Haku

VKL 81/13

Tulosta

Asianumero: VKL 81/13 (2013)

Vakuutuslaji: Kotivakuutus

Ratkaisu annettu: 28.08.2013

Plasmatelevision jälleenhankinta-arvo

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja oli 1.9.2010 ostanut 42-tuumaisen plasma-tv:n 499,00 euron hinnalla. Televisio rikkoutui 15.6.2012. Vakuutusyhtiö korvasi vahingon käyttäen vastaavan television uudishintana 499 euroa.

 

Osapuolten kannat

Vakuutuksenottaja kertoo toimittaneensa vakuutusyhtiölle lehtileikkeen, johon viitaten hän pitää vastaavan television uudishintana 700–800 euroa. Yhtiön käyttämä 499 euron hinta ei liene vahinkopäivän hinta vaan sitä myöhempi. Tuohon hintaan saisi vain 30–32” television.

Vakuutusyhtiön mukaan vakuutuksenottaja ei ole toimittanut sille mitään lehtileikettä. 499 euron hinta on ollut erään kodinkoneliikeketjun hinta vastaavanlaiselle 42” plasmatelevisiolle 15.8.2012, jolloin korvauspäätös on tehty.

 

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Kotivakuutusehtojen mukaan vakuutuskorvauksen perusteena oleva uudishinta tarkoittaa uuden samanlaisen tai lähinnä vastaavanlaisen omaisuuden hankkimiseen tarvittavaa rahamäärää. Vakuutusyhtiön mukaan korvausratkaisun perusteena käytetty 499 euroa oli vastaavan television hinta eräässä kodinkoneliikkeessä vahinkoajankohtana.

Voimassa olevan oikeuden mukaan korvausta vaativalla on näyttötaakka vaatimuksensa perusteista, mm. vahingon määrästä. Tässä vakuutuksenottajan tulisi voida osoittaa, että rikkoutunutta televisiota vastaavan television uudishinta oli vahingon ajankohtana enemmän kuin 499 euroa.

Vakuutuslautakunta toteaa, että televisioiden ja muun kulutuselektroniikan hintakehitys on yleensä se, että vastaavien tuotteiden hintataso laskee vuosien kuluessa, tai vastaavasti samalla hintatasolla pysyttäessä tuotteiden tekniset ominaisuudet paranevat vuosi vuodelta. Vakuutuksenottajan kuvaama hintakehitys, jossa vastaavan television uudishinta nousee vuosien myötä, on poikkeuksellinen. Lautakunnalle ei ole toimitettu vakuutuksenottajan mainitsemaa lehtileikettä eikä muutakaan näyttöä siitä, että vastaavan television uudishinta vuonna 2012 olisi ollut korkeampi kuin kyseisen television hinta vuonna 2010.

Kokonaisuutena asiassa jää näyttämättä, että rikkoutunutta vastaavan television uudishinta vuonna 2012 olisi ollut enemmän kuin 499 euroa, minkä vuoksi lautakunta ei suosita asiassa lisäkorvausta.

Tämän ratkaisusuosituksen antoi puheenjohtaja Taipale sihteerin esittelystä.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta