Haku

VKL 782/10

Tulosta

Asianumero: VKL 782/10 (2011)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 17.06.2011

Yksityishenkilön vastuu Tuottamus

Lausunnonpyytäjä oli ollut vierailemassa Saksassa kummitätinsä luona 15.10.2010. Hänen kummitätinsä mies oli jättänyt yöksi silmälasinsa lattialle sänkynsä viereen. Lausunnonpyytäjä oli päästäkseen vessaan kulkenut makuuhuoneen poikki laittamatta valoja päälle, jolloin hän oli astunut silmälasien päälle ja ne olivat menneet rikki. Korvausta lasien rikkoutumisesta haettiin lausunnonpyytäjän kotivakuutukseen kuuluvasta yksityishenkilön vastuuvakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö on antanut korvauspäätöksen 8.11.2010. Yhtiö on evännyt korvauksen katsoen, että vahingonkorvausvastuun perustavaa tuottamusta eli huolimattomuutta tai laiminlyöntiä ei asiassa ole. Yhtiö on todennut, että voimassa olevan Saksan lainsäädännön mukaan tapaturmaisesti sattunut vahinko ei aiheuta korvausvelvollisuutta. Lausunnonpyytäjä ei ollut tiennyt siitä, että talon isännällä on tapana jättää silmälasit lattialle sängyn viereen. Asunnossa on ollut toinenkin kylpyhuone, mutta sinne oli tullut vain kylmä vesi. Käveleminen huoneen poikki on täysin normaalia toimintaa. Vahinko ei ole ollut ennalta ehkäistävissä, koska lausunnonpyytäjä ei ole tiennyt silmälasien olevan lattialla. Ei ole myöskään tavanomaista, että silmälaseja säilytetään lattialla, koska ne ovat tällöin erityisen alttiita vahingoille. Kyseessä on tapaturma, josta vahingonkärsijä vastaa itse.
 
Lausuntopyyntö
Lausunnonpyytäjä on tyytymätön yhtiön korvausratkaisuun ja pyytää lautakunnan lausuntoa asiasta. Vakuutusyhtiö on päätöksessään katsonut, että vahinko ei ole ollut ennalta ehkäistävissä, koska lausunnonpyytäjä ei tiennyt lasien olevan lattialla. Mitään vahinkoja ei varmaan koskaan tapahtuisikaan, jos tietäisimme asiat etukäteen ja kaikki vahingot olisivat ennalta ehkäistävissä. Juuri tällaisia tapahtumia varten on kotivakuutuksen vastuuvakuutus olemassa. Merkitystä ei ole sillä, onko asunnossa toinen wc vai ei. Selkeä vahinkotapahtuma on, että lausunnonpyytäjä on astunut vahingossa lasien päälle ja ne ovat menneet rikki siinä paikassa ja sillä hetkellä.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Yhtiö kiistää vaatimuksen vastineessaan 1.3.2011. Saksan siviililain 823 §:n mukaan yksityishenkilön vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää huolimattomuutta tai tahallisuutta. Tapaturma ei perusta korvausvastuuta. Ei ole ennalta arvattavaa, että silmälaseja säilytetään vahingonvaaralle alttiina lattialla. Lausunnonpyytäjä ei myöskään ole ollut tietoinen silmälasien sijainnista lattialla. Tuottamus puuttuu ja korvausvastuuta ei siten ole.
 
Lautakunnan käytettävissä oleva selvitys
 
Lautakunnalla on ollut käytettävissä:
-          lausunnonpyytäjän selvitys vakuutusyhtiölle 15.11.2010
-          lausunnonpyytäjän kummitädin selvitys tapahtumista 22.10.2010
-          lasku silmälaseista
-          vakuutusehdot 1.12.2007
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Sovellettavan sopimusehdon mukaan vakuutuksesta korvataan yksityishenkilönä toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, kun korvausvastuu perustuu vakuutuksen voimassaoloaikana todettuun tekoon tai laiminlyöntiin.
 
Ratkaisu
 
Asiassa on kysymys siitä, onko lausunnonpyytäjän yksityishenkilön vastuuvakuutuksen perusteella maksettava korvausta esinevahingosta, joka on aiheutunut lausunnonpyytäjän kummitädin puolison silmälasien rikkoutumisen johdosta.
 
Vastuuvakuutuskorvauksen saaminen edellyttää, että vakuutettu on menetellyt vahingonkorvausvelvollisuuden perustavalla tavalla ja on siten voimassa olevan oikeuden mukaan vastuussa aiheuttamastaan vahingosta. Pelkästään se, että jokin vakuutetun toiminta on johtanut vahinkoon, ei vielä tarkoita sitä, että hänelle olisi syntynyt voimassa olevan oikeuden mukainen vahingonkorvausvastuu tuon toimintansa seurauksesta.
 
Tapauksessa käsillä oleva vakuutus on ollut voimassa Saksassa, jossa lausunnonpyytäjä on ollut vierailulla kummitätinsä luona. Saksan siviililain 823 §:n ilmaiseman yleisen tuottamussäännön nojalla korvausvastuu edellyttää Saksassa, kuten myös Suomessa, sitä, että vahingon aiheuttaja on menetellyt vahingonkorvausoikeudellisesti moitittavalla tavalla tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Tuottamuksella tarkoitetaan vaadittavan huolellisuuden laiminlyöntiä.
 
Esillä olevassa asiassa lausunnonpyytäjä on astunut kummitätinsä puolison lattialle jättämien silmälasien päälle ollessaan matkalla pimeän huoneen lävitse wc:hen. Ottaen huomioon, että huoneessa on ollut nukkuvia ihmisiä, lausunnonpyytäjällä ei ole ollut mitään erityistä syytä laittaa valoja päälle mennessään kyseiseen wc:hen. Se, että lattialla on silmälasit, on epätavan­omaista, eikä lausunnonpyytäjä ole edes väittänyt voineensa ennakoida tällaista vahinkotapahtumaa.
 
Pelkästään se, että vahinko on sattunut, ei tarkoita sitä, että lausunnonpyytäjä olisi menetellyt nimenomaan vastuuvakuutuskorvauksen saamisen kannalta merkityksellisellä tavalla eli huolimattomasti tai tahallisesti, joka synnyttäisi hänelle vahingonkorvausvelvollisuuden. Koska vahingonkorvausvelvollisuuden peruste puuttuu, ei korvausta myöskään vastuuvakuutuksen perusteella tule maksettavaksi.
 
Lautakunta pitää vakuutusyhtiön korvauspäätöstä ehtojen mukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Sisula-Tulokas, jäsenet Eskuri, Norio-Timonen ja Rusanen sekä varajäsen Hirviniemi. Sihteerinä toimi Saarikoski.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta