Haku

VKL 77/14

Tulosta

Asianumero: VKL 77/14 (2014)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 12.06.2014

Vahingon korvaaminen. Varkausvakuutus. Ajoneuvon rikottujen lasien korvaaminen.

Tapahtumatiedot

Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutettu A:n omistaman matkailuauton havaittiin 27.1.2013 joutuneen murron kohteeksi. Ajoneuvo oli lukittu auton omalla lukolla sekä munalukolla oven alareunasta. Munalukko ja oven alaikkuna oli rikottu ja autoon menty sisälle ilmeisesti tarkoituksena lähteä liikkeelle siinä onnistumatta. Ilmeisesti tästä syystä autoa oli hajotettu sisältäpäin. Keittiö oli sytytetty tuleen, oikean puolen ikkunat rikottu ja tuulilasi yritetty rikkoa. Palosammutin oli tyhjennetty ja irtaimistoa varastettu. Auto kärsi pahoja savuvahinkoja.

Korvausta matkailuauton vahingoista haettiin vapaaehtoisesta autovakuutuksesta.

Vakuutusyhtiön päätös

Korvauspäätöksessään 27.2.2013 vakuutusyhtiö totesi, että matkailuauton vakuutus sisälsi palo- ja varkausturvat. Yhtiö ilmoitti korvaavansa murtovauriot eli munalukon, joka rikkomalla oli päästy ajoneuvoon sisään. Lisäksi korvattaisiin palovahinko sekä otsonointikäsittely ja sisäpesu, joilla noen haju poistetaan ajoneuvosta.

Muut tapahtumatiedoissa esitetyt vauriot, kuten lasien rikkominen ja jauhesammuttimen tyhjentäminen olivat korvauspäätöksen mukaan ilkivaltaisesti eivätkä ajoneuvoon murtautumisen yhteydessä syntyneitä vahinkoja. Näitä vaurioita palo- ja varkausvakuutuksista ei korvattu.

Valitus

Vakuutuslautakunnalle toimittamassaan valituksessa A katsoo, että myös auton laseille aiheutunut vahinko on ehtojen tarkoittamaa, vakuutuksen kohteeseen kohdistuneen varkauden seurauksena syntynyttä suoranaista esinevahinkoa. Autoon on päästy sisälle rikkomalla ovessa ollut munalukko ja oven alareunan ikkuna, minkä jälkeen autosta on anastettu irtaimistoa. Vahinko on tapahtunut ajoneuvon ollessa suljettuna ja lukittuna ehtojen edellyttämällä tavalla.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiö toteaa vastineessaan, ettei matkailuauton vakuutus ole sisältänyt ilkivaltaturvaa, vaan ainoastaan palo- ja varkausturvat.

Autoon on päästy rikkomalla ovessa ollut munalukko ja ilmeisesti myös oven lukko. Jotta korvattavaksi vaaditut lasivahingot voitaisiin korvata, niiden tulisi olla riittävässä syy-yhteydessä varkausvakuutuksen vakuutustapahtuman tunnusmerkistössä tyhjentävästi lueteltuihin rikoksiin, joita ovat varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, toisen hallussa olevan ajoneuvon muu luvaton käyttö tai näiden yritys. Vakiintuneen käytännön mukaan vahingoittamistarkoituksessa aiheutetut vahingot, jotka eivät ole tarpeellisia murtautumisen tai ajoneuvon luvattoman käyttöönoton kannalta eivätkä ole seurausta näistä, on tarkoitus kattaa ilkivaltavakuutuksella. Yhtiön käsityksen mukaan auton sivuikkunoiden ja tuulilasin rikkoutuminen ei ole ollut välttämätöntä murron tai ajoneuvon anastuksen toteuttamiseksi. Ajoneuvoon on päästy sisään rikkomalla etuovessa ollut riippulukko. A on itsekin arvellut, että auton sivuikkunat ja tuulilasi on rikottu autosta anastetulla jauhesammuttimella ulkoapäin eli vasta sen jälkeen, kun autoon oli jo onnistuneesti murtauduttu. Sivuikkunoiden ja tuulilasin vahingot eivät siten ole seurausta ajoneuvon tai sen lisävarusteiden varkaudesta tai sen yrityksestä. Kyseessä on ilkivaltavahinko, joka ei tule korvattavaksi varkausvakuutuksesta.

Vakuutuslautakunnan ratkaisusuositus

Vakuutusehdot

12.5.2012 päivätyn vakuutuskirjan mukaan A:n auton vakuutus on sisältänyt palo- ja varkausturvat.

Vakuutusehtojen kohdan 3.1 (Esineosan vakuutusten kohteet, henkilö- ja pakettiauto, moottoripyörä, mopo, matkailuauto ja matkailuperävaunu) mukaan vakuutuksen kohteena on vakuutuskirjassa mainittu ajoneuvo sen myyntihintaan uutena sisältyvine vakiovarusteineen. Lisäksi vakuutuksen kohteena ovat ajoneuvoon kiinteästi asennetut, sen käyttötarkoituksen olennaisesti liittyvät lisävarusteet 3500 euroon asti. (…)

Vakuutusehtojen kohdan 4.4 (Palovakuutus) mukaan vakuutus korvaa suoranaisen esinevahingon, kun irtipäässyt tuli tai ajoneuvon sähkölaitteen oikosulku on vahingoittanut vakuutuksen kohdetta.

Ehtojen kohdan 4.5 (Varkausvakuutus) mukaan vakuutus korvaa suljetun ja lukitun, lukitussa paikassa säilytetyn tai jatkuvasti vartioidussa säilytyssuojassa säilytetyn ajoneuvon tai muun vakuutuksen kohteen vahingoittumisesta tai menettämisestä aiheutuneen suoranaisen esinevahingon, kun vahingon syynä on ollut vakuutuksen kohteeseen kohdistunut varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, toisen hallussa olevan ajoneuvon muu luvaton käyttö tai näiden yritys.

Ratkaisusuositus

Asiassa on kyse siitä, onko A:n matkailuauton sivuikkunoiden ja tuulilasin vahinkoa pidettävä ehtojen tarkoittamalla tavalla vakuutuksen kohteeseen kohdistuneesta varkaudesta tai sen yrityksestä seuranneena suoranaisena esinevahinkona.

Vakuutuslautakunnan käytössä olevan poliisin tutkintailmoituksen 31.1.2013 mukaan poliisipartio on käynyt tutkimassa auton vahingon havaitsemisen jälkeen. Ajoneuvon kaikki oikeanpuoleiset sivulasit (5 kpl) on rikottu, samoin ajoneuvon kahden oven ovilasit. Lisäksi tuulilasi on rikottu. Keittiön tasolla on sytytetty pieni nuotio, palosammutin tyhjennetty ja öljylämmitin heitetty ulos ja kolhiintunut. Vahinkoilmoituksen tietojen mukaan ajoneuvo on ollut lukittuna auton omalla lukolla sekä munalukolla oven alareunasta sekä oven alaikkuna rikottu. Oikean puolen sivulasit oli rikottu ja tuulilasi yritetty hajottaa. A:n 14.2.2013 päivätyn lisäselvityksen mukaan autosta oli jotenkin irrotettu etuoven melko jämerä munalukko ja ilmeisesti myös auton oven lukko oli rikottu. Sivuikkunat ja tuulilasi oli ilmeisesti rikottu jauhesammuttimella ulkoapäin.

Käytettävissään olevan selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta katsoo, etteivät matkailuauton sivuikkunoiden ja tuulilasin vahingot ole seurausta auton tai sen lisävarusteiden varkaudesta tai sen yrityksestä, vaikka vauriot on todennäköisesti aiheutettu samassa tilanteessa kun autoon on ensin murtauduttu ja anastettu siellä ollutta irtainta omaisuutta. Matkailuauton vakuutukseen ei ole sisältynyt ilkivaltaturvaa, josta korvattaisiin tahallisesta vahingonteosta aiheutuneita vahinkoja. Vakuutuslautakunta pitää vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä tältä osin vakuutusehtojen mukaisena. Sen sijaan Vakuutuslautakunta katsoo, että matkailuauton etuoven alaikkuna on todennäköisesti rikottu murtautumistarkoituksessa. Lautakunnan käytettävissä olevien valokuvien perusteella kyseisen ikkunan lasi on ilmeisesti pyritty poistamaan kokonaan, mikä on omiaan helpottamaan autoon sisään pääsyä kyseisestä ikkunasta. Vakuutuslautakunta suosittaa vakuutusyhtiötä korvaamaan tämän ikkunan korjauskustannukset varkausvakuutuksesta.

Tämän ratkaisusuosituksen antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Melander sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Laine.

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta