Haku

VKL 8/15

Tulosta

Asianumero: VKL 8/15 (2015)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 25.08.2015

Vahingon määrä. Television jälleenhankintahinta. Rikkoutunutta laitetta lähinnä vastaava malli.

Tapahtumatiedot

Asiakkaan vuonna 2009 hankkimasta Panasonic TX-P42G10E plasmatelevisiosta kuului outo ääni ja se rikkoutui. Koska markkinoilla ei enää ole plasmatelevisioita, asiakas ja vakuutusyhtiö eivät päässeet yksimielisyyteen siitä, mikä olisi asiakkaan televisiota lähinnä vastaava malli, jonka hinnan mukaan asiakkaalle maksetaan korvaus.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja toteaa, että viime aikoina taulutelevisioiden hintakilpailu on koventunut ja markkinoille on tullut halpamalleja. Plasmatelevisiot ovat kuitenkin olleet hinnaltaan LCD-televisioita kalliimpia ja ne ovat kilpailleet ylivoimaisella kuvanlaadullaan. Vakuutuksenottaja toteaa myös, ettei korvausta tulisi laskea sillä perusteella, että hänen omistamaansa televisiota on myyty joskus alennuksella 900 euron hintaan. Korvaus tulisi laskea sen mukaan, mitä vastaavalla kuvanlaadulla varustettu televisio vahinkohetkellä maksaa.

Vakuutuksenottaja katsoo, että kuvanlaadultaan lähes plasmatelevisiota vastaavia ovat tänä päivänä Oled-tekniikalla tehdyt televisiot, jotka ovat hintahaitarin yläpäässä. Vakuutuksenottaja korostaa, että hänelle kuvanlaatu on kuitenkin television tärkein ominaisuus, koska hän käyttää televisiota pääasiassa valokuvien katseluun. Hän kertoo hyväksyvänsä yhden 55’’ 4k - ja Oled-tekniikalla varustetun television omaa rikkoutunutta televisiotaan vastaavaksi, ja korvaus tulisi suorittaa tämän television hinnan mukaan.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa, että korvausneuvoja on välittömästi vakuutuksen ottajan vahinkoilmoituksen jälkeen tehnyt toimeksiannon vakuutusyhtiön yhteistyökumppanille, joka on selvittänyt markkinoilla olevat rikkoutunutta televisiota vastaavat mallit. Rikkoutuneen television kanssa samaa merkkiä olevaa plasmatelevisiota ei ole enää saatavilla, mutta maahantuoja ilmoitti mallistosta vastaavan television. Vakuutuksenottaja ei kuitenkaan hyväksynyt maahantuojan ilmoittamaa televisiota omaansa vastaavaksi, joten vakuutusyhtiön yhteistyökumppani tarjosi korvaavalta merkiltä Philips 42PUS7809 - televisiota. Koska vakuutuksenottaja katsoi, ettei tämäkään televisio vastannut rikkoutunutta, vakuutusyhtiö päätyi maksamaan kertakorvauksen. Korvausperusteena yhtiö käytti Philips 42PUS7809 – television uudishintaa 899,90 euroa. 

Vakuutusyhtiö on vakuutuksenottajan kanssa samaa mieltä siitä, että kuvanlaatu on television keskeinen ominaisuus. Yhtiö toteaa, että heidän korvausperusteenaan käyttämä televisio on varustettu 4k –tekniikalla. Kyseinen televisio on myös samaa kokoa kuin vakuutuksenottajan rikkoutunut 42´´ televisio. Lisäksi vakuutusyhtiön tilalle tarjoamassa televisiossa on myös esimerkiksi parempi äänentoisto ja kattavat Smart TV- ja multimediaominaisuudet.

Vakuutusyhtiö toteaa, ettei alkuperäisen television ostohinnalla ole merkitystä arvioitaessa vahingon määrää. Vakuutusyhtiö on käyttänyt korvausperusteena nimenomaan ominaisuuksiltaan vastaavan television uudishintaa vahinkohetkellä. Ei siis voida sanoa, että vahingon kohteeksi joutuneen television hinnan kehityksellä olisi merkitystä vakuutussopimuksen mukaiseen korvaukseen. Vahinkohetkellä markkinoilla olleista keskeisiltä ominaisuuksiltaan vastaava televisio olisi ollut hankittavissa 899,90 euron hintaan, johon vakuutusyhtiön korvaus perustuu.

Selvitykset

Vakuutuslautakunnalle on muuan toimitettu rikkoutuneen television ja vakuutusyhtiön vastaavana tuotteen käyttämän laitteen tekniset tiedot.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa arvioidaan, minkälaista televisiota voidaan pitää vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla lähinnä vastaavana.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Sovellettavat vakuutusehdot:

6.1 Eräiden korvaussäännöksissä käytettyjen termien merkitys

Jälleenhankinta-arvo

Omaisuuden jälleenhankinta-arvolla tarkoitetaan uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavan omaisuuden hankintakustannusta.

6.3.3 Vahingon määrän arvioiminen taulukossa nimetyn irtaimiston vahinkotapauksissa

Ehdoissa taulukossa nimetyn irtaimiston vahinkotapauksissa katsotaan vahingon määräksi omaisuuden jälleenhankintakustannukset, joista tehdään seuraavat käyttöikään perustuvat vuotuiset vähennykset kultakin omaisuuden käyttöönottovuotta seuranneelta, vahingon tapahtuma-ajankohtaan mennessä päättyneeltä täydeltä kalenterivuodelta. Vuotuinen vähennys televisioiden osalta on 8 %.

6.5 Korvauksen suorittaminen
---
Vakuutusyhtiöllä on oikeus korvauksen rahana maksamisen asemasta hankkia tilalle vastaava omaisuus tai korjauttaa vahingoittunut omaisuus. Mikäli korvaus kuitenkin suoritetaan rahana, korvauksen enimmäismäärä määräytyy sen mukaan, mitä vakuutusyhtiö itse hankkiessaan olisi esineestä maksanut sen myyjälle tai itse korjauttaessaan olisi maksanut korjauskustannuksista korjauttajalle.

Asian arviointi

Vakuutuksenottaja pitää kuvanlaatua tärkeimpänä ominaisuutena televisiossa. Hänen rikkoutunutta plasmatelevisiotaan kuvatekniikaltaan vastaavaa tuotetta ei kuitenkaan ole enää saatavissa. Vakuutuksenottajalla ollutta plasmatelevisiota on Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan ollut hinta-laatusuhteeltaan hyvä, varsinkin kun kiinnitetään huomiota kuvanlaatuun.

Yleisesti saatavilla olevan tiedon mukaan plasmatelevision mustan toisto on yleensä LCD-televisiota parempi. Lisäksi plasmatelevision katselukulmat ovat laajemmat. Plasmatekniikan haittapuolia taas ovat kuvan mahdollinen kohina ja vilkunta sekä korkeampi energian kulutus. Lisäksi plasmatelevisioiden kirkkaus ei vastaa LCD:n kirkkautta, eli kuva himmenee, kun ruudulla on paljon valkoista. Todellisessa käytössä ruudulla on normaalisti mustaa ja valkoista. Tästä johtuen maksimaalisen valkoisen ja mustan eroa paremmin kuvanlaatua kuvaa niin kutsuttu ansi-standardin mukainen kontrasti. Vakuutuslautakunnan käsityksen mukaan vakuutusyhtiön vastaavina tuotteina käyttämien televisioiden kontrastit vastaavat asiakkaan rikkoutuneen television kontrastia tai ovat jopa hieman parempia.

Vaikka kuvanlaatu on televisiossa erittäin tärkeä, ei rikkoutunutta tuotetta lähinnä vastaavaa toista tuotetta voida määrittää vain yhden ominaisuuden perusteella, vaikka se olisikin ollut vakuutuksenottajalle erityisen tärkeä. Kuvanlaadun lisäksi myös kuvaruudun koko on yksi television merkittävimmistä ominaisuuksista. Vakuutusyhtiön asiakkaalle tarjoamien televisioiden kuvaruudun koko vastasi rikkoutunutta televisiota, kun taas vakuutuksenottaja itse vaati vastaavaksi televisioksi katsottavan huomattavasti suurempaa televisiota. Vakuutuslautakunta katsookin, että kokonaisuutena arvioiden vakuutusyhtiön vastaavana tuotteena pitämää televisiota voidaan pitää vakuutusehdoissa tarkoitetulla tavalla vakuutuksenottajan televisiota lähinnä vastaavana.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen. Näin ollen lautakunta ei suosita lisäkorvausta.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Melander

Sihteeri Järvelä

 

Jäsenet:

Sario

Siirala

Uimonen

Vaitomaa

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia