Haku

VKL 80/15

Tulosta

Asianumero: VKL 80/15 (2015)

Vakuutuslaji: Kiinteistövakuutus

Ratkaisu annettu: 04.09.2015

Vakuutusehtojen tulkinta. Ikävähennys. Oliko ovipuhelin kulunvalvontalaitteistoa?

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottajana olevan kiinteistöosakeyhtiön vuonna 2009 asennettu ovipuhelin rikkoutui kesäkuussa 2013. Vakuutusyhtiö ei maksanut korvausta vahingosta, koska 15 prosentin ikävähennyksen jälkeen korvaussumma ei ylittänyt vakuutuksen omavastuuta.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottajan mukaan ovipuhelimen rikkoutumisvahinkoon olisi tullut soveltaa viiden prosentin ikävähennystä, eikä kulunvalvontalaitteistoa koskevaa 15 prosentin vähennystä. Ovipuhelinten tekniikka oli siinä määrin yksinkertaista, ettei siihen ollut tarkoituksenmukaista soveltaa 15 prosentin vähennystä, joka koskee kulunvalvontalaitteistoja. Kulunvalvontaa hoiti laitteistoa käyttävä henkilö, ei ovipuhelin. Vakuutuksenottajan valvonta-alan yritykseltä saaman tiedon mukaan ovipuhelin ei ollut kulunvalvontajärjestelmä. Kulunvalvontajärjestelmällä jaetaan ennalta määrättyjä valtuuksia eri tiloihin tai rakennuksiin pääsemiseksi ja käyttö- ja käyttäjätiedot jäävät järjestelmään muistiin.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut, ettei ikävähennystä koskevassa vakuutusehdossa mainittu kulunvalvontajärjestelmää, vaan kulunvalvontalaitteisto. Viimeksi mainittu on laite tai laitekokonaisuus, jonka avulla valvotaan rakennukseen pääsyä. Videokameralla varustettu ovipuhelin vastasi tätä määritelmää.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, oliko ovipuhelinjärjestelmää pidettävä vakuutusehtojen mukaisena kulun- tai kiinteistövalvontalaitteistona, joista tehdään 15 prosentin vuosittainen vähennys.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen 327 kohdan LVIS- ja konetekniikan rikkoutumiseen liittyvät ikävähennykset mukaan rakennuksen toimintaa palvelevan LVIS- ja konetekniikan rikkoutumisvahingoissa tehdään vahingonkorvausta laskettaessa vakuutetun omaisuuden ikään perustuva 5 prosentin vuosittainen vähennys. lkävähennystä ei tehdä käyttöönottovuotta seuraavien viiden kalenterivuoden aikana. Vähennys lasketaan kertomalla vähennysprosentti tämän jälkeen alkaneiden kalenterivuosien määrällä.

Alla lueteltujen laitteiden osalta tehdään edellisestä poiketen vakuutetun omaisuuden ikään perustuva 15 prosentin vuosittainen vähennys. Näiden osalta ikävähennystä ei tehdä käyttöönottovuotta seuraavan kalenterivuoden aikana.

- tietotekniikkalaitteet, esim. työasemat, palvelimet ja niiden oheislaitteet

- tietoliikennelaitteet, esim. modeemit ja reitittimet

- äänen ja kuvan toistamiseen ja tallentamiseen tarkoitetut laitteet sekä vahvistinlaitteet

- palo- ja rikosilmoituslaitteet sekä kulun- ja kiinteistövalvontalaitteistot.

Ikävähennyksiä ei tehdä irtipäässeen tulen, luonnonilmiön tai rikoksen aiheuttamissa vahingoissa. Ukonilman aiheuttaman sähköpurkauksen johdosta syntyneissä vahingoissa tehdään ikävähennys.

Asian arviointi

Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusehtoja tulee tulkita niiden yleiskielisen sanamuodon mukaan. Vakuutuslautakunta katsoo, että kamerallisen ovipuhelimen tarkoituksena on valvoa rakennukseen kulkua. Näin ollen lautakunta katsoo ovipuhelimen olevan vakuutusehtojen kohdassa 327 tarkoitettu kulun- ja kiinteistövalvontalaitteisto, johon sovelletaan 15 prosentin ikävähennystä. Koska ikävähennysten jälkeinen korvaussumma ei ole ylittänyt vakuutuksen omavastuun määrää, ei vakuutusyhtiöllä ole korvausvelvollisuutta.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Raulos

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Makkula

Paloranta

Pesonen

Sarpakunnas

Vainio

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia