Haku

VKL 757/06

Tulosta

Asianumero: VKL 757/06 (2007)

Vakuutuslaji: Autovakuutus

Ratkaisu annettu: 27.02.2007

Lammikon jään rikkouduttua moottorin ilmaputki oli irronnut Moottorivaurion korjaaminen Rajoitusehdon tulkinta Ajoneuvon kuljettaminen veden peittämällä tiellä tai alueella

Tapahtumatiedot
 
Vakuutuksenottajan Ford Transit –merkkinen taksiauto oli vaurioitunut 30.10.2006, kun sen kuljettaja oli ollut hakemassa koululaista kyytiin. Kuljettajan kertomuksen mukaan hän oli joutunut ajamaan heikkokuntoista yksityistietä, jota ei ollut syksyn aikana kunnostettu. Vahinkopäivänä ja sitä edeltävänä päivänä oli satanut vedensekaista räntää niin, että tiellä olleessa kuopassa oli tavanomaista huomattavasti enemmän vettä. Hän pyrki ajamaan tien vasenta reunaa, jolloin kävi niin, että vasen etupyörä painoi tienreunan esteen vuoksi autoa luistamalla lammikon puolelle. Silloin lammikon jäät rikkoutuivat ja leikkasivat sirkkelinterän tavoin vaurioita autoon. Tapahtuma-ajankohtana kukaan muu ei ollut vielä kulkenut tiellä eikä särkenyt lammikon jäitä. Auto pysähtyi siihen paikkaan, eikä käynnistynyt uudelleen.
 
Korjaamolla todettiin, että auton moottorin imuputki oli irronnut, minkä seurauksena moottori oli saanut vesipuristuksen kuopassa jään alta paljastuneesta vedestä.
 
Vakuutuksenottaja haki korvausta autolle aiheutuneista vaurioista autovakuutuksesta.
 
Vakuutusyhtiön päätös
 
Vakuutusyhtiö korvasi auton hinauskulut sekä puskurivauriot vaunuvahinkovakuutuksen perusteella. Sen sijaan moottorivaurioita vakuutusyhtiö ei korvannut vedoten ehtojen 22.7 –kohtaan, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata veden aiheuttamaa vahinkoa, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä.
 
Vakuutuksenottaja toimitti vakuutusyhtiölle oikaisupyynnön vedoten siihen, että autoa ei ollut kuljetettu veden peittämällä alueella, vaan jään peittämällä alueella. Vahingon ensisijaisena aiheuttajana oli jää, eikä vesi.
 
Vakuutusyhtiön asiakasasiamies ei katsonut olevan aihetta muuttaa aiempaa korvausratkaisua. Hänen mukaansa lammikon jäätymiselle tai jäällä ylipäänsä ei ollut merkitystä moottorivahingon korvattavuuden kannalta.
  
Lausuntopyyntö
 
Vakuutuksenottaja vetoaa siihen, että nimenomaan jää aiheutti sekä puskurin vauriot että moottorin imuputken katkeamisen. Sitä ei vesi olisi voinut tehdä ajettaessa lammikon päällä ryömintänopeudella. Kyseisen jääpintaisen tilapäisesti syntyneen lammikon yli oli vain ajettava, että saataisiin talossa asunut 8-vuotias lapsi kouluunsa.
 
Vakuutusyhtiön vastine
 
Vakuutusyhtiö toteaa, ettei valituksessa ole tuotu esiin uusia ratkaisuun vaikuttavia seikkoja, eikä korvauspäätöstä ole syytä muuttaa.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Autovakuutuksen ehtojen 22.1.1 –kohdan mukaan vakuutuksesta korvataan vahinko, joka välittömästi aiheutuu vakuutuskohteelle tieltä suistumisesta tai kaatumisesta, tien sortumisesta, törmäyksestä tai muusta äkillisestä vakuutuskohdetta ulkoapäin vahingoittavasta syystä.
 
Vakuutusehtojen 22.7 –kohdan mukaan vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata mm. vahinkoa, joka aiheutuu vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella.
 
Lautakunnalle esitetyn selvityksen mukaan taksiyrittäjän autoa on kuljetettu yksityistiellä, jonka notkelmassa on ollut jään peittämä lammikko. Kuljettaja oli yrittänyt kiertää lammikon ajamalla tien vasemman laidan kautta, mutta auto pääsi liukumaan lammikon päälle, jolloin sen jääpeite rikkoutui. Jään rikkoutuminen vahingoitti auton puskuria, auto pysähtyi eikä käynnistynyt enää uudelleen. Tämän syynä oli se, että moottorin imuputki oli irronnut, minkä seurauksena moottori oli saanut ns. vesipuristuksen jään alta paljastuneesta vedestä.
 
Vakuutusyhtiö ei ole kiistänyt, etteikö kyseinen lammikko olisi ollut jääkannen peittämä. Tämän puolesta puhuu lautakunnan mielestä myös auton puskuriin aiheutuneet vauriot, ja todennäköisesti myös moottorin imuputken irtoaminen on ollut seurausta jääkannen rikkoutumisesta.
 
Lautakunta toteaa, että vakuutusehtojen 22.7 –kohta on vakuutusyhtiön laatima rajoitusehto, jota ei voida tulkita laajemmin, kuin mihin sen sanamuoto antaa aihetta. Kyseisessä rajoitusehdossa on korvauspiirin ulkopuolelle rajattu vahingot, jotka aiheutuvat vedestä, jos ajoneuvoa kuljetetaan veden peittämällä tiellä tai alueella. Lautakunta toteaa, että rajoitusehdon soveltaminen ei sinänsä edellytä esim. kuljettajan huolimattomuutta. Koska tässä tapauksessa autoa on kuljetettu jäällä, jonka alla tosin on ollut vettä, lautakunta katsoo, ettei kyseessä ole ollut rajoitusehdon mukainen auton kuljettaminen veden peittämällä tiellä.
 
Edellä mainitun perusteella lautakunta katsoo, että myös moottorivaurio tulee korvata vaunuvahinkovakuutuksesta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja Taipale ja jäsenet Sario, Vaitomaa ja Uimonen sekä varajäsen Vuori. Sihteerinä toimi Mikkola.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA

Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia