Haku

VKL 8/13

Tulosta

Asianumero: VKL 8/13 (2013)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 21.11.2013

Vanteiden ja renkaiden käypä arvo. Arvonlisävero.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan myyntivarastoon rekisteröidystä henkilöautosta oli anastettu talvirenkaat 8.11.2012. Vakuutuksenottaja haki korvausta kaskovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös 28.11.2012

Vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja oli arvioinut AMG-aluvanteiden ja Nankang-nastarenkaiden käyväksi arvoksi 1 500 euroa. Korvaus oli maksettu kertakorvauksena arvonlisäverosäännökset huomioiden ja omavastuulla vähennettynä. Omasta työstä ja tunkin ostamisesta oli korvattu yhteensä 300 euroa. Tämä summa oli korvattu arvonlisäverottomana ja kertakorvausta omasta työstä oli verrattu korjaamoiden tuntivelvoitukseen.

Valitus

Vakuutuksenottaja on kertonut, että vastaavaa AMG-sarjaa ei ollut missään myytävänä. Vakuutuksenottajan mukaan markkinoilta oli tuskin saatavissa uutta vastaavaa sarjaa murto-osalle niiden uushankintahinnasta. Varastetut nastoitetut 17 tuuman talvirenkaat olivat vähintään 500 euron arvoiset. Renkaiden ja vanteiden yhteisarvo oli 2 886 euroa. Kun tähän lisättiin vakuutusyhtiön kanssa sovittu korvaus 300 euroa, päästiin 3 186 euron loppusummaan. Omavastuun vähentämisen jälkeen korvausvaatimus oli 2 768 euroa.

Vakuutuksenottaja on tyytymätön myös vakuutusyhtiön tekemään arvonlisäveroa koskevaan vähennykseen. Vakuutuksenottaja on todennut, että vakuutuskorvaus oli yritykselle tuloa kassaan, ja sitä ei kirjanpidossa käsitelty siten, että yhtiö voisi tehdä sen perusteella verovähennyksiä. Auto myytiin edelleen ostamatta siihen tilalle AMG-vanteita ja talvirenkaita. Yritys ei voinut vähentää etukäteen arvonlisäveroa renkaista ja vanteista.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on todennut, että vakiintuneessa korvaus- ja lautakuntakäytännössä käypänä arvona on pidetty sitä arvoa, joka esineellä oli välittömästi ennen vahingon tapahtumista. Tällä tarkoitetaan sitä käteishintaa, jonka vahinkoa kärsinyt olisi voinut käteiskaupassa myydessään saada vahinkohetkellä. Myynti-ilmoitusten hinnat olivat pyyntihintoja, eivätkä ne sellaisenaan osoittaneet vakuutuksen kohteen tai sen osan käypää arvoa. Vakuutusyhtiö oli selvittänyt vanteiden ja renkaiden pyyntihintoja ebay.de ja nettivaraosa.com-osoitteista.

Autoliikkeiden hintapyynnöt sisältävät liikevoitto- ja myyntikustannusten osuudet. Käyvällä arvolla tarkoitetaan hintaa, jonka useampi kuin yksi henkilö olisi ollut valmis todellisuudessa käteishintana maksamaan. Vakuutusyhtiö on vedonnut myös rikastumiskieltoa koskeviin Vakuutuslautakunnan lausuntoihin VKL 236/08 ja VKL 362/00.

Vakuutuksenottaja oli toimittanut automyyjän antaman hinta-arvion vastaavista AMG-aluvanteista. Hinta-arvioon oli lisätty Continental Ice Contact-talvirenkaiden hinta. Kyseiset renkaat olivat huomattavasti arvokkaammat kuin ajoneuvossa olleet varastetut Nankang-talvirenkaat.

Jos vanteet olisi tilattu autokaupasta, olisi yhtiö neuvotellut niihin alennukset ja tästä alennetusta hinnasta olisi vielä tehty ikävähennys. Näin ollen vakuutuksenottajan valituksesta ilmenevä hinta ei olisi sellaisenaan toteutunut.

Jos vakuutuksenottaja ostaa uudet renkaat ja vanteet varastettujen tilalle, hän voi vähentää ostojensa arvonlisäveron omassa verotilityksessään. Jos uusia ei osteta, ei vähennettävää tule, mutta hänelle ei myöskään muodostu menetystä verrattuna siihen tilanteeseen, jossa hän olisi ollut ilman vahinkoa. Arvonlisäveron osuuden maksaminen johtaisi näissä olosuhteissa arvonlisäveron osuutta vastaavaan ylikorvaukseen. Vakuutusyhtiö on katsonut, että vanteiden ja renkaiden käypä arvo on 1 500 euroa sisältäen arvonlisäveron osuuden 280,49 euroa.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Ehdot

Autovakuutuksen ehtojen kohdan 26.2.1 (Käypä arvo) mukaan suoranaisessa esinevahingossa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuksen kohteen tai sen osan käypä arvo. Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa on moottoriajoneuvosta tai sen osasta yleisesti saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta autoliikkeiden ulosmyyntihintaa, pyyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa vaan sellaista hintaa, jonka useampi ostaja olisi ollut vakuutuksen kohteesta valmis maksamaan.

Ajoneuvon käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon ajoneuvon ja sen merkin päivän markkinahinnat, ajoneuvon yksilöllinen kunto, varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, ajetut kilometrit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät.

Ajoneuvon lisälaitteen käyvän arvon määrittämiseksi tulee vakuutusyhtiölle toimittaa myyjäliikkeen antama tosite tai muu todiste, josta ilmenee kyseisen laitteen merkki ja malli sekä hankinta-aika ja –hinta.

Jos korvauksen vaatija ilman pätevää syytä ei toimita käyvän arvon määrittämiseksi tarvittavia selvityksiä, arvioidaan käypä arvo kohtuuden mukaan.

Kohdan 26.2.6 (Arvonlisävero) mukaan jos ajoneuvon omistajalla tai haltijalla on tai on ollut arvonlisäveronlain mukaan oikeus vähentää tai saada palautuksena vahingosta aiheutuviin tavaroiden tai palveluiden ostolaskuihin sisältyvät arvonlisäverot tai vastaavat ulkomaiset kulutusverot omassa arvonlisäverotuksessaan, vähennetään nämä arvonlisäverot korvauksesta.

Lunastuskorvauksesta vähennetään arvonlisäveroa vastaava määrä silloin, kun vakuutettu olisi velvollinen suorittamaan veroa ajoneuvon myyntihinnasta, jos ajoneuvo olisi myyty vakuutustapahtuman sattumispäivänä tai jos vahingonkärsineellä on arvonlisäverolain mukainen palautusoikeus.

Kohdan 26.3 (Korvauksen suoritustapa) mukaan vakuutusyhtiö täyttää korvausvelvollisuutensa vahingon määrän ja korjausmahdollisuuden mukaan esimerkiksi maksamalla vakuutuksen kohteella ennen vahinkoa olleen käyvän arvon ja sillä korjaamattomana olevan arvon erotuksen rahana.

Ratkaisu

Käypä arvo

Vakuutusyhtiö on todennut, että AMG-aluvanteiden pyyntihinnat ovat olleet 700–1 050 euroa. Vakuutusyhtiön selvitysten mukaan Nankang-renkaiden kappalehinta on ollut 132 euroa. Näin ollen vahinkotarkastaja on arvioinut ajoneuvon AMG-vanteiden ja renkaiden yhteishinnaksi 1 500 euroa. Lisäksi tunkista ja omasta työstä on vakuutuksenottajalle maksettu 300 euroa.

Käypänä arvona pidetään vakuutusehtojen mukaan sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa on moottoriajoneuvosta tai sen osasta yleisesti saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla. Käyvällä arvolla ei tarkoiteta autoliikkeiden ulosmyyntihintaa, pyyntihintaa eikä vaihtohyvitysarvoa vaan sellaista hintaa, jonka useampi ostaja olisi ollut vakuutuksen kohteesta valmis maksamaan. Vakuutuksenottajan korvausvaatimukset perustuvat uushankintahintoihin. Lautakunta katsoo, että vakuutuksenottaja ei ole esittänyt selvitystä siitä, että vanteiden ja renkaiden käypä arvo ylittäisi vakuutusyhtiön arvioiman summan. Vakuutuslautakunta ei myöskään ole löytänyt vakuutusyhtiön suorittamaa korvausta korkeampia pyyntihintoja. Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Arvonlisävero

Vakuutuksenottajalla ei ole oikeutta vahingon seurauksena päästä parempaan asemaan kuin ennen vahinkoa. Vakuutuksenottajalla on arvonlisäveroa koskevan lainsäädännön mukaan oikeus saada vahingosta aiheutuviin tavaroiden tai palveluiden ostolaskuihin sisältyvät arvonlisäverot vähennetyksi. Tämän vuoksi vakuutusyhtiöllä on oikeus vähentää käyvän arvon mukaisesta korvauksesta arvonlisävero-osuuden määrä. Vakuutusyhtiön korvauspäätöstä on täten pidettävä asianmukaisena myös arvonlisäveroa koskevan vähennyksen osalta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Raulos sekä jäsenet Löppönen, Makkula, Pesonen ja Sjögren. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia