Haku

VKL 768/14

Tulosta

Asianumero: VKL 768/14 (2015)

Vakuutuslaji: Oikeusturvavakuutus

Ratkaisu annettu: 22.05.2015

Asunto-osakkeen kauppaan liittyvät riidat. Yksi tai kaksi vakuutustapahtumaa.

Tapahtumatiedot

Vakuutetuille myönnettiin 12.6.2012 oikeusturvaetu heidän ostamansa asunto-osakkeen laminaatin ja sen alusrakenteen asennusvirhettä koskevaan riita-asiaan, jossa vastapuolena oli asunnon myyjä K Oy.

Tämän jälkeen vakuutetut hakivat 10.12.20113 päivätyllä hakemuksella oikeusturvaetua hinnanalennusta koskevaan riita-asiaan, jossa vastapuolena on myös K Oy.

Vakuutusyhtiö antoi asiassa 18.12.2013 korvauspäätöksen, jonka mukaan erillistä oikeusturvaetua ei jälkimmäiseen asiaan myönnetä, koska asia on samanperusteinen aiemman asennusvirhettä koskevan asian kanssa ja asioissa noudatetaan yhtä käsittelytunnusta, omavastuuta ja vakuutusmäärää.

Asiakkaan valitus

Valituksen mukaan ensimmäinen riita-asia koskee asunto-osakkeessa ilmenneitä rakennusvirheitä. Toisessa riita-asiassa on kyse osakkeen virheellisestä markkinoinnista, luvattujen asioiden toteutumatta jäämisestä sekä ostopäätökseen vaikuttavien tietojen kertomatta jättämisestä.

Vakuutusyhtiön vastine

Vakuutusyhtiön mukaan kysymyksessä on selvästi yksi vakuutustapahtuma, koska molemmissa riita-asioissa on kyse samasta asunto-osakkeesta, tähän asunto-osakkeeseen liittyvistä virheistä ja osakkeen myyjää vastaan ajettavista korvausvaatimuksista. Riidoissa on kokonaisuutena kyse siitä, ettei asunto-osake ole ollut sellainen kuin ostajilla on ollut ostohetkellä aihetta olettaa.

Oikeusturvavakuutusta koskevassa kirjallisuudessa on todettu, että hyvinkin lievä asiayhteys saattaa riittää siihen, että vakuutustapahtumia voidaan pitää samanperusteisina. Lisäksi oikeuskirjallisuudessa on huomautettu, että samanperusteisuus ei ole käsitteenä identtinen oikeudenkäymiskaaressa säädetyn kanteiden samanperusteisuuden kanssa. (Eskuri, Jyrinjärvi, Pirinen: Oikeusturvavakuutus, s. 44). Vakuutusyhtiön mukaan tässä tapauksessa on kyseessä vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla sama olosuhde, ostetun asunto-osakkeen virheet.

Ratkaisusuositus

Kysymyksenasettelu

Tapauksessa on kysymys siitä, ovatko vakuutettujen riita-asiat erillisiä vakuutustapahtumia vai onko kyseessä yksi vakuutustapahtuma.

Sovellettavat lainkohdat ja vakuutusehdot

Vakuutusehtojen kohdan 191.4.2 mukaan kyseessä on yksi vakuutustapahtuma silloin, kun vakuutetulla on useita riita-, rikos- tai hakemusasioita, jotka perustuvat samaan tapahtumaan, olosuhteeseen, oikeustoimeen tai oikeudenloukkaukseen.

Asian arviointi

Vakuutetut ovat ostaneet asunnon, jonka myyjän kanssa heillä on syntynyt kiistaa asunnon rakennusvirheestä sekä muun muassa markkinoinnissa annetuista tiedoista. Riidat perustuvat vakuutettujen tekemään asunto-osakekauppaan sekä asunnon virheeseen eli vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla samaan olosuhteeseen ja oikeustoimeen. Vakuutusehtojen mukaan kyseessä on siten yksi vakuutustapahtuma.

Lopputulos

Edellä mainituin perustein lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiön päätös on vakuutusehtojen mukainen.

Vakuutuslautakunta oli yksimielinen.

 

VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Puheenjohtaja Norros

Sihteeri Mäenpää

 

Jäsenet:

Eskuri

Karimäki

Korpiola

Rusanen

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia