Haku

VKL 754/05

Tulosta

Asianumero: VKL 754/05 (2006)

Vakuutuslaji: Matkavakuutus

Ratkaisu annettu: 02.03.2006

Vakuutusehtojen tulkinta Matkalta myöhästyminen Ylimääräiset matka- ja majoituskustannukset Korvaus auton vartioidusta pysäköintipaikasta

Vakuutettu L.G. joutui 18.9.2005 jäämään Tallinnaan yöksi, koska laiva, jolla hänen oli tarkoitus palata Suomeen, ei liikennöinyt tuuliolosuhteiden vuoksi, ja muilta laivoilta olivat sekä henkilö- että autopaikat täynnä. Vakuutetun vuosiloma loppui 18.9.2005. 

L.G. haki myöhästymiskorvausta ammattiliittonsa jäsenilleen ottamasta matkavakuutuksesta yöpymisestä ja autopaikasta hotellissa sekä ansionmenetyksestä 19.9.2005, jonka hän joutui ottamaan palkattomana.
 
Vakuutusyhtiön päätös

Korvauspäätöksellään 4.10.2005 vakuutusyhtiö maksoi L.G:lle korvausta 70 euroa.
 
Vakuutusehtojen 100.4 kohdan 3.3 mukaan matkalta myöhästymisestä korvataan ylimääräiset kohtuulliset ja välttämättömät matka- ja majoituskustannukset.
 
Vakuutusyhtiö on korvannut L.G:lle ylimääräisinä majoituskuluina ylimääräisen yöpymisen hotellissa. L.G:n hakemat kulut autopaikan vuokrasta sekä ansionmenetykset eivät ole vakuutuksesta korvattavaa kulua, joten vakuutusyhtiö ei voi korvata näitä kuluja.
 
Lausuntopyyntö

Vakuutustoimistolle 11.10.2005 saapuneessa uusintakäsittelypyynnössään, joka on siirretty lautakuntakäsittelyyn 7.12.2005, L.G. kertaa tapahtumatiedot.
 
Vakuutusyhtiö korvasi yöpymisestä aiheutuneet kulut 70 euroa. Sen sijaan auton pysäköinnistä ei korvausta tullut, vaikka vakuutusehdoissa korvattavaksi mainitaan ylimääräiset kohtuulliset ja välttämättömät matka- ja majoituskustannukset.
 
Tallinnassa auton pysäköiminen vartioidulle paikalle on aivan välttämätöntä, varsinkin, kun kyseessä oli yön yli tapahtuva pysäköinti. Tämän johdosta L.G. pyytää muutosta vakuutusyhtiön korvauspäätökseen pysäköintikustannusten osalta.
 
Vakuutusyhtiön vastine

Vastineessaan 12.1.2006 vakuutusyhtiö kertaa tapahtumatiedot.
 
Vakuutetulla on ammattiliiton jäsenilleen ottama vapaa-ajan matkustajavakuutus, johon sovelletaan matkavakuutuksen HEN 100.4 ehtoja.
 
Matkalta myöhästyminen korvataan, jos vakuutettu ei ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkansa alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla seuraavien syiden johdosta:
-         yleinen kulkuneuvo myöhästyy tai sen kulku estyy sääesteen, teknisen vian, liikenneonnettomuuden, rikollisen teon tai viranomaisten määräyksen johdosta
-         vakuutettua matkan alkamis- tai paluumatkalle kuljettavaa yksityistä kulkuneuvoa kohtaa liikenneonnettomuus.
 
Matkalta myöhästymisestä korvataan ylimääräiset, kohtuulliset ja välttämättömät matka- ja majoituskulut, ei kuitenkaan liikennevälineen kuljetuskustannuksia eikä ruokailu- tai ravintokustannuksia. Ylimääräisinä kuluina maksetaan kuitenkin enintään alkuperäisen matkan hinta.
 
Pysäköinnistä aiheutuneita kuluja ei katsota vakuutusehtojen tarkoittamiksi ylimääräisiksi kohtuullisiksi ja välttämättömiksi matka- ja majoituskuluiksi. Ylimääräisillä matka- ja majoituskuluilla tarkoitetaan myöhästymisestä aiheutuvia ylimääräisiä yöpymiskustannuksia ja matkalippuja. Pysäköintimaksut eivät ole vakuutettuun henkilöön kohdistuvia kuluja. Näin ollen niitä ei korvata matkustajavakuutuksesta.
 
Vakuutuslautakunnan lausunto
 
Vakuutusehdot
 
Henkilövakuutusehdot, voimassa 1.2.2005 alkaen
 
Kohta 3.3, Matkustajaturva
Korvaus matkalta myöhästyttäessä
Matkalta myöhästyminen korvataan, jos vakuutettu ei ehdi alkuperäisen matkasuunnitelmansa mukaisesti etukäteen varatun lento-, laiva-, juna- tai linja-automatkansa alkamispaikkaan meno- tai paluumatkalla seuraavien syiden johdosta:
-         yleinen kulkuneuvo myöhästyy tai sen kulku estyy sääesteen, teknisen vian, liikenneonnettomuuden, rikollisen teon tai viranomaisten määräyksen johdosta
-         vakuutettua matkan alkamis- tai paluumatkalle kuljettavaa yksityistä kulkuneuvoa kohtaa liikenneonnettomuus.
 
Matkalta myöhästymisestä korvataan ylimääräiset kohtuulliset ja välttämättömät matka- ja majoituskulut, ei kuitenkaan liikennevälineen kuljetuskustannuksia eikä ruokailu- tai ravintokustannuksia. Ylimääräisinä kuluina maksetaan kuitenkin enintään alkuperäisen matkan hinta.
 
Ratkaisu
 
Esillä olevassa asiassa on kyse matkalta myöhästymisestä sekä auton vartioidun pysäköintipaikan maksua koskevasta korvauksesta.
 
Vakuutettu L.G. on 18.9.2005 joutunut jäämään Tallinnaan yöksi tuuliolosuhteiden vuoksi. Hän on muun ohella hakenut ammattiliittonsa matkavakuutuksesta korvausta vartioidusta autopaikasta hotellissa. Vakuutusyhtiö, joka on myöhästymisvahinkona maksanut korvausta L.G:n yöpymisestä, on evännyt korvauksen autopaikasta vakuutuksen korvauspiiriin kuulumattomana.
 
Vakuutusehtojen mukaan matkalta myöhästymisestä korvataan ylimääräiset kohtuulliset ja välttämättömät matka- ja majoituskulut, ei kuitenkaan liikennevälineen kuljetuskustannuksia eikä ruokailu- ja ravintokustannuksia.
 
Lautakunta toteaa, ettei ehtokohdassa ole määritelty matka- ja majoituskuluina korvattavia kuluja muuten kuin, että liikennevälineen kuljetuskustannukset sekä ruokailu- ja ravintokustannukset on rajattu korvauspiirin ulkopuolelle. Tämän perusteella lautakunta katsoo, että korvattavat kustannukset voivat vakuutetun henkilön ohella liittyä myös hänen matkalla mukana olevaan omaisuuteensa. Lautakunta katsoo majoituskuluihin kuuluvan sen, että matkustaja itsensä ohella saa sijoitus- tai säilytyspaikan mukana olevalle omaisuudelleen. Koska ulkomaalaiset autot ovat normaalia suuremmassa vaarassa joutua varkauden tai ryöstön kohteeksi, lautakunta pitää asianmukaisena ja huolellisena menettelynä niiden säilyttämistä yöaikana vartioidussa paikassa. Edellä olevan vuoksi lautakunta katsoo auton pysäköintimaksun kohdalla kyseessä olleen ylimääräisen kohtuullisen ja välttämättömän majoituskulun, joka tulee korvata ammattiliiton matkavakuutuksesta.
 
Tämän lausunnon antamiseen osallistuivat yksimielisesti puheenjohtaja
Sisula-Tulokas sekä jäsenet Eskuri, Hentunen, Koskenvuo ja Rusanen. Sihteerinä toimi Savonen.
 
 
VAKUUTUSLAUTAKUNTA
 
Tulosta

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia