Haku

VKL 794/03

Tulosta

Asianumero: VKL 794/03 (2004)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 18.05.2004

Matkan keskeytyminen Lomaosake Vakuutetun osittain omistama lomaosake Oliko kysymys ”vakuutetun vapaa-ajan asunnosta”? Vakuutetun käyttövallan laajuuden merkitys

Vakuutettu A.C. oli ollut alkuvuodesta 2003 lomalla Rukalla. Hän omistaa kaksi lomaosaketta Rukan yhtiöstä. Osakkeet oikeuttavat hallitsemaan Rukalla olevaa huoneistoa kiertävästi muiden osakkaiden kanssa. 

A.C. oli kaatunut 6.3.2003 loivassa alamäessä saaden oikean olkapään vamman. Korvausta kyseisen vamman aiheuttamista hoitokuluista haettiin matkavakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen maksamisen katsoen, ettei vahinko ole sattunut vakuutusehdoissa määritellyllä matkalla. Vahinko on sattunut matkalla, jolla A.C. on viettänyt lomaa omassa vapaa-ajan lomaosakkeessaan (osuus 2/12).
 
Lausuntopyyntö

Vakuutettu A.C. ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiasta.
 
Vakuutuksen rajoitusehdolla on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle vapaa-ajan asunto. Asunto tarkoittaa pääasiassa omassa käytössä olevaa huoneistoa tai rakennusta. Vapaa-ajan asunto on taas pääasiassa omassa käytössä oleva talviasuttava mökki tai kesämökki. Kansankielellä lomaosakkeesta puhutaan nimellä ”viikko-osake” tai ”lomaosake”, ei nimellä ”vapaa-ajan asunto”. Jos vakuutusyhtiö todella haluaa vakuutusehdoissa rajata pois lomaosakkeen, niin miksi ei tätä yhtä sanaa ole mainittu vakuutusehdoissa, jotta se tulisi selväksi myös vakuutuksenottajalle.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Yhtiö kiistää korvausvaatimuksen toistaen korvauspäätöksessään mainitsemansa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
Vakuutusehtojen kohdan 1 mukaan vakuutus on voimassa ulkomailla ja Suomessa seuraavasti: Suomessa vakuutukset ovat voimassa matkoilla, jotka tehdään linnuntietä mitattuna vähintään 50 kilometrin etäisyydelle vakuutetun asunnosta, työpaikasta, opiskelupaikasta tai vapaa-ajan asunnosta. Vakuutus ei ole voimassa edellä mainituissa paikoissa tai mainittujen paikkojen välisillä matkoilla.
 
Ratkaisu
Asiassa on kiistaa siitä, onko kysymys vakuutusehdossa tarkoitetusta vakuutetun vapaa-ajan asunnosta. Jos on, on vahinko tapahtunut korvauspiirin ulkopuolelle rajatussa tilanteessa eikä korvausta tule maksettavaksi.
 
Nyt tutkittavana olevassa tapauksessa vakuutettu A.C. ei omista osaakaan siitä huoneistosta, jossa hän on lomaillut. A.C. omistaa sen sijaan tietyn osuuden erään yhtiön R-sarjan osakkeista, jotka oikeuttavat hallitsemaan osuutta yhtiön omistamasta lomahuoneistosta. A.C:n omistamat osakkeet oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa 8 viikon ajan vuodessa. Lomahuoneiston käyttöoikeus on yhtiön sääntöjen sitomaa. A.C:llä ei näiden seikkojen vuoksi ole lomahuoneiston käyttämisen osalta sellaista itsenäistä ja tosiasiallista määräysvaltaa, jota voidaan pitää tunnusomaisena vapaalle käyttöoikeudelle ja jollaista voidaan siten edellyttää puhuttaessa vakuutusehdossa tarkoitetusta ”vakuutetun vapaa-ajan asunnosta”.
 
Koska kysymys ei ole vakuutusehdoissa tarkoitetusta vakuutetun vapaa-ajan asunnosta, on vahinko korvausvastuun piirissä. Vakuutusyhtiön tulee maksaa ehtojensa mukainen korvaus tapahtuneen vuoksi.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Saarikoski.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia