Haku

VKL 763/07

Tulosta

Asianumero: VKL 763/07 (2008)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 29.10.2008

Korvauksen määrä Ajoneuvon käypä arvo Arvonlisävero-osuuden vähentäminen korvausmäärästä

Kuljetusliike on ostanut 21.12.2006 NTM-perävaunun 21.500 euron hinnalla, johon ei ole sisältynyt arvonlisäveroa. Perävaunun vuosimalli on ollut 1991. Perävaunu on vaurioitunut 25.4.2007. Korvauksia vahingosta on haettu perävaunun autovakuutuksesta. 

Vakuutusyhtiön päätös
Vakuutusyhtiö on korvannut perävaunusta 21.500 euroa. Tästä summasta on vähennetty alv:n osuus 3.877,05 euroa sekä omavastuuosuus.
 
Lausuntopyyntö
Kuljetusliike vaatii, että vakuutusyhtiö suorittaa kuljetusliikkeelle maksetun vakuutuskorvauksen lisäksi alv-osuuden määrän 3.877,05 euroa.
 
Erimielisyys koskee sitä, mikä on ollut perävaunun käypä arvo vahinkohetkellä. Vakuutusyhtiö on katsonut käyvän arvon olleen 21.500 euroa, joka on sisältänyt arvonlisäveroa 3.877,04 euroa. Kuljetusliike katsoo, että perävaunun käyvän arvon osoittaa neljä kuukautta ennen vahinkotapahtumaa tehty kauppa, josta sen arvonlisäveroton hinta on 21.500 euroa. Jos kuljetusliike olisi myynyt perävaunun, olisi myynti ollut arvonlisäverollinen. Tällöin yhtiön olisi tullut saada tappion välttämiseksi kauppahintana 21.500 euroa lisättynä 22 %:n verokannan suuruisella arvonlisäverolla eli yhteensä 26.230 euroa. Arvonlisävero on verovelvolliselle läpikulkuerä tämän saadessa vähentää ostojensa veron myyntiensä veroista. Näin ollen käytännössä ei ole eroa sillä, ostaako yritys ajoneuvon 21.500 euron verottomalla vai 26.230 euron verollisella hinnalla. Vakuutusyhtiön kanta johtaisi siihen, että perävaunun arvon katsottaisiin alentuneen 22 %:lla neljän kuukauden aikana. Koska kyseessä on 16 vuotta vanha perävaunu, ei tämä voi pitää paikkaansa. Perävaunun arvoksi on täten katsottava 26.230 euroa.
 
Vakuutusyhtiön vastine
Vakuutusyhtiö ei katso aiheelliseksi muuttaa korvauspäätöstään. Se viittaa korvauspäätökseensä ja toteaa vielä seuraavaa. Valittaja on ostanut vahingoittuneen perävaunun 21.12.2006 arvonlisäverottomalla hinnalla 21.500 euroa. Vakuutusyhtiö on tehnyt käyvän arvon määritelmän sisältäen alv:n ja tällöin on perävaunun arvoksi katsottu 21.500 euroa. Perävaunun arvonlisäverottomaksi hinnaksi on katsottu 17.622,95 euroa. Ajoneuvon käypä arvo on määritelty vertailemalla iältään vastaavan merkkisten ja –mallisten ajoneuvojen käteiskaupassa maksettuja hintoja toisiinsa.
 
Lausunnonpyytäjän lisävastine
 
Vakuutusyhtiöltä on pyydetty vahinkoselvittelyn yhteydessä selvitystä vastaavanlaisten perävaunujen käytössä olevista hintatiedoista, joihin vakuutusyhtiö on vedonnut. Tällaista selvitystä ei ole saatu. Syynä tähän on ilmeisesti se, että vastaavanlaisia kippivaunuja ei ole yleensä markkinoilla. Vahingoittunut perävaunu oli otettu käyttöön 13.12.1991. Kommandiittiyhtiö osti auton joulukuussa 2006 eli se oli ollut liikenteessä 15 vuotta. Koska perävaunussa ei ole moottoria tai vaihteistoa, on sen osalta kunto merkittävin tekijä. Tässä tapauksessa myyjän edustajan antamassa todistuksessa on todettu, että perävaunu oli myyntihetkellä liikennekelpoinen ja heti käyttöön otettavissa. Vaunun arvo ei ole voinut neljässä kuukaudessa olennaisesti muuttua.
 
Kaupe Oy myi kesällä 2007 11 vuotta vanhaa vastaavanlaista kippivaunua Konepörssissä. Hinta oli veroineen 30.500 euroa. Muita rinnastuskelpoisia hintanoteerauksia lausunnonpyytäjän tietoon ei ole tullut.
 
Lisävastineessa on viitattu Kirsti Aurasen teokseen ”Arvonlisävero-opas”, Helsinki 2000, s. 256. Vakuutuskorvauksen tulisi olla verollisen hinnan eli 26.230 euron suuruinen, josta vakuutusyhtiö korvaa verottoman osuuden eli 21.500 euroa. Menettely takaa sen, että vakuutuksenottaja saa korvaukseksi kauppahintaa vastaavan käyvän arvon sekä sen, ettei korvaus riko rikastumiskieltoa.
 
Vakuutuslautakunnan pyytämät selvitykset
 
Vakuutuslautakunta on pyytänyt vakuutusyhtiötä toimittamaan vahinkotarkastajan kommentit vahingon määrän arvioinnista. Vahinkotarkastajaa on pyydetty perustelemaan arvon määrittelyä ja selvittämään sitä, mihin määrittely on perustunut. 
 
Vakuutusyhtiö on ilmoittanut arvion perustuneen peräkärryn ostokuittiin. Muuta selvitystä vakuutusyhtiö ei ole pystynyt toimittamaan. Lisäksi lautakunnalle on toimitettu valokuvia peräkärrystä.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Suoranaisessa esinevahingossa vakuutusyhtiön korvausvelvollisuuden ylimpänä rajana on vakuutuksen kohteen tai osan käypä arvo. Käypänä arvona pidetään sitä käteishintaa, mikä vahinkohetken markkinatilanteessa moottoriajoneuvosta tai sen osasta on yleisesti saatavissa pidettäessä sitä myytävänä tarkoituksenmukaisella tavalla.
 
Ajoneuvon käypää arvoa määritettäessä otetaan huomioon ajoneuvon tai sen merkin päivän markkinahinnat, ajoneuvon yksilöllinen kunto, varusteet, käyttöönottoaika, vuosimalli, käyttötapa, ajetut kilometrit sekä muut hintaan vaikuttavat tekijät.
Vakuutusehtojen kohdan 26.2.6 mukaan, jos ajoneuvon omistajalla tai haltijalla on tai on ollut arvonlisäverolain mukaan oikeus vähentää tai saada palautuksena vahingosta aiheutuvien tavaroiden tai palveluiden ostolaskuihin sisältyvät arvonlisäverot omassa arvonlisäverotuksessaan, vähennetään nämä arvonlisäverot korvauksesta.
 
Lunastuskorvauksesta vähennetään arvonlisäveroa vastaava määrä silloin, kun vakuutettu olisi velvollinen suorittamaan veroa ajoneuvon myyntihinnasta, jos ajoneuvo olisi myyty vakuutustapahtuman sattumispäivänä tai jos vahingonkärsineellä on arvonlisäverolain mukainen palautusoikeus.
 
Vakuutusehtojen kohdan 26.3 mukaan vakuutusyhtiö täyttää korvausvelvollisuutensa vahingon määrän ja korjausmahdollisuuden mukaan joko…
-         lunastamalla vakuutuksen kohteen edellä kohdan 26.2.5 tapauksessa uusarvosta tai muutoin käyvästä arvosta ennen vahinkoa,…
 
Ratkaisusuositus
 
Kuljetusliike on ostanut 21.12.2006 NTM-kippiperävaunun, vuosimallia 1991, 21.500 euron hinnalla. Perävaunun myyjä on hankkinut perävaunun ennen arvonlisäverolain voimaantuloa eikä perävaunun ostohintaan ole sisältynyt arvonlisäveroa. Perävaunu on vaurioitunut 25.4.2007. Kyse on perävaunun käyvästä arvosta, kun perävaunu on ollut arvonlisäverollisessa käytössä ja sen myynti olisi ollut vahinkohetkellä kuljetusliikkeelle arvonlisäverollista myyntiä.
 
Vakuutusyhtiö on määritellyt hinnan ostokuitin hinnan mukaan arvonlisäverollisena hintana. Muuta selvitystä vakuutusyhtiö ei ole hankkinut. Vakuutuslautakunta on yrittänyt selvittää vastaavanlaisten perävaunujen hintoja internetin kautta. Vastaavia perävaunuja ei ole löytynyt. Kuljetusliike on ilmoittanut, että kesällä 2007 on 11 vuotta vanhasta vastaavasta kippivaunusta pyydetty 30.500 euroa.
 
Vahinkohetkellä perävaunu on ollut kuljetusliikkeen omistuksessa neljä kuukautta. Kun kyseessä on vanha perävaunu, ei hinta alene tässä ajassa ostohinnasta. Koska vaunun ostohinta on ollut arvonlisäveroton, tulee hinta määritellä tämän arvon mukaan. Vakuutuslautakunta arvioi kaiken saamansa ja hankkimansa selvityksen perusteella, että perävaunun arvonlisäveroton hinta on ollut vahinkohetkellä 21.500 euroa.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Haarmann, jäsenet Kallioinen, Meincke, Nyyssölä ja Sjögren. Sihteerinä toimi Snellman.


VAKUUTUSLAUTAKUNTA

 

Tulosta