Haku

VKL 763/09

Tulosta

Asianumero: VKL 763/09 (2010)

Vakuutuslaji: Vastuuvakuutus

Ratkaisu annettu: 14.06.2010

Laskettelijoiden törmäys rinteessä

Vakuutuksenottaja SS:n 9-vuotias tytär JS kaatui 3.4.2009 lumilaudalla laskettelurinteessä olleeseen jääkokkareeseen. Kaaduttuaan hän törmäsi takaapäin MJ:hin, joka kaatui, löi päänsä ja vasemman jalan ulkosyrjän rinteeseen sekä loukkasi vasemman kätensä. JS:n lumilauta osui ilmeisesti MJ:n päähän.

SS on hakenut korvausta kaatumisen MJ:lle aiheuttamista vahingoista vastuuvakuutuksestaan.

 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö on päätöksellään 11.8.2009 hylännyt korvaushakemuksen. Lumilauta on osunut jääkokkareeseen rinteessä. JS on lasketellut 3-vuotiaasta saakka ja lautaillut kolme vuotta. Hän on kuulunut urheiluseuran valmennusryhmään lumilautailussa. Rinne oli JS:lle tuttu, eikä hänen ole esitetty laskeneen vaarallisella tavalla. Hänen laskutaitonsa ja –kokemuksensa ovat olleet rinteeseen riittävät. JS:n toiminta on ollut huolellista, eikä korvaamisen edellytyksenä olevaa tuottamusta ole.  
 
Uudelleenkäsittelypyyntö
MJ on ollut tyytymätön vakuutusyhtiön päätöksen ja toivonut asian uudelleenkäsittelyä 24.8.2009. Päätös on kohtuuton MJ kannalta, joka on ollut täysin syytön vahinkoon. JS tuli takaapäin ja yllättäen kaataen MJ:n.
 
JS on rikkonut hiihtokeskuksessa voimassa olevia SHKY:n rinnesääntöjä. JS on laskenut liian lähellä edellä laskevia, ei ole noudattanut olosuhteiden edellyttämää varovaisuutta ja hänen vauhtinsa on ilmeisesti ollut liian suuri hänen ikänsä, kokemuksensa ja taitotasonsa huomioiden. Myös JS:n vanhemmat ovat laiminlyöneet valvontavastuunsa.
 
Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö on päätöksessään 1.10.2009 pitänyt aiempaa päätöstään 11.8.2009 asianmukaisena. Uudelleenkäsittelypyynnössä ei ole esitetty mitään uutta perustetta tai selvitystä, joka tekisi päätöksen muuttamisen perustelluksi.
 
Vahinko ei ole sattunut siten, että JS olisi rinnesääntöä rikkoen laskenut MJ:n päälle, vaan JS on kaatunut ja luisunut MJ:n päälle. Yksinomaan kaatumista ei voida pitää tuottamuksellisena. Kyseessä on ollut valitettava tapaturma.
 
Lausuntopyyntö
MJ on tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen ja vaatii hänelle aiheutuneiden vahinkojen korvaamista SS:n vastuuvakuutuksesta. Perusteluiden osalta hän viittaa asiassa aiemmin esittämäänsä.
 
Vakuutusyhtiön vastine
JS:n ei ole osoitettu rikkoneen rinnesääntöjä, vaan kaatuminen on ollut jääkokkareen aiheuttama. Hänen laskutaitonsa- ja kokemuksensa ovat olleet rinteeseen riittävät.
 
Ottaen huomioon JS:n laskettelukokemuksen ja sen, että kyseessä oli hänelle ennestään tuttu rinne, eivät myöskään JS:n vanhemmat ole syyllistyneet laiminlyöntiin antaessaan JS:n laskea muun seurueen edellä.
 
JS:n ja hänen vanhempiensa menettely on ollut huolellista, eivätkä he ole korvausvastuussa MJ:lle aiheutuneista vahingoista. Kyseessä on valitettava tapaturma. 
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehtojen mukaan vakuutusturva korvaa toiselle aiheutuneen henkilö- ja esinevahingon, josta vakuutuksenottaja on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
                                           
Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää pääsääntöisesti tahallisuutta tai tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan moitittavaa menettelyä eli virhettä, huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.
 
JS:llä on useiden vuosien kokemus laskettelemisesta ja kolmen vuoden kokemus lumilautailusta, jossa hän on kuulunut urheiluseuran harjoitusryhmään. Tällä perusteella lautakunta arvioi JS:llä olleen riittävän kokemuksen ja taidon laskea rinteessä. Tällä perusteella myöskään JS:n vanhempien ei voida katsoa laiminlyöneen valvontavastuutaan. JS on ollut 9-vuotias, eikä hän ole laskutaitonsa huomioiden ollut jatkuvassa valvonnan tarpeessa.
 
Asiassa ei ole osoitettu JS:n laskeneen vaarallisen kovaa tai muulla tavalla rinnesääntöjä rikkoen. Jyrkässä kohdassa kaatuessaan laskija saattaa liukua pitkänkin matkan, jolloin on olemassa riski muihin laskijoihin törmäämisestä, vaikka kaatunut laskija ei olisikaan laskenut liian lähellä edellään laskevia.
 
Lumilaudalla kaatumista ei itsessään voida pitää huolimattomuutta osoittavana. Sitä on pidettävä normaalina lajiin kuuluvana sattumana. Koska asiassa ei ole esitetty näyttöä JS:n moitittavasta laskutavasta, katsoo lautakunta JS:n noudattaneen tilanteen edellyttämää huolellisuutta. Tuottamuksen puuttuessa ei JS tai tämän vanhemmat ole voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa MJ:lle aiheutuneesta vahingosta.
 
Lautakunta pitää vakuutusyhtiön päätöstä asianmukaisena.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Ijäs, Norio-Timonen ja Rusanen. Sihteerinä toimi Mäkelä.
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia