Haku

VKL 791/07

Tulosta

Asianumero: VKL 791/07 (2008)

Vakuutuslaji: Eläinvakuutus

Ratkaisu annettu: 28.02.2008

Vakuutusehtojen tulkinta Korvattavan vakuutustapahtuman sattuminen Kissan jalostusominaisuuden menettäminen Kohtuuttomuus

Tapahtumatiedot

Lausunnonpyytäjän persialaiskissalla oli heinäkuussa 2007 todettu ärhäkkä nisätulehdus, johon se sai hoidoksi neljä antibioottikuuria. Kissaa hoitaneen eläinlääkärin mukaan nisätulehduksilla on tapana uusiutua, minkä vuoksi hän suositti naaraan poistamista jalostuksesta.

Lausunnonpyytäjä haki 60 % osakorvausta menetetystä jalostusominaisuudesta viitaten kohdun ja munasarjojen sairautta tai hoitoa koskevaan ehtokohtaan.

Vakuutusyhtiön päätös

Jalostuskissan vakuutuksesta maksetaan osakorvaus 60 % voimassa olevasta vakuutusmäärästä, kun kissa todetaan pysyvästi lisääntymiskyvyttömäksi vakuutuksen voimassaoloaikana. Osakorvaus menetetystä jalostusominaisuudesta voidaan maksaa mm., jos kissa kohdun, munasarjojen tai kivesten sairauden tai hoidon takia menettää lisääntymiskykynsä.

Yhtiö katsoo, että kissalla todettu nisätulehdus ei ole ehtojen mukaan korvattava jalostusvakuutuksesta.

Lausuntopyyntö

Lausunnonpyytäjä kertoo mm., että nisätulehdus oli hyvin ”äkäinen” ja emo jouduttiin erottamaan pennuistaan näiden ollessa vasta kuuden viikon ikäisiä. Ainakin yhden pennun käyttäytymisessä näkyy edelleen emon puuttuminen. Lausunnonpyytäjä pyrkii kasvattamaan mahdollisimman terveitä ja tasapainoisia pentuja, minkä vuoksi hän päätyi steriloimaan kyseisen kissan lokakuussa 2007.

Lausunnonpyytäjä katsoo, että emon nisät tulee rinnastaa lisääntymistä ajateltaessa kohtuun ja munasarjoihin. Tässä tapauksessa emo kykenee lisääntymään muttei hoitamaan pentujaan sairastuttuaan. Kissanpennut oppivat syömään kiinteää ruokaa noin neljän viikon iässä, minkä jälkeen emon maidon osuus ravinnosta on merkittävä vielä muutamia viikkoja. Lausunnonpyytäjä hoiti viimeksi naaraan pentuja useita viikkoja emon maidonvastikkeella useita kertoja päivässä; tämä onnistui, koska hän oli tuolloin vuosilomalla.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa korvattavia vakuutustapahtumia määrittäviin jalostuskissan vakuutuksen ehtokohtiin 3.1.1 ja 3.1.2. Näiden ehtokohtien edellytykset korvattavuudelle ovat tyhjentäviä, eikä niitä voi tulkita laajentavasti. Kissaemon nisätulehdusta ei ole vakuutusehdoissa luokiteltu sellaiseksi sairaudeksi, jonka perusteella osakorvaus voitaisiin maksaa. Eläinlääkärin suositus jalostuksesta poistamiseksi ei ole riittävä syy osakorvauksen suorittamiseen.

Vakuutuslautakunnan lausunto

Tapaukseen sovellettavien jalostuskissan vakuutusehtojen kohdan 3.1.1 (”Pysyvä lisääntymiskyvyttömyys”) mukaan vakuutuksesta maksetaan osakorvaus 60 % voimassa olevasta vakuutusmäärästä, kun kissa todetaan pysyvästi lisääntymiskyvyttömäksi vakuutuksen voimassaoloaikana.

Osakorvaus menetetystä jalostusominaisuudesta voidaan maksaa, jos
•  kissa kohdun, munasarjojen tai kivesten sairauden ja/tai hoidon takia menettää lisääntymiskykynsä
•  uroskissa on kahdessa, kuuden kuukauden välein vakuutuksen voimassaoloaikana otetussa siemennestenäytteessä osoittautunut steriiliksi
•  naaras, joka on vakuutuksen voimassaoloaikana kahdessa astutuksessa eri lisääntymiskykyistä urosta käyttäen jäänyt tyhjäksi. Naaras tulee tutkia eläinlääkärin toimesta tilapäisten sairauksien poissulkemiseksi.

Edellytyksenä korvauksen maksamiselle on, että lisääntymiskyvyttömyydestä on toimitettu eläinlääkärin lausunto. Naaraan osalta on lisäksi toimitettava kirjallinen todistus astutuksista.

Ehtojen kohdan 3.1.2 (”Jalostushygieeniset syyt”) mukaan osakorvaus 60 % voidaan suorittaa myös, mikäli jalostusominaisuus menetetään vakuutuksen voimassaoloaikana seuraavista jalostushygieenisistä syistä
•  kissaa ei Suomen Kissaliiton rekisteröintisäännösten mukaisesti saa käyttää jalostukseen
•  kissan sairaus tai vika on todettu vähintään kahdella kissan sisaruksella tai vanhemmilla tai kahdella vanhempien sisaruksella
•  kissan vähintään kahdella jälkeläisellä on todettu perinnöllinen sairaus tai vika
•  kissan sairaus tai vika esiintyy yleisesti rodussa

Edellytyksenä osakorvauksen maksamisella on, että vakuutetun kissan, kissan sisarusten ja/tai pentujen sekä kissan vanhempien ja vanhempien sisarusten sairaudesta tai viasta on toimitettu eläinlääkärinlausunto.

Lisäksi osakorvauksen edellytyksenä on, että kissa josta korvaus maksetaan, kastroidaan.

Tapauksessa vakuutuksen kohteena olevalla persialaiskissalla on ollut voimakas nisätulehdus, ja eläinlääkäri on tulehduksen uusiutumisriskin vuoksi suosittanut kissan poistamista jalostuskäytöstä. Selvityksen mukaan kissa ei ollut menettänyt lisääntymiskykyään, mutta jos nisätulehdus olisi uusiutunut, se ei olisi pystynyt hoitamaan pentujaan normaalisti.

Vapaaehtoisissa vakuutuksissa korvattavaksi tulevat tapahtumat voidaan määritellä varsin vapaasti. Tässä tapauksessa jalostuskissan vakuutuksesta korvattavaksi tulevat tapahtumat on määritelty vakuutusehtojen kohdissa 3.1.1 ja 3.1.2. Korvausta on vaadittu ehtokohdan 3.1.1 ensimmäisen alakohdan eli kohdun ja munasarjojen sairautta ym. koskevan ehtokohdan perusteella.

Vakuutuslautakunta katsoo, että kyseinen alakohta on sisällöltään selkeä ja tyhjentäväksi muotoiltu. Korvattavuus edellyttää lisääntymiskyvyn menettämistä ja sitä, että tämä naaraskissan kohdalla johtuu kohdun tai munasarjojen sairaudesta tai hoidosta. Tässä tapauksessa kyse ei ollut kohdun tai munasarjojen sairaudesta tai hoidosta. Ehtokohdan perusteella muut sairaudet kuten nisätulehdus eivät oikeuta osakorvauksen saamiseen, vaikka esim. toistuvat tulehdukset käytännössä johtaisivatkin jalostusominaisuuden menettämiseen. Tämän vuoksi Vakuutuslautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös on vakuutusehtojen mukainen.

Lausunnonpyytäjä on katsonut, että vakuutusehtoja tulisi sovitella siten, että nisätulehdus rinnastettaisiin kohtuun ja munasarjoihin ja toistuvien tulehdusten katsottaisiin käytännössä johtavan lisääntymiskyvyn menettämiseen. Tällöin korvausta maksettaisiin ehtojen sanamuotoa laajemmin.

Lautakunta toteaa, että korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen KKO 2001:135 mukaan sellaiseen vakuutusehtojen sovitteluun, joka laajentaisi vakuutusturvaa yli sen, mistä on selkeästi ja yksiselitteisesti sovittu, tulee suhtautua varsin pidättyvästi. Vakuutuslautakunta katsoo, että nyt kyseessä olevat vakuutusehdot eivät ole kohtuuttomia, eikä tapauksessa ole esitetty muitakaan painavia syitä sovitella vakuutusehtoja.

Näillä perusteilla Vakuutuslautakunta ei suosita korvausta.

Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Laapotti, Sario, Vaitomaa ja Uimonen. Sihteerinä toimi Raulos.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta