Haku

VKL 79/14

Tulosta

Asianumero: VKL 79/14 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 20.08.2014

Korvattava vakuutustapahtuma. Kolarointiturva. Näyttö. Öljysuodattimen ja turbon vikaantuminen.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottajan kuljettamaan ajoneuvoon kohdistui tärähdys huonolla tiellä 18.7.2013. Korvausta on haettu autovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Vakuutusyhtiö on katsonut 2.10.2013 päivätyssä korvauspäätöksessään, että vahinkotarkastustietojen perusteella kiveen osumisesta on voinut aiheutua etupuskurin, moottorinalasuojan, jäähdyttimen ja lauhduttimen vauriot. Tarkastuksen yhteydessä on ilmennyt, että ajoneuvossa palaa vikavalo. Öljysuodattimesta otetusta kuvasta on nähtävissä, ettei suodattimeen ole kohdistunut minkäänlaista iskua. Öljysuodatin ei ole myöskään voinut vaurioitua vahingon yhteydessä. Vakuutusyhtiö on katsonut, että suodattimen ja turbon vika ei kuulu korvattavaksi vakuutuksesta.

Valitus

Vakuutuksenottaja on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja pyytää Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositusta. Vakuutuksenottaja ihmettelee, miten vahinkotarkastaja voi tehdä päätelmänsä näkemättä autoa. Vakuutuksenottaja kertoo, ettei turbossa ole ollut mitään vikaa ennen vahinkoa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on viitannut 25.4.2014 päivätyssä vastineessaan aiempiin korvauspäätöksiin ja katsoo, etteivät öljysuodatin- ja turbovika ole syntyneet vahinko­tapahtuman tärähdyksen voimasta.

Selvitykset

Vakuutusyhtiön 17.8.2013 päivätyn tarkastuskertomuksen mukaan keulan vauriot ovat olleet niin pienet, ettei öljysuodattimeen ole voinut osua mikään. Öljy­suodatin ei ole voinut murtua vahingossa aiheutuneessa tärähdyksessäkään. Tarkastaja oli kertonut, että korjaamon mukaan vakuutuksenottaja on yrittänyt saada moottorin vikoja korvattavaksi vahingosta. Korjaamo on sitä mieltä, etteivät öljysuodatin- ja turbovika ole aiheutuneet törmäyksessä.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 4.4 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutuskohteelle

- tieltä suistumisesta tai kaatumisesta

- tien sortumisesta

- törmäyksestä tai

- muusta äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä

Kohdan 4.4.2 (Rajoitukset) mukaan vakuutuksesta ei korvata vakuutuskohteen, sen osan tai lisälaitteen särkymistä tai vahingoittumista, joka ei ole tapahtunut kohdan 4.4.1 mukaisen vahingon yhteydessä.

Ratkaisu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutuksenottaja näyttänyt, että öljy­suodatin- ja turbovaurio ovat johtuneet tärähdysvahingosta. Lautakunta toteaa, että voimassa olevan oikeuden mukaan korvauksenhakijan on esitettävä näyttö korvattavasta vakuutustapahtumasta ja vahingon määrästä.

Vahinkotarkastuksen ja korjaamon mukaan öljysuodattimen vauriot eivät ole voineet johtua törmäysvahingosta. Tarkastuksen mukaan keulan vauriot olivat niin vähäiset, ettei öljysuodattimeen ole voinut osua mikään. Öljysuodatin ei ole vahinkotarkastuksen mukaan voinut murtua vahingossa aiheutuneessa tärähdyksessäkään. Vakuutuslautakunta katsoo tarkastusraportin tietojen ja korjaamolta saadun selvityksen perusteella, ettei ajoneuvoon kohdistunut isku ole aiheuttanut öljynsuodattimen ja turbon vikaantumista.

Vakuutuksenottaja on valituksessaan ihmetellyt, miksi vakuutusyhtiön edustaja ei itse tarkistanut ajoneuvoa. Vakuutuslautakunta toteaa, että vakuutusyhtiö voi itse määrittää miten vahinkotarkastus järjestetään. Vahinkotarkastuksessa voidaan käyttää hyödyksi korjaamolta saatuja tietoja, vahingoittuneesta ajoneuvosta otettuja valokuvia tai muuta vahinkoon liittyvää asiakirjamateriaalia. Tässä tapauksessa vakuutusyhtiön vahinkotarkastaja oli vakuutusyhtiön 2.10.2013 päivätyn päätöksen mukaan tarkastanut ajoneuvon vauriot yhdessä korjaajan kanssa. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön menettelyä vahinkotarkastuksessa asianmukaisena. Edellä mainituin perustein Vakuutuslautakunta ei suosita muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander, jäsenet Sario, Uimonen ja Vaitomaa sekä varajäsen Rantala. Sihteerinä toimi Nikunlassi.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta