Haku

VKL 77/07

Tulosta

Asianumero: VKL 77/07 (2007)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 24.04.2007

Auton moottorin vaurioituminen vesilätäkköön ajamisen seurauksena Vakuutusehtojen tulkinta Rajoitusehdot Ajoneuvon kuljettaminen veden peittämällä tiellä tai alueella

Tapahtumatiedot
 
Vahinkoilmoituksen mukaan vakuutuksenottaja V.L. ajoi 14.1.2007 Volkswagen Passat –merkkistä autoaan kotiin mökiltään. Sateen jäljiltä tiessä oli vesilätäköitä. Vakuutuksenottajan ajaessa ilmoituksensa mukaan 10–15 km/h –nopeudella noin kaksi metriä pitkään ja 10–20 cm syvään lätäkköön, jonka reunoilla tie oli näkyvissä, lensi vettä yli konepellin. Tämän jälkeen auto sammui eikä käynnistynyt enää. Hinauksen jälkeen korjaamolla osoittautui, että vettä oli mennyt imusarjojen kautta moottoriin vaurioittaen sitä. Vakuutuksenottaja haki korvausta vahingosta autovakuutuksestaan.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Päätöksessään 26.1.2007 vakuutusyhtiö toteaa tapahtumatiedot.
 
Kolarointivakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella (esimerkiksi liian syvässä vedessä ajettaessa moottoriin joutuu vettä ja se vaurioituu). Autovakuutusehdot 4.3.2.
 
Ajoneuvon moottori vaurioitui, kun tiellä ollut vesi pääsi ilmanoton kautta moottoriin. Kaskovakuutusehtojen mukaan kolarointivakuutuksesta ei korvata veden aiheuttamaa vahinkoa, joka aiheutuu kuljetettaessa ajoneuvoa veden peittämällä tiellä. Näin ollen vakuutusyhtiö ei voi suorittaa vakuutuksenottaja V.L:lle korvausta kolarointivakuutuksesta.
 
Lausuntopyyntö
 
Lausuntopyynnössään 31.1.2007 vahinkoa kärsinyt V.L. kertaa tapahtumatiedot. Vahingon aiheuttanut lammikko oli ollut syvyydeltään maksimissaan 10 cm. Vesi oli kuluttanut tiehen pienen kuopan. Hän toteaa, että vakuutusyhtiön kielteisessä korvauspäätöksessä ehtokohdassa sanotaan, ettei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella. Kyseinen vahinkopaikka ei todellakaan ollut veden peittämä. Tien reunat olivat näkyvissä, eikä vettä ollut niin paljoa, että vahinkoa kärsinyt olisi voinut kuvitella sen aiheuttavan vahingon autolle. Saatuaan autohuollosta kuulla vahingoista vahinkoa kärsinyt ihmetteli, että miten se voi olla mahdollista, koska kyse ei ollut sen suuremmasta vesialueesta. Vahinkoa kärsinyt haluaa vielä korostaa, että hän ajaa autoa ammatikseen ja voi sanoa, ettei kukaan muukaan olisi pitänyt lätäkköä vaarallisena.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vastineessaan 19.2.2007 vakuutusyhtiö toteaa, että vahinkoilmoituksen mukaan moottori vaurioitui, kun ajoneuvolla ajettiin tiellä olleeseen vesilätäkköön. Tältä osin kyseessä on kiistatta ollut veden peittämä tie tai alue. Tämän kannalta ei ole merkitystä, ovatko tien reunat olleet näkyvissä.
 
Korvaus on evätty kaskovakuutusehtojen rajoitusehdon perusteella. Kyseisessä ehtokohdassa on nimenomaan mainittu esimerkkinä tilanne, jossa ajoneuvoa kuljetetaan liian syvässä vedessä ja moottoriin joutunut vesi aiheuttaa sen vaurioitumisen. Tiellä olevan veden syvyyttä tai veden peittämän alueen kokoa ei ole muuten määritelty. Moottorin vaurioituminen osoittaa, että kyseessä on ollut liian syvä vesi kyseiselle ajoneuvolle.
 
Vakuutuksenottajan oman menettelyn huolellisuuden arviointi ei ole oleellista, koska kyseessä on rajoitusehto.
 
Vakuutusyhtiö viittaa 26.1.2007 antamaansa korvauspäätökseen ja katsoo, ettei moottorin vaurioitumista voida korvata kaskovakuutuksesta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Kaskovakuutuksen ehdot, voimassa 1.5.2005 alkaen
 
Kohta 4.3.2, Rajoitukset
Kolarointivakuutuksesta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutunut…
3)   vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella (esimerkiksi liian syvässä vedessä ajettaessa moottoriin joutuu vettä ja se vaurioituu)...
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa tapauksessa on kyse auton moottorin vaurioitumisesta seurauksena vesilätäkköön ajamisesta.
 
Vakuutuksenottaja V.L:n auton moottori on vaurioitunut 14.1.2007 imusarjan kautta tulleesta vedestä. Tämä on ollut seurausta siitä, että vakuutuksenottaja on ajanut tiellä olleeseen noin kaksi metriä pitkään ja 15–20 cm syvään veden kuluttamaan lätäkköön. Lätäkön syvyys ei ole ollut ennakoitavissa, sillä tien molemmat reunat ovat olleet näkyvissä.
 
Vakuutuksenottaja on hakenut korvausta vahingosta autonsa kaskovakuutuksesta. Sen ehtojen mukaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle on rajattu mm. vahinko, joka on aiheutunut vedestä, jos ajoneuvoa on kuljetettu veden peittämällä tiellä tai alueella. Lautakunta toteaa, että tällaisiin olosuhteisiin liittyy normaalia suurempi riski moottorille aiheutuvista vesivahingoista, joita ei ole haluttu ottaa vakuutuksesta korvattaviksi. Lautakunta katsoo, että tyypillisiä ehtokohdan tarkoittamia paikkoja ovat esim. tulvaveden peittämät tiet ja sadeveden keräytyminen tien notkelmiin tai vastaaviin alaviin paikkoihin.
 
Kyseessä on rajoitusehto, jota korvauskäytännössä tulkitaan suppeasti. Ehdon sanamuoto edellyttää tien tai alueen, jolla ajoneuvoa kuljetetaan olevan veden peittämä. Lautakunta katsoo tämän tarkoittavan, että tie tai alue on kauttaaltaan veden peitossa, jolloin mm. veden syvyyttä ei voi arvioida. Tässä tapauksessa vakuutuksenottaja on koko ajan kertonut tien reunojen olleen näkyvissä. Tämän vuoksi ja ottaen huomioon, ettei ehtokohdan tarkoitus voi olla estää ajaminen sadekelillä tien ollessa näkyvissä, lautakunta katsoo, ettei vakuutuksenottaja V.L:n auton moottori ole vaurioitunut rajoituskohdan tarkoittamalla tiellä. Tämän vuoksi moottorivaurio tulee korvata V.L:n autovakuutuksesta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale sekä jäsenet Laapotti, Sario, Uimonen ja Vaitomaa. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia