Haku

VKL 813/08

Tulosta

Asianumero: VKL 813/08 (2009)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 25.03.2009

Vesivahinko Auki jääneestä hanasta vuotaneen nesteen aiheuttama vahinko Vakuutusehtojen tulkinta Korvattavan vakuutustapahtuman määritelmä Asukkaan dementiatasoinen muistihäiriö

Tapahtumatiedot
 
Vahinkoilmoituksen 22.9.2008 mukaan vakuutuksenottajana olevan asunto-osakeyhtiön kerrostalorakennuksen (rv. 1938) huoneistossa A 12 keittiön pesualtaan viemäri oli tukkeutunut, ja hanan ollessa päällä vesiä oli valunut asunnon lattialle ja siitä rakenteiden läpi alapuolisiin huoneistoihin. Asukkaan ikä on yli 90 vuotta, eikä hänellä ole koti-/vastuuvakuutusta. Taloyhtiö katsoo, että asukkaan ikä huomioon ottaen tapausta ei voitane pitää huolimattomuutena.
 
Kosteuskartoitusraportin 22.9.2008 mukaan keittiön pesuallas oli tukkeutunut huoneistossa A 12, ja hana oli jäänyt valumaan. Vedet olivat valuneet pesualtaan yli lattiapinnoille ja välipohjan läpi sekä hormia ja sen läpivientejä pitkin alempiin kerroksiin. Vahingon todettiin ulottuvan neljän asuinhuoneiston ja liiketilan alueelle.
 
Vesijohtoliikkeen laskussa 1.8.2008 liikkeen on todettu etsineen vuotoa 31.7.2008. Huoneistossa A 12 oli poistettu altaasta vaipat ja rätit, hajulukko oli tarkastettu ja vesi oli imuroitu lattialta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Kiinteistövakuutuksen vuotovakuutusehtojen mukaan vuodolla tarkoitetaan nesteen, kaasun tai höyryn virtaamista ennalta arvaamattomasti, äkillisesti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta esim. kiinteästä vesijohtoverkosta. Vuotovakuutuksen rajoitusehtojen mukaan vakuutus ei korvaa vahinkoa, joka johtuu käyttäjän huolimattomuudesta, kuten hanan auki unohtamisesta.
 
Tapauksessa pesualtaan viemäri on tukkeutunut ja avonaisesta hanasta on valunut vettä. Koska vahinko on aiheutunut käyttäjän huolimattomuudesta, vahinko on rajattu vakuutusehdoissa vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle. Vahinkoa ei korvata vakuutuksesta.
 
Uudelleenkäsittely
 
Taloyhtiö pyysi uutta käsittelyä. Vahinkotilanne on kiinteistön kannalta kohtuuton. Asukkaan toimintaa ei voine pitää tavallisena huolimattomuutena, vaan hänen ikänsä huomioon ottaen (yli 90 v.) kyse on ollut ymmärtämättömyydestä. Asukkaalla ei ole koti-/vastuuvakuutusta, josta kiinteistö voisi hakea korvausta rakennevauriosta.
 
Uudessa korvauspäätöksessään vakuutusyhtiö toteaa vahinkojen aiheutuneen keittiön hanan auki jättämisestä, kun veden virtaaminen pesualtaasta viemäriin oli estynyt altaassa olleiden esineiden tms. johdosta. Tapauksessa vesi ei ole virrannut ehtojen edellyttämällä tavalla rikkoutuneesta tai toimimattomasta vesijohtoverkosta, vaan se on virrannut tarkoituksella avatusta ja toimivasta vesijohtoverkosta. Kyseessä ei siten ole vuotovakuutusehtojen mukainen korvattava vakuutustapahtuma. Korvauspäätöksessä lisäperusteluna on esitetty käyttäjän huolimattomuutta koskeva rajoitusehto.
 
Lausuntopyyntö
 
Taloyhtiö vaatii vahingon korvaamista kiinteistövakuutuksen perusteella. Vahinko on aiheutunut huoneiston A 12 keittiön lavuaarin viemärin tukkeutumisesta ja hanan auki jäämisestä. Asunnon yli 90-vuotias asukas oli toiminnallaan aiheuttanut vahingon, joka oli taloyhtiön kannalta arvaamaton ja äkillinen. Tukkeutuneesta pesualtaan viemäristä johtuen hanavesi purkautui asunnon lattialle ja edelleen rakenteisiin. Tukkeutunut viemäri on toimimaton, mikä on mainittu kiinteistövakuutusehdoissa yhtensä korvausperusteena.
 
Asukkaalla ei ole kotivakuutusta. Todennäköisesti hän ei enää muuta takaisin asuntoonsa, koska hänellä on todettu keskivaikea-asteeseen edennyt dementiatasoinen muistihäiriö. Tätä koskeva lääkärinlausunto on lausuntopyynnön liitteenä. Siinä asukkaan on tilansa vuoksi katsottu olevan jokseenkin syyntakeeton ko. vesivahinkoon. Asukkaan sisaren kertoman mukaan huoneiston A 12 asukkaalla oli viime vuosina esiintynyt harhaluuloja ja muistin huononemista: hellan levyt olivat ajoittain jääneet päälle ja hanat olivat ajoittain vuotaneet.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Toimitettujen selvitysten mukaan huoneiston A 12 keittiön pesualtaasta veden virtaaminen viemäriin oli estetty, ja hana oli jäänyt valumaan. Vakuutusyhtiö viittaa vesijohtoliikkeen raportissa olevaan selvitykseen vaippojen ja rättien poistamisesta vahinkohuoneiston keittiön altaasta. Viemäri oli siis sinänsä ehjä ja toimiva, mutta veden virtaaminen altaasta viemäriin oli estetty.
 
Tässä tapauksessa on kyseessä hanan tarkoituksellisen avaamisen seurauksena tapahtuneesta veden vuotamisesta ehjästä ja toimivasta vesijohtoverkostosta, koska vuotovahingon lähteenä ollut hana on toiminut normaalisti. Näin ollen kyseessä ei ole vakuutusehtojen mukainen korvattava vuotovahinko.
 
Yhtiö viittaa Vakuutuslautakunnan samantyyppisiä vahinkoja käsitteleviin lausuntoihin VKL 404/07 ja VKL 300/04.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Tapaukseen sovellettavien kiinteistövakuutusehtojen kohdan 1.7.1 mukaan vakuutus korvaa vuodon vakuutetulle omaisuudelle aiheuttamat suoranaiset esinevahingot.
 
Vuodolla tarkoitetaan nesteen, kaasun tai höyryn virtaamista ennalta arvaamattomasti, äkillisesti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta:
- kiinteästä vesi-, jätevesiviemäri- tai lämpöjohtoverkosta
- Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry:n sprinklerisäännöt 1983 täyttävästä sammutuslaitoksesta
- rakennuksen sisäpuolisesta sade­vesiputkistosta
- vesijohtoverkostoon kiinteästi liitetyistä käyttölaitteista, kuten pesukoneista
- rakennukseen kuuluvista, kiinteästi asennetuista, rakennusta palvelevista putkistoista, säiliöistä tai niihin liittyvistä käyttölaitteista.
 
Ehtojen kohdan 1.7.2 mukaan vakuutus ei korvaa mm. vahinkoa, joka johtuu käyttäjän huolimatto­muudesta, kuten hanan auki unohtamisesta.
 
Tapauksessa on riitaa kiinteistövakuutuksen kohteena olevan kerrostalorakennuksen rakenteiden kastumisvahingon korvaamisesta kiinteistövakuutuksen vuotovakuutusosan perusteella. Kastumisvahinko on aiheutunut selvityksen mukaan siitä, että huoneiston A 12 asukas oli unohtanut tai muuten jättänyt keittiön tiskialtaan hanan vuotamaan, ja altaassa olleet vaipat ja rätit olivat estäneet vettä valumasta altaasta viemäriin.
 
Esitetyn selvityksen mukaan vahinkohuoneiston asukas oli yli 90-vuotias, ja hänellä on nyt diagnosoitu keskivaikea-asteeseen edennyt dementiatasoinen muistihäiriö, joka ilmenee muistamattomuutena ja harhaluuloisuutena. Hänellä ei ole kotivakuutusta, jonka vastuuvakuutusosan perusteella tapausta voitaisiin käsitellä.
 
Tapaukseen sovellettavat kiinteistövakuutuksen vuotovakuutusehdot edellyttävät vahingon korvattavuudelta sitä, että esim. neste on virrannut ennalta arvaamattomasti, äkillisesti ja suoraan rikkoutuneesta tai toimimattomasta vesi- tai jätevesiviemäriverkosta tai muusta vakuutusehdoissa luetellusta kohteesta. Mitään rikkoutumista tässä tapauksessa ei ole todettu vahingon syyksi. Taloyhtiö perustaa korvausvaatimuksensa siihen, että keittiön altaan viemäri on taloyhtiön mukaan ollut toimimaton.
 
Tapauksessa huoneiston asukas oli ilmeisesti muistamattomuuttaan tai ymmärtämättömyyttään jättänyt altaaseen rättejä ym., jotka olivat tukkineet altaan viemärin ja estäneet siten vettä virtaamasta altaasta viemäriin.
 
Tämän vahinkokuvauksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, että viemäri ei ole ollut ehtojen edellyttämällä tavalla toimimaton, vaan asukas oli toiminnallaan estänyt vettä pääsemästä tiskialtaasta sinänsä toimintakuntoiseen viemäriin.
 
Vahingon syynä ei siten ole ollut se, että viemäri olisi ollut toimimaton. Myös käyttövesiverkko ja hana ovat toimineet sinänsä normaalisti. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, että tässä tapauksessa sattunut vahinko ei täytä ehtojen kohdan 1.7.1 mukaista korvattavan vakuutustapahtuman määritelmää. Tällöin vahingonaiheuttajan terveydentilalla ei ole vaikutusta arvioitaessa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuutta.
 
Vakuutuslautakunta ei suosita asiassa korvausta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
 

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia