Haku

VKL 800/10

Tulosta

Asianumero: VKL 800/10 (2011)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 12.12.2011

Ylimääräisten matkakulujen korvattavuus Vakuutusehdot

Lausunnonpyytäjä oli ollut matkalla Prahaan 13.4.–19.4.2010. Alkuperäisen matkasuunnitelman mukaan matkalta oli tarkoitus palata lennolla 16.4.2010. Islannissa tuohon aikaan purkautuneesta tulivuoresta lähes koko Eurooppaan levinneen tuhkapilven johdosta lennot oli kuitenkin peruttu, minkä johdosta lausunnonpyytäjä oli joutunut jäämään Prahaan.

Lausunnonpyytäjällä oli todettu maksassa kystia, joiden johdosta hänelle oli määrätty Alpendatsoli 400 mg lääkitystä. Lääkitystä ei missään tapauksessa saa keskeyttää ja lääke on erityisvalmiste, jota ei ole saatavana mistään apteekista vaan ainoastaan Turun yliopistollisen keskussairaalan infektiosairauksien poliklinikalta. Koska lausunnonpyytäjällä ei ollut riittävästi lääkitystä ylimääräisille matkapäiville, hän oli joutunut järjestämään kotiinpaluun laivalla 19.4.2010. Paluumatka oli järjestetty siten, että lausunnonpyytäjä oli matkustanut 17.4. autolla Prahasta Tukholmaan, josta edelleen 18.–19.4. laivalla Helsinkiin. Korvausta näistä ylimääräisistä matkustuskustannuksista haettiin matkavakuutuksesta.

 

Vakuutusyhtiön päätös

Yhtiö on antanut korvauspäätöksen 6.7.2010. Yhtiö on katsonut, että kyseessä ei ole vakuutusehtojen tarkoittama matkasairaus, josta syystä haettuja kuluja ei korvata matkasairauden eikä matkan keskeytymisen kuluina. Lääkkeiden loppuminen ei ole vakuutuksesta korvattava vahinkotapahtuma.

 

Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä on tyytymätön yhtiön korvauspäätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiasta. Hän perustelee vaatimustaan sillä, että hän oli pakotettu lähtemään ensi tilassa Suomeen, koska harvinainen lääke oli loppu ja kotiinpaluun ajankohdasta ei ollut mitään tietoa. Korvausvaatimus on varsin kohtuullinen, vaikka vakuutusehdot 3.3.1 ja 3.3.3 eivät varsinaisesti täyttyneetkään.

 

Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö kiistää vaatimuksen. Kyseessä ei ole ollut matkavakuutuksen tarkoittama matkasairauden hoito eikä myöskään vanhan sairauden odottamaton paheneminen matkalla. Vakuutettu on ottanut sairauteensa tarvittavaa lääkettä mukaan liian vähän, koska tuhkapilven takia lennot myöhästyivät. Se, että vakuutettu on itse järjestänyt kotimatkan takaisin lääkkeiden loppumisen takia, ei oikeuta korvaukseen matkan keskeytymisestä. Ruokailu- tai ravintolakustannukset on rajattu matkavakuutuksen korvauksen ulkopuolelle kaikissa tapauksissa.

 

Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys

Lautakunnalla on ollut käytettävissä:

  • vahinkoilmoitus
  • korvauspäätös
  • sähköpostiviestejä
  • vakuutusehdot 1.1.2010

 

Vakuutuslautakunnan lausunto

Vakuutusehdot

Ehdon 3.3.1 mukaan vakuutuksesta korvataan matkalla sattuneen tapaturman tai alkaneen matkasairauden aiheuttamia hoitokuluja.

Ehdon 3.3.3 mukaan matkan keskeytyminen korvataan, kun se johtuu vakuutetun kuolemasta, vakavasta tapaturmasta tai vakavasta matkasairaudesta, joka pakottavasti aiheuttaa matkan keskeytymisen.

 

Ratkaisu

Lautakunnan käytettävissä olevasta selvityksestä käy ilmi, että lausunnonpyytäjä on järjestänyt paluumatkan maantie- ja laivakuljetuksella alkuperäisestä matkasuunnitelmasta poiketen sen johdosta, että hänen on ollut palattava Suomeen, koska hänellä ei ole ollut mukana hänelle välttämätöntä erikoista lääkevalmistetta riittävästi pitempiaikaista matkakohteessa oleskelua silmällä pitäen.

Korvausta matkan keskeytyessä maksetaan ainoastaan silloin, kun matkan keskeytyminen johtuu vakavasta tapaturmasta tai vakavasta matkasairaudesta, joka pakottavasti aiheuttaa matkan keskeytymisen. Vakuutusehtojen yleisten määritelmien mukaan matkasairaus on sellainen lääkärinhoitoa vaativa sairaus, josta on ilmennyt selviä oireita vasta matkan aikana tai jonka yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaan muuten on katsottava saaneen alkunsa matkan aikana. Vakuutetulla ennen matkan alkua ollut sairaus ei ole vakuutusehtojen tarkoittama matkasairaus. Lausunnonpyytäjä ei ole myöskään sairastunut matkalla, minkä johdosta kysymys ei ole korvattavista hoitokuluista.

Esillä olevassa tapauksessa ei ole kyse matkasairaudesta. Tällä perusteella matkan keskeytyessä lausunnonpyytäjälle aiheutuneista ylimääräisistä matkakuluista ei tule maksettavaksi korvausta.

Lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä ehtojen mukaisena.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Karimäki, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Saarikoski.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta