Haku

VKL 780/14

Tulosta

Asianumero: VKL 780/14 (2015)

Vakuutuslaji: Lääkevahinkovakuutus

Ratkaisu annettu: 27.05.2015

Cymbalta-lääkevalmisteen käytön syy-yhteys hikoiluun, kutinaan, lihasheikkouteen, huimaukseen, keuhkojen limaisuuteen, unettomuuteen ja paineen tunteeseen päässä. Tuliko asiakkaan ilmoittamat oireet korvata lääkevahinkona?

Tapahtumatiedot

A (s. 1944) sairastaa mm. II tyypin insuliinihoitoista diabetesta, uniapneaa, keuhkoahtaumatautia ja sydämen vajaatoimintaa. Lisäksi hän on kärsinyt mm. unettomuudesta ja ahdistuneisuudesta. A:lle määrättiin 28.11.2012 Cymbalta-lääkitys ahdistuneisuuden takia. Lääkevahinkoilmoituksessa 10.7.2014 A katsoi, että Cymbalta oli aiheuttanut hänelle hikoilua, kutinaa, lihasheikkoutta, huimausta, runsaan liman kehittymistä keuhkoihin, räjähdyksen ja paineen tunnetta päässä ja unettomuutta. A haki oireiden aiheuttamasta vahingosta korvausta lääkevahinkovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiö katsoi päätöksessään, ettei syy-yhteyttä Cymbaltan käytön ja A:n kuvailemien oireiden välillä voinut pitää todennäköisenä. Yhtiö piti todennäköisempänä, että oireet liittyivät A:n perussairauksiin. Näin ollen haettua korvausta ei maksettu.

Asiakkaan valitus

A ilmoittaa tyytymättömyytensä vakuutusyhtiön korvauspäätökseen ja vaatii vahingon korvaamista lääkevahinkovakuutuksesta. A katsoo itse tietävänsä käyttämänsä lääkkeen haittavaikutukset paremmin kuin häntä hoitaneet lääkärit. Oireilun vuoksi rahaa on mennyt 4.000–5.000 euroa ja kotiavusta tulee kuluja 200 euroa kuukaudessa.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö viittaa vastineessaan korvauspäätöksessään esitettyyn.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, ovatko A:n lääkevahinkoilmoituksessa 10.7.2014 kuvailemat oireet todennäköisessä syy-yhteydessä Cymbalta-lääkkeen käyttöön.

Sovellettavat vakuutusehdot

Yleisten lääkevahinkovakuutusehtojen (voimassa 1.1.2013 alkaen) kohdan 4 (Lääkevahinko) mukaan lääkevahingolla tarkoitetaan ruumiillista sairautta tai vammaa tai psyykkistä sairautta, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. (…)

Asian arviointi

Lääkevahinkovakuutuksesta korvataan henkilövahinko, jonka vahingonkärsineen käyttämä lääke on todennäköisesti aiheuttanut. Tämä tarkoittaa, että vahingolla voi olla useita mahdollisia syitä, mutta lääkkeen käyttö on kaikki syyt kokonaisuutena huomioiden todennäköisin. Syy-yhteyden arvioinnissa otetaan huomioon lääkkeellä hoidettava sairaus tai vamma, korvauksen hakijan muut sairaudet ja kokonaisterveydentila, hänen saamansa hoito ja hoitotoimenpiteet sekä kyseinen lääke ja muu mahdollinen lääkitys. Syy-yhteys arvioidaan lääketieteellisen tietämyksen ja kokemuksen perusteella.

Vakuutuslautakunnalla on käytössään A:ta koskevia sairauskertomustekstejä ajalta 11.3.2003–11.3.2014. Selvitysten mukaan A:lla on runsaasti perussairauksia: vaikea obesiteetti, uniapnea, astma, vaikea-asteinen keuhkoahtaumatauti, sydämen vajaatoiminta, tyypin II diabetes ja masennus. A tupakoi. Alaraajasärkyjen vuoksi A:ta on hoidettu ainakin vuodesta 2008 alkaen. Kipua on pidetty neuropaattisena ja lääkityksenä on käytetty mm. Lyricaa. A:lle on 28.11.2012 määrätty Cymbalta-lääkitys ahdistuneisuuden takia. Puhelinkontaktia 18.2.2013 koskevan sairauskertomusmerkinnän mukaan A on käyttänyt unettomuuteen melatoniinia, Tenoxia ja Opamoxia, jotka eivät ole auttaneet tilanteeseen. Unettomuus on mennyt nyt erittäin huonoksi. Lääkitykset hikoiluttavat ja aiheuttavat vapinaa ja lihaskipuja. A on vahinkoilmoituksessaan katsonut, että Cymbalta on aiheuttanut hänelle hikoilua, kutinaa, lihasheikkoutta, huimausta, runsaan liman kehittymistä keuhkoihin, räjähdyksen ja paineen tunnetta päässä ja unettomuutta.

Cymbalta-lääkkeen vaikuttava aine on duloksetiini. Cymbalta suurentaa serotoniini- ja noradrenaliinipitoisuuksia hermostossa. Sitä käytetään mm. masennuksen ja yleistyneen ahdistuneisuuden hoitoon.

Vakuutuslautakunta toteaa, etteivät A:n kuvailemat oireet pääosin sovi Cymbalta-lääkkeen aiheuttamiksi. Lisäksi A:lla on runsaasti perussairauksia, joihin liittyviksi kuvatut oireet sopivat. Vakuutuslautakunta pitää tällä perusteella epätodennäköisenä, että oireet olisivat syy-yhteydessä Cymbaltan käyttöön. Koska todennäköinen syy-yhteys lääkkeen käytön ja oireilun välillä jää osoittamatta, eivät oireet tule korvattaviksi lääkevahinkona.

Lopputulos

Edellä kerrottuun viitaten Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita muutosta päätökseen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norio-Timonen

Sihteeri Laine

 

Jäsenet:

Jokelainen

Järvinen

Paakkari

Soinila

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia