöpymisen tai lahoamisen johdosta.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Tapaukseen sovellettavien venevakuutusehtojen kohdan 41.1.1 mukaan laajan venevakuutuksen perusteella korvataan kohdassa 40.4 mainittujen korvausperusteiden mukaan vakuutuksen kohteelle

-    ennalta arvaamattomasta, ulkoapäin äkillisesti vaikuttavasta tapahtumasta, kuten karilleajosta, pohjakosketuksesta, yhteentörmäyksestä tai kaatumisesta aiheutuneet vahingot
-    myrskystä tai rajuilmasta aiheutuneet vahingot veneen koko ja ominaisuudet huomioon ottaen. Veneen ollessa laiturissa, poijussa tai telakoituna, katsotaan korvattavan vakuutustapahtuman sattuneen, kun keskituulen nopeus on yli 15 m/s
-    ilkivallasta tai varkaudesta aiheutuneet vahingot
-    tulipalosta, räjähdyksestä tai salamaniskusta aiheutuneet vahingot.

Vakuutuksen rajoitusehtojen kohdan 4.1.2 mukaan vakuutuksesta ei korvata mm. vahinkoa, joka on aiheutunut veneelle tai sen osalle siinä olleesta rakenne-, valmistus-, asennus- tai materiaaliviasta, aineen kulumisesta tai muuttumisesta syöpymisen tai lahoamisen johdosta.

Esitetyn selvityksen mukaan lausunnonpyytäjän veneen keularakenteet ovat vaurioituneet kun venettä oltiin nostamassa vedestä 17.8.2007. Riitaa on siitä, onko veneen vaurioitumisen syynä jokin ehtokohtien 41.1.1 ja 41.1.2 mukainen korvaukseen oikeuttava tapahtuma.

Vakuutuslautakunta toteaa, että vahinkoilmoituksesta tai muusta selvityksestä ei ilmene mitään törmäyksen, karilleajon tai pohjakosketuksen kaltaista ulkoista tapahtumaa, joka olisi aiheuttanut veneen keulan vaurioitumisen. Selvityksen perusteella veneen nosto on sujunut normaalisti ja suunnitellulla tavalla kunnes veneen keula nostettaessa petti.

Lautakunta ei esitetyn selvityksen perusteella ole voinut todeta vahingon syyksi mitään ehtokohdan 41.1.1 edellyttämää yllättävää ulkoista tekijää. Sen vuoksi lautakunnalla ei ole perustetta suosittaa korvausta.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale, jäsenet Laapotti, Sario ja Vaitomaa sekä varajäsen Maso. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia