Haku

VKL 786/14

Tulosta

Asianumero: VKL 786/14 (2015)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 22.05.2015

Vakuutusehtojen tulkinta. Oliko laukun katoaminen voitu osoittaa tapahtuma-ajan ja -paikan tai olojen suhteen osoittaa varkaudeksi? Näyttö.

Tapahtumatiedot

Vakuutuksenottaja A oli koiranäyttelymatkalla Baltiassa 22.5.2014 ja 26.5.2014 välisenä aikana. A huomasi palattuaan Suomeen, että häneltä puuttui matkalla mukana ollut musta nahkakassi. Vahinkoilmoituksessa A kertoi, että laukku varastettiin tavaroita lastatessa, vaikka neljä henkilöä vartioi tavaroita. Korvausta on haettu matkavakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö on evännyt korvauksen 13.6.2014 päivätyllä korvauspäätöksellä. Vakuutusyhtiön mukaan A ei ole esittänyt näyttöä siitä, miten varkaus on tapahtunut ja näin ollen yhtiön katsoo, että laukku on rajoitusehdon tarkoittamalla tavalla kadonnut.

Asiakkaan valitus

Vakuutuksenottaja on lausunut 27.7.2014 päivätyssä valituksessaan, että kyse ei ollut tavaran katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai hävittämisestä. Vakuutuksenottajan mukaan tapahtuma oli määritelty tapahtuma-ajan ja –paikan sekä olojen suhteen varkaudeksi.

Vakuutuksenottaja kertoi, että vahinkoilmoitusta ei ollut täytetty riittävän selkeästi. Vakuutusyhtiön edustaja oli keskustellut vakuutuksenottajan vaimon kanssa ja vakuutuksenottajan mukaan kyseisen keskustelun sisältö oli vaikuttanut vakuutusyhtiön tekemään korvauspäätökseen. Vakuutuksenottajan vaimon masennus saattoi vaikuttaa siihen, etteivät vaimon muistikuvat vahinkopäivän tapahtumista olleet tarkkoja. Vakuutuksenottaja kertoi vieneensä laukun autoon. Vakuutuksenottajan vaimo keräsi tavarat ja vakuutuksenottaja kuljetti tavarat autoon ja autoa kuljettanut henkilö valvoi lastausta.

Auton lastauspaikalla tungeksi ihmisiä ja tällaisessa ympäristössä varkaiden oli mahdollista viedä laukku. Välimatka koiranäyttelyteltan ja auton välillä oli noin 25 metriä.

Vakuutuksenottaja kertoo, että ensin tavarat vietiin autolle ja sen jälkeen teltta kasattiin pois. Vakuutuksenottajan mukaan on mahdotonta, että laukku olisi unohdettu auton ulkopuolelle ja hän on varma, että laukku vietiin autoon. Vakuutuksenottaja oli kertonut, että laukku oli niin suurikokoinen, että sen jääminen koiranäyttelypaikalle ei olisi jäänyt huomaamatta. Autoa kuljettanut henkilö oli vastaavasti täysin varma, että auton takaovea suljettaessa laukku ei ollut enää auton takaosassa, jonne se oli asetettu. Vakuutuksenottaja arvioi, että anastus tapahtui kello 16.30. Auton takaovi oli Suomeen saapumiseen saakka suljettuna ja autossa olleet kolme paimenkoiraa olisivat estäneet ulkopuolisten pääsyn autoon.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö on lausunut 13.2.2014 päivätyssä vastineessaan, että sille annettujen tietojen mukaan tavaroita kasattiin näyttelyalueelta poistuttaessa pakettiauton vierelle, josta niistä alettiin lastata autoon. Auton välittömässä läheisyydessä oli paljon vieraita ihmisiä pakkaamassa omia tavaroitaan. Vakuutuksenottajan tavaroita oli pakkaamassa neljä ihmistä eikä vakuutuksenottaja muistanut nostaneensa laukkua itse autoon. Auto pakattiin näyttelypaikkakunnalla 25.5.2014 kello 17, minkä jälkeen auto ajettiin Tallinnan laivaan kello 19.30. Vakuutuksenottaja huomasi 26.5.2014 laukun puutuvan matkatavaroista.

Esitetystä selvityksestä ei käy ilmi, että kassi olisi pakattu autoon. Kassin puuttuminen huomattiin vasta Suomessa. Vakuutusyhtiön mukaan vahinkotapahtumasta ei ollut selkeää näyttöä ja tämän vuoksi kyse on ollut katoamisesta, jota ei korvata vakuutukseen sisältyvän rajoitusehdon perusteella. Jälkikäteen esitetty epäily tai olettamus siitä, mitä omaisuudelle oli tapahtunut, ei ole riittävä selvitys korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kyse sen arvioimisesta, onko vakuutuksenottaja esittänyt riittävän selvityksen korvattavasta vakuutustapahtumasta.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 100.5.1 mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka aiheutuu äkillisestä ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Ehtokohdan 100.5.2 (Korvauspiirin ulkopuolelle jäävät vahingot) mukaan vakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut tavaran katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä. Vahinko, jota ei voida tapahtuma-ajan ja –paikan tai olojen suhteen osoittaa varkaudeksi, katsotaan tavaran katoamisesta, unohtamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä aiheutuneeksi.

Asian arviointi

Suomen voimassa olevan oikeuden mukaan vakuutuskorvausta hakevan tulee osoittaa, että on tapahtunut vakuutusehdoissa korvattavaksi määritelty vahinkotapahtuma. Mikäli vakuutusyhtiö tämän jälkeen haluaa vedota rajoitusehtoon, tulee vakuutusyhtiön näyttää rajoitusehdon soveltuminen tapaukseen. Vakuutuslautakunnan käytännössä on vakiintuneesti katsottu, että varkausvahingon tunnusmerkistön täyttymistä arvioitaessa avainasemassa on alkuperäinen syy, jonka vuoksi omaisuus on joutunut pois vakuutetun hallusta. Jos tämä alkuperäinen syy on katoaminen tai unohtaminen, ei sillä, että omaisuuden myöhemmin löytävä henkilö pitää omaisuuden oikeudettomasti itsellään, ole asian arvioinnin kannalta merkitystä. Asiassa on siten ratkaisevaa, onko osoitettu, että laukku on alun perin joutunut pois A:n hallusta varkauden tai muun äkillisen ja ennalta arvaamattoman tapahtuman seurauksena.

Vakuutuksenottaja on ilmoittanut vahinkoilmoituksessa, että laukku varastettiin koiranäyttelyssä tavaroita lastatessa 25.5.2014. Vahinko huomattiin seuraavana päivänä 26.5.2014. Vakuutuksenottaja on myöhemmin puhelimitse ja Vakuutuslautakunnalle toimitetussa valituksessaan täsmentänyt olosuhteita ja ilmoittanut käsityksensä siitä, milloin ja miten laukku on voitu varastaa.

Samankaltaisissa vahinkotapauksissa omaksumansa ratkaisukäytännön mukaisesti Vakuutuslautakunta katsoo, että korvauksenhakijan jälkikäteinen oletus tai päättelyketju siitä, mitä omaisuudelle on täytynyt tapahtua, ei itsessään riitä osoitukseksi siitä, mitä menetetylle omaisuudelle on tapahtunut. Mitään yksittäistä tilannetta, jossa laukku olisi varastettu, ei ollut esitetty. Lautakunta katsoo tässä tapauksessa laukun ja sen sisällön menettämisen syyn jääneen epäselväksi, jolloin lautakunnan tulkinnan mukaan se on vakuutuksen rajoitusehtojen mukaisesti kadonnut.

Lopputulos

Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä asianmukaisena.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Nikunlassi

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia